Cieľom portálu e-VÚC je sprístupniť občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti produkujú samosprávne kraje.
V tejto chvíli ide hlavne o informácie z oblasti zdravotníctva (kontakty na lekárne, lekárov, ordinačné hodiny, pohotovosti, a pod.). Vzhľadom na to, že údaje vznikajú priamo na samosprávnych krajoch, jedná sa o jediný garantovaný zdroj týchto informácií.

Portál momentálne neobsahuje údaje zo všetkých samosprávnych krajov. Rovnako niektoré informácie môžu byť vzhľadom na postupnú digitalizáciu veľkého množstva údajov nepresné. V prípade, že nájdete nejakú nezrovnalosť, pošlite prosím e-mail s informáciou na adresu chyba@e-vuc.sk.

Cieľom portálu e-VÚC je sprístupniť občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti produkujú samosprávne kraje.
V tejto chvíli ide hlavne o informácie z oblasti zdravotníctva (kontakty na lekárne, lekárov, ordinačné hodiny, pohotovosti, a pod.). Vzhľadom na to, že údaje vznikajú priamo na samosprávnych krajoch, jedná sa o jediný garantovaný zdroj týchto informácií.

Portál momentálne neobsahuje údaje zo všetkých samosprávnych krajov. Rovnako niektoré informácie môžu byť vzhľadom na postupnú digitalizáciu veľkého množstva údajov nepresné. V prípade, že nájdete nejakú nezrovnalosť, pošlite prosím e-mail s informáciou na adresu chyba@e-vuc.sk.

AKTUALITY A OZNAMY

Usmernenie v súvislosti s epidémiou Eboly

V súvislosti s epidémiou Eboly odporúča Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky...

12. augusta 2014

  Viac »

Nahlasovanie prekážky v prevádzkovaní lekárne

Prevádzkovatelia lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok sú povinný oznámiť dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní farmaceutovi samosprávneho kraja vopred.

15. júla 2014

  Viac »

Nahlasovanie neprítomnosti v ambulancii

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú povinný oznámiť dočasnú neprítomnosť príslušnému samosprávnemu kraju.

15. júla 2014

  Viac »

TVORCOVIA

Portál vybudovali firmy CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. a UI42, s.r.o. s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

AKTUALITY A OZNAMY

Usmernenie v súvislosti s epidémiou Eboly

V súvislosti s epidémiou Eboly odporúča Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky...

12. augusta 2014

Viac »

Nahlasovanie prekážky v prevádzkovaní lekárne

Prevádzkovatelia lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok sú povinný oznámiť dovolenky alebo iné prekážky v prevádzkovaní farmaceutovi samosprávneho kraja vopred.

15. júla 2014

Viac »

Nahlasovanie neprítomnosti v ambulancii

Poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú povinný oznámiť dočasnú neprítomnosť príslušnému samosprávnemu kraju.

15. júla 2014

Viac »

TVORCOVIA

Portál vybudovali firmy CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. a UI42, s.r.o. s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.