Mimoriadne oznamy ŠÚKL

Portál e-VÚC sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti produkujú samosprávne kraje. Zatiaľ sa jedná hlavne o informácie z oblasti zdravotníctva (kontakty na lekárne, lekárov, ordinačné hodiny, pohotovosti, a pod.) a sociálnej pomoci.

AKTUALITY A OZNAMY

Hlásenie o spotrebe omamných a psychotropných látok za rok 2014

17. decembra 2014
Oznam pre lekárne!

Vypĺňanie hlásenia o spotrebe omamných a psychotropných látok za rok 2014...

Príprava riadiaceho zdravotníckeho personálu na zabezpečenie evakuácie v podmienkach Bratislavského kraja na rok 2014

17. decembra 2014

podklady k Príprave riadiaceho zdravotníckeho personálu zaradeného do zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie v podmienkach Bratislavského kraja na rok 2014

Pohotovostné služby pre lekárne v bratislavskom kraji počas Vianoc a Nového roka

01. decembra 2014

Úrad BSK zverejňuje rozpis pohotovostných služieb pre lekárne v kraji počas Vianoc a Nového roka.

Schvaľovanie ordinačných hodín v bratislavskom kraji

02. novembra 2014

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s miestom prevádzky v bratislavskom kraji žiadajú o schválenie ordinačných hodín výlučne prostredníctvom elektronickej aplikácie Ambulancia.

Výjazdová LSPP pre deti a dorast pre Bratislavu, Pezinok a Senec

29. októbra 2014

Od 28.10.2014 nová výjazdová LSPP pre deti a dorast s vymedzeným spádovým územím pre všetky okresy mesta Bratislava a okresy miest Senec a Pezinok