Mimoriadne oznamy ŠÚKL

Portál e-VÚC sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti produkujú samosprávne kraje. Zatiaľ sa jedná hlavne o informácie z oblasti zdravotníctva (kontakty na lekárne, lekárov, ordinačné hodiny, pohotovosti, a pod.) a sociálnej pomoci.

AKTUALITY A OZNAMY

Schvaľovanie ordinačných hodín v bratislavskom kraji

02. novembra 2014

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s miestom prevádzky v bratislavskom kraji žiadajú o schválenie ordinačných hodín výlučne prostredníctvom elektronickej aplikácie Ambulancia.

Výjazdová LSPP pre deti a dorast pre Bratislavu, Pezinok a Senec

29. októbra 2014

Od 28.10.2014 nová výjazdová LSPP pre deti a dorast s vymedzeným spádovým územím pre všetky okresy mesta Bratislava a okresy miest Senec a Pezinok

Edukačný materiál Ebola

29. októbra 2014

aktuálny informačný a výučbový materiál "Aktuálne úlohy pripravenosti na vysoko nebezpečné nákazy v rezorte zdravotníctva"

Lekárska služba prvej pomoci pre deti a dorast v okrese Malacky

21. októbra 2014

Dňom 24.10.2014 začne prevádzkovať LSPP pre deti a dorast v Malackom okrese nový poskytovateľ

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých v okrese Malacky

09. októbra 2014

Dňa 8.10.2014 začal prevádzkovať LSPP pre dospelých v Malackom okrese nový poskytovateľ