Mimoriadne oznamy ŠÚKL

Nemocničná a.s.

IČO:35865679
Sídlo:Holubyho 35, 90201 Pezinok

Zariadenia

algeziologická ambulancia Nemocničná a.s., algeziologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Algeziológia) algeziologická ambulancia MUDr. Volnárová Alena
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia cievnej chirurgie Nemocničná a.s., ambulancia cievnej chirurgie (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia) ambulancia cievnej chirurgie
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
ambulancia cievnej chirurgie Nemocničná a.s., ambulancia cievnej chirurgie (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia) ambulancia cievnej chirurgie MUDr. Frič Miloslav - Cievna ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:30 - 15:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná a.s., ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Duklianskych hrdinov) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy MUDr. Pleváková Ľubica
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná a.s., ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Duklianskych hrdinov) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Lesayová Helena
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:30 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná a.s., ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Duklianskych hrdinov) (Klinická imunológia a alergológia) ambulancia klinickej imunológie a alergológie MUDr. Jančár Marián
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná a.s., ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Duklianskych hrdinov) (Klinická imunológia a alergológia) ambulancia klinickej imunológie a alergológie MUDr. Krčméryová Mária
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia lekárskej genetiky Nemocničná a.s., ambulancia lekárskej genetiky (Duklianskych hrdinov) (Lekárska genetika) ambulancia lekárskej genetiky MUDr. Peter Križan, CSc.; MUDr. Mária Geryková Bujalková, PhD.
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
11:00 - 14:00
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia) ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy MUDr. Kaláberová Katarína
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
ambulancia pediatrickej kardiológie Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej kardiológie (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická kardiológia, Kardiológia) ambulancia pediatrickej kardiológie MUDr. Dinka Róbert
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia pediatrickej nefrológie Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej nefrológie (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia, Pediatrická nefrológia) ambulancia pediatrickej nefrológie MUDr. Lehotská Veronika
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia pediatrickej neurológie Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej neurológie (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická neurológia) ambulancia pediatrickej neurológie MUDr. Vašková Lívia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:30 - 15:00
ambulancia úrazovej chirurgie Nemocničná a.s., ambulancia úrazovej chirurgie (Duklianskych hrdinov) (úrazová chirurgia) ambulancia úrazovej chirurgie MUDr. Patrik Javorčík
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia vnútorného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Prokop
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 22:00
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia vnútorného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Károlyová Edita
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia vnútorného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Garaiová Jana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia zubného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Zubné lekárstvo, Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
dermatovenerologická ambulancia Nemocničná a.s., dermatovenerologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Dermatovenerológia) dermatovenerologická ambulancia MUDr. Polakovičová Jana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
endokrinologická ambulancia Nemocničná a.s., endokrinologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Endokrinológia) endokrinologická ambulancia MUDr. Štefanková Katarína
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
gastroenterologická ambulancia Nemocničná a.s., gastroenterologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gastroenterológia) gastroenterologická ambulancia MUDr. Šumec Peter; MUDr. Malík Daniel
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
geriatrická ambulancia Nemocničná a.s., geriatrická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Geriatria) geriatrická ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
gynekologická ambulancia Nemocničná a.s., gynekologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia MUDr. Sadáková Valéria
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
gynekologická ambulancia Nemocničná a.s., gynekologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia MUDr. Blaško Peter
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná a.s., hematologická a transfúziologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) hematologická a transfúziologická ambulancia MUDr. Babincová Daniela
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná a.s., hematologická a transfúziologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) hematologická a transfúziologická ambulancia MUDr. Richterová Katarína
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
chirurgická ambulancia Nemocničná a.s., chirurgická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Chirurgia) chirurgická ambulancia MUDr. Davinič
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 22:00
kardiologická ambulancia Nemocničná a.s., kardiologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia) kardiologická ambulancia MUDr. Drahoš Peter
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
kardiologická ambulancia Nemocničná a.s., kardiologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia) kardiologická ambulancia MUDr. Makovíni Miloslav
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
nefrologická ambulancia Nemocničná a.s., nefrologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) nefrologická ambulancia MUDr. Vosátková Svetlana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
nefrologická ambulancia Nemocničná a.s., nefrologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) nefrologická ambulancia MUDr. Vosátková Svetlana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Nemocničná a.s., neurologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Neurológia) neurologická ambulancia Mudr. Jozef Zeman
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Nemocničná a.s., neurologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Neurológia) neurologická ambulancia MUDr. Točíková
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
oftalmologická ambulancia Nemocničná a.s., oftalmologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) oftalmologická ambulancia MUDr. Belačková Anna
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia Nemocničná a.s., oftalmologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) oftalmologická ambulancia MUDr, Lužinská Martina
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ortopedická ambulancia Nemocničná a.s., ortopedická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Ortopédia) ortopedická ambulancia MUDr. Yehia Mohammed
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
ortopedická ambulancia Nemocničná a.s., ortopedická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická ortopédia, Ortopédia) ortopedická ambulancia MUDr. Kusín Marcel
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
otorinolaryngologická ambulancia Nemocničná a.s., otorinolaryngologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Otorinolaryngológia) otorinolaryngologická ambulancia MUDr. Šipoš Vladimír
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná a.s., pneumologicko-ftizeologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pneumológia a ftizeológia) pneumologicko-ftizeologická ambulancia MUDr. Litomerický Štefan
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 13:00
psychiatrická ambulancia Nemocničná a.s., psychiatrická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Psychiatria) psychiatrická ambulancia MUDr. Halmová Júlia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:00
stacionár Nemocničná a.s., stacionár (Duklianskych hrdinov) (Psychiatria) stacionár MUDr. Halmová Júlia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
stacionár Nemocničná a.s., stacionár (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) stacionár MUDr. Vosátková Svetlana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hepatológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Králik
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Anestéziológia a intenzívna medicína) špecializovaná ambulancia MUDr. Volnárová Alena; MUDr. Mucha Branislav
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
11:00 - 14:00
urologická ambulancia Nemocničná a.s., urologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Urológia) urologická ambulancia MUDr. Náter Svetozár
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 11:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocničná a.s., všeobecná ambulancia pre dospelých (Duklianskych hrdinov) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Rybár Miroslav
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
8:00 - 13:00
všeobecná nemocnica Nemocničná a.s., všeobecná nemocnica (Duklianskych hrdinov) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná nemocnica
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
15:30 - 7:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Urológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Náter Svetozár
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia, úrazová chirurgia, Chirurgia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Papp Andrej; MUDr. Hric Milan
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
8:00 - 12:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Ortopédia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Yehia Mohammed
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Sadáková Valéria
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Otorinolaryngológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Šipoš Vladimír
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Belačková Anna
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MUDr. Lesayová Helena
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 16:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MUDr. Babincová Daniela
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 13:00
13:30 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Klinická biochémia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Rádiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Patologická anatómia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky