Mimoriadne oznamy ŠÚKL

Portál e-VÚC sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti produkujú samosprávne kraje. Zatiaľ sa jedná hlavne o informácie z oblasti zdravotníctva (kontakty na lekárne, lekárov, ordinačné hodiny, pohotovosti, a pod.) a sociálnej pomoci.

AKTUALITY A OZNAMY

Príprava riadiaceho zdravotníckeho personálu na zabezpečenie evakuácie v podmienkach Bratislavského kraja na rok 2015

07. októbra 2015

podklady k Príprave riadiaceho zdravotníckeho personálu zaradeného do zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie v podmienkach Bratislavského kraja na rok 2014

Postupne pribúdajú informácie o zdravotníckych zariadeniach z ďalších krajov

12. septembra 2015

Na stránkach pribúdajú zdravotnícke zariadenia Trnavského, Košického a v krátkom čase aj Nitrianskeho samosprávneho kraja

Informácia o hlásení dvoch prípadov poliomyelitídy spôsobených vakcínou derivovanými poliovírusmi typu I(cVDPV1) u detí na Ukrajine

10. septembra 2015

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol prostredníctvom Systému rýchleho varovania a včasnej reakcie informovaný o dvoch laboratórne potvrdených prípadoch poliovírusu u detí (4 ročné a 10 mesačné v čase nástupu ochrnutia) na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti.

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť zastupovanie počas dočasnej neprítomnosti

27. júla 2015

dovoľujeme si Vás upozorniť na plnenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa § 79ods. 1 písm. j) zákona 578/2004 Z.z.

Dotazník pre pediatrov v rámci koncepcie včasnej intervencie

15. júla 2015

Odbor sociálnych vecí pripravuje  Koncepciu poskytovania služieb včasnej intervencie v regióne Bratislavského samosprávneho kraja.