Mimoriadne oznamy ŠÚKL

Nemocničná a.s.

IČO:35865679
Sídlo:Holubyho 35, 90201 Pezinok

Zdravotnícke zariadenia

algeziologická ambulancia Nemocničná a.s., algeziologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Algeziológia) 61-35865679-A0020 algeziologická ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocničná a.s., ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny (Duklianskych hrdinov) (Anestéziológia a intenzívna medicína) 61-35865679-A0031 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Anesteziológia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia cievnej chirurgie Nemocničná a.s., ambulancia cievnej chirurgie (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia) 61-35865679-A0047 ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie 2
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia cievnej chirurgie Nemocničná a.s., ambulancia cievnej chirurgie (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia) 61-35865679-A0005 ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie 1
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná a.s., ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Duklianskych hrdinov) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 61-35865679-A0029 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná a.s., ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Duklianskych hrdinov) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 61-35865679-A0025 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná a.s., ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Duklianskych hrdinov) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35865679-A0046 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 2
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná a.s., ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Duklianskych hrdinov) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35865679-A0045 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 1
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia lekárskej genetiky Nemocničná a.s., ambulancia lekárskej genetiky (Duklianskych hrdinov) (Lekárska genetika) 61-35865679-A0019 ambulancia lekárskej genetiky
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Duklianskych hrdinov) (Endokrinológia, Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 61-35865679-A0042 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia pediatrickej kardiológie Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej kardiológie (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia, Pediatrická kardiológia) 61-35865679-A0038 ambulancia pediatrickej kardiológie Detská kardiologická ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia pediatrickej nefrológie Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej nefrológie (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická nefrológia, Nefrológia) 61-35865679-A0035 ambulancia pediatrickej nefrológie Detská nefrologická ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia pediatrickej neurológie Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej neurológie (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická neurológia) 61-35865679-A0050 ambulancia pediatrickej neurológie Detská neurologická ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia úrazovej chirurgie Nemocničná a.s., ambulancia úrazovej chirurgie (Duklianskych hrdinov) (úrazová chirurgia) 61-35865679-A0004 ambulancia úrazovej chirurgie
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia vnútorného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) 61-35865679-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Interná ambulancia UPS
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 7:00
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia vnútorného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) 61-35865679-A0057 ambulancia vnútorného lekárstva Interná ambulancia 1
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia vnútorného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) 61-35865679-A0052 ambulancia vnútorného lekárstva Interná ambulancia 2
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia zubného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia zubného lekárstva (Duklianskych hrdinov) 61-35865679-A0023 ambulancia zubného lekárstva
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
dermatovenerologická ambulancia Nemocničná a.s., dermatovenerologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Dermatovenerológia) 61-35865679-A0048 dermatovenerologická ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
endokrinologická ambulancia Nemocničná a.s., endokrinologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Endokrinológia) 61-35865679-A0043 endokrinologická ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
0:00 - 0:00
0:00 - 0:00
gastroenterologická ambulancia Nemocničná a.s., gastroenterologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gastroenterológia) 61-35865679-A0044 gastroenterologická ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
geriatrická ambulancia Nemocničná a.s., geriatrická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Geriatria) 61-35865679-A0041 geriatrická ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná a.s., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-35865679-A0054 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 1
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná a.s., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-35865679-A0053 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 2
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná a.s., hematologická a transfúziologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) 61-35865679-A0028 hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická ambulancia 2
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná a.s., hematologická a transfúziologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) 61-35865679-A0027 hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická ambulancia 2
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
hepatologická ambulancia Nemocničná a.s., hepatologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hepatológia) 61-35865679-A0003 hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
chirurgická ambulancia Nemocničná a.s., chirurgická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Chirurgia) 61-35865679-A0002 chirurgická ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 7:00
kardiologická ambulancia Nemocničná a.s., kardiologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia) 61-35865679-A0040 kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia 1
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
kardiologická ambulancia Nemocničná a.s., kardiologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia) 61-35865679-A0039 kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia 2
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
nefrologická ambulancia Nemocničná a.s., nefrologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) 61-35865679-A0030 nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia 2
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
nefrologická ambulancia Nemocničná a.s., nefrologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) 61-35865679-A0036 nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia 1
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
neurologická ambulancia Nemocničná a.s., neurologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Neurológia) 61-35865679-A0049 neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 2
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
neurologická ambulancia Nemocničná a.s., neurologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Neurológia) 61-35865679-A0006 neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 1
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
oftalmologická ambulancia Nemocničná a.s., oftalmologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) 61-35865679-A0033 oftalmologická ambulancia Očná ambulancia 2
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
oftalmologická ambulancia Nemocničná a.s., oftalmologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) 61-35865679-A0034 oftalmologická ambulancia Očná ambulancia 1
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ortopedická ambulancia Nemocničná a.s., ortopedická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Ortopédia) 61-35865679-A0058 ortopedická ambulancia Ortopédia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ortopedická ambulancia Nemocničná a.s., ortopedická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická ortopédia, Ortopédia) 61-35865679-A0037 ortopedická ambulancia Detská ortopedická ambulancia.
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
otorinolaryngologická ambulancia Nemocničná a.s., otorinolaryngologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Otorinolaryngológia) 61-35865679-A0032 otorinolaryngologická ambulancia Ušno-nosno-krčná ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná a.s., pneumologicko-ftizeologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pneumológia a ftizeológia) 61-35865679-A0051 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumológia a ftizeológia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
psychiatrická ambulancia Nemocničná a.s., psychiatrická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Psychiatria) 61-35865679-A0026 psychiatrická ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
stacionár Nemocničná a.s., stacionár (Duklianskych hrdinov) (Psychiatria) 61-35865679-A0022 stacionár
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
stacionár Nemocničná a.s., stacionár (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) 61-35865679-A0021 stacionár
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
urologická ambulancia Nemocničná a.s., urologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Urológia) 61-35865679-A0024 urologická ambulancia Urologická ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocničná a.s., všeobecná ambulancia pre dospelých (Duklianskych hrdinov) (Všeobecné lekárstvo) 61-35865679-A0055 všeobecná ambulancia pre dospelých
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
všeobecná nemocnica Nemocničná a.s., všeobecná nemocnica (Duklianskych hrdinov) 61-35865679-A0056 všeobecná nemocnica
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Chirurgia, úrazová chirurgia, Cievna chirurgia) 61-35865679-A0012 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Chirurgia, úrazová chirurgia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Ortopédia) 61-35865679-A0011 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Ortopédia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-35865679-A0010 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Gynekológia a pôrodníctvo
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Otorinolaryngológia) 61-35865679-A0009 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Otorinolaryngológia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) 61-35865679-A0008 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Oftalmológia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Urológia) 61-35865679-A0007 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Urológia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 61-35865679-A0018 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) 61-35865679-A0017 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hematológia a transfuziológia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Klinická biochémia) 61-35865679-A0016 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Klinická biochémia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Rádiológia) 61-35865679-A0015 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rádiológia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok) 61-35865679-A0014 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Centrálna sterilizácia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Patologická anatómia) 61-35865679-A0013 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Patologická anatómia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky