Mimoriadne oznamy ŠÚKL

Portál e-VÚC sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti produkujú samosprávne kraje. Zatiaľ sa jedná hlavne o informácie z oblasti zdravotníctva (kontakty na lekárne, lekárov, ordinačné hodiny, pohotovosti, a pod.) a sociálnej pomoci.

AKTUALITY A OZNAMY

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zastupovanie počas dočasnej neprítomnosti

27. júla 2015

dovoľujeme si Vás upozorniť na plnenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa § 79ods. 1 písm. j) zákona 578/2004 Z.z.

Dotazník pre pediatrov v rámci koncepcie včasnej intervencie

15. júla 2015

Odbor sociálnych vecí pripravuje  Koncepciu poskytovania služieb včasnej intervencie v regióne Bratislavského samosprávneho kraja.

Upozornenie pre všeobecných lekárov pre deti a dorast ohľadne potvrdenia zdravotnej spôsobilosti

06. júla 2015

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá...

Upozornenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na nesprávne vystavovanie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti

01. júna 2015

Upozornenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na nesprávne vystavovanie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, na ktoré upozornilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny.

Technické informácie o identifikátore zdravotníckeho zariadenia

30. apríla 2015

Od 1.5.2015 vstupuje do praxe Identifikátor zdravotníckeho zariadenia.