Portál e-VÚC sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti produkujú samosprávne kraje. Zatiaľ sa jedná hlavne o informácie z oblasti zdravotníctva (kontakty na lekárne, lekárov, ordinačné hodiny, pohotovosti, a pod.) a sociálnej pomoci.

AKTUALITY A OZNAMY

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých v okrese Malacky

09. októbra 2014

Dňa 8.10.2014 začal prevádzkovať LSPP pre dospelých v Malackom okrese nový poskytovateľ

Oznam pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s licenciou na vykonávanie LSPP

22. septembra 2014

Oznam Lekára Bratislavského samosprávneho kraja pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s licenciou na vykonávanie lekárskej služby prvej pomoci

Epidémia Eboly

18. septembra 2014

epidémia ochorení vyvolaných vírusom Ebola je hlásená od decembra 2013 a v súčsnosti
postihuje krajiny západnej Afriky (Guinea, Libéria, Sierra Leone, Nigéria)...

Odborné usmernenie MZ SR na vykonávanie kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok

11. septembra 2014

Vo vestníku MZ SR vyšlo odborné usmernenie na vykonávanie kontroly účinnosti procesu sterilizácie zdravotníckych pomôcok v zdravotníckych zariadeniach...

Žiadosť SKSaPA o spoluprácu a súčinnosť

04. septembra 2014

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek žiada o spoluprácu a súčinnosť...