Mimoriadne oznamy ŠÚKL

Nemocničná a.s.

IČO:35865679
Sídlo:Holubyho 35, 90201 Pezinok

Zariadenia

ambulancia cievnej chirurgie Nemocničná a.s., ambulancia cievnej chirurgie (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia) ambulancia cievnej chirurgie
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia vnútorného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Prokop
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 22:00
ambulancia zubného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia zubného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Zubné lekárstvo, Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
gynekologická ambulancia Nemocničná a.s., gynekologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia MUDr. Sadáková Valéria
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
gynekologická ambulancia Nemocničná a.s., gynekologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia MUDr. Blaško Peter
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
chirurgická ambulancia Nemocničná a.s., chirurgická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Chirurgia) chirurgická ambulancia MUDr. Davinič
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 22:00
stacionár Nemocničná a.s., stacionár (Duklianskych hrdinov) (Psychiatria) stacionár MUDr. Halmová Júlia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
stacionár Nemocničná a.s., stacionár (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) stacionár MUDr. Vosátková Svetlana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Anestéziológia a intenzívna medicína) špecializovaná ambulancia MUDr. Volnárová Alena; MUDr. Mucha Branislav
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Vosátková Svetlana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) špecializovaná ambulancia MUDr. Pleváková Ľubica
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Babincová Daniela
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Richterová Katarína
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Psychiatria) špecializovaná ambulancia MUDr. Halmová Júlia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) špecializovaná ambulancia MUDr. Lesayová Helena
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Urológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Náter Svetozár
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) špecializovaná ambulancia MUDr. Károlyová Edita
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) špecializovaná ambulancia MUDr. Garaiová Jana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Algeziológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Volnárová Alena
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pneumológia a ftizeológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Litomerický Štefan
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Lekárska genetika) špecializovaná ambulancia MUDr. Peter Križan, CSc.; MUDr. Mária Geryková Bujalková, PhD.
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická neurológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Vašková Lívia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Neurológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Točíková
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Dermatovenerológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Polakovičová Jana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia) špecializovaná ambulancia MUDr. Frič Miloslav - Cievna ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Klinická imunológia a alergológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Jančár Marián
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Klinická imunológia a alergológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Krčméryová Mária
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gastroenterológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Šumec Peter; MUDr. Malík Daniel
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Endokrinológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Štefanková Katarína
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Kaláberová Katarína
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Geriatria) špecializovaná ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Drahoš Peter
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Makovíni Miloslav
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická kardiológia, Kardiológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Dinka Róbert
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Ortopédia) špecializovaná ambulancia MUDr. Yehia Mohammed
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Neurológia) špecializovaná ambulancia Mudr. Jozef Zeman
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická ortopédia, Ortopédia) špecializovaná ambulancia MUDr. Kusín Marcel
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (úrazová chirurgia) špecializovaná ambulancia MUDr. Patrik Javorčík
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Vosátková Svetlana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia, Pediatrická nefrológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Lehotská Veronika
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hepatológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Králik
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Belačková Anna
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) špecializovaná ambulancia MUDr, Lužinská Martina
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Otorinolaryngológia) špecializovaná ambulancia MUDr. Šipoš Vladimír
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocničná a.s., všeobecná ambulancia pre dospelých (Duklianskych hrdinov) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Rybár Miroslav
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
všeobecná nemocnica Nemocničná a.s., všeobecná nemocnica (Duklianskych hrdinov) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná nemocnica
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 7:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia, úrazová chirurgia, Chirurgia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Papp Andrej; MUDr. Hric Milan
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Ortopédia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Yehia Mohammed
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Sadáková Valéria
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Otorinolaryngológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Šipoš Vladimír
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Belačková Anna
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Urológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Náter Svetozár
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MUDr. Lesayová Helena
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MUDr. Babincová Daniela
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Klinická biochémia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Rádiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Patologická anatómia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky