Mimoriadne oznamy ŠÚKL

Portál e-VÚC sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti produkujú samosprávne kraje. Zatiaľ sa jedná hlavne o informácie z oblasti zdravotníctva (kontakty na lekárne, lekárov, ordinačné hodiny, pohotovosti, a pod.) a sociálnej pomoci.

AKTUALITY A OZNAMY

Upozornenie pre všeobecných lekárov pre deti a dorast ohľadne potvrdenia zdravotnej spôsobilosti

06. júla 2015

potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá...

Upozornenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na nesprávne vystavovanie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti

01. júna 2015

Upozornenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na nesprávne vystavovanie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti, na ktoré upozornilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny.

Technické informácie o identifikátore zdravotníckeho zariadenia

30. apríla 2015

Od 1.5.2015 vstupuje do praxe Identifikátor zdravotníckeho zariadenia.

Oznam pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s novelou zákona 577/2004

31. marca 2015

Novela zákona č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je účinná od 01.04.2015.

Pohotovostné služby pre lekárne v Pezinku a Senci v období Veľkej noci 2015

06. marca 2015

Úrad BSK zverejňuje rozpis pohotovostných služieb pre lekárne v Pezinku a Senci v období Veľkej noci 2015