Mimoriadne oznamy ŠÚKL

Nemocničná a.s.

IČO:35865679
Sídlo:Holubyho 35, 90201 Pezinok
Web:www.nemocnicna.sk

Zdravotnícke zariadenia

algeziologická ambulancia Nemocničná a.s., algeziologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Algeziológia) 61-35865679-A0020 algeziologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 15:00
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocničná a.s., ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny (Duklianskych hrdinov) (Anestéziológia a intenzívna medicína) 61-35865679-A0031 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 11:00 - 14:00
ambulancia cievnej chirurgie Nemocničná a.s., ambulancia cievnej chirurgie (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia) 61-35865679-A0047 ambulancia cievnej chirurgie Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
ambulancia cievnej chirurgie Nemocničná a.s., ambulancia cievnej chirurgie (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia) 61-35865679-A0005 ambulancia cievnej chirurgie Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná a.s., ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Duklianskych hrdinov) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 61-35865679-A0029 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:30 - 12:30
13:00 - 14:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná a.s., ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Duklianskych hrdinov) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 61-35865679-A0025 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná a.s., ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Duklianskych hrdinov) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35865679-A0046 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná a.s., ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Duklianskych hrdinov) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35865679-A0045 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
ambulancia lekárskej genetiky Nemocničná a.s., ambulancia lekárskej genetiky (Duklianskych hrdinov) (Lekárska genetika) 61-35865679-A0019 ambulancia lekárskej genetiky Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 16:00
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Duklianskych hrdinov) (Endokrinológia, Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 61-35865679-A0042 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:30 - 12:30
13:00 - 14:00
ambulancia pediatrickej kardiológie Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej kardiológie (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia, Pediatrická kardiológia) 61-35865679-A0038 ambulancia pediatrickej kardiológie Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia pediatrickej nefrológie Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej nefrológie (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická nefrológia, Nefrológia) 61-35865679-A0035 ambulancia pediatrickej nefrológie Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia pediatrickej neurológie Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej neurológie (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická neurológia) 61-35865679-A0050 ambulancia pediatrickej neurológie Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia úrazovej chirurgie Nemocničná a.s., ambulancia úrazovej chirurgie (Duklianskych hrdinov) (úrazová chirurgia) 61-35865679-A0004 ambulancia úrazovej chirurgie Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 13:00
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia vnútorného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) 61-35865679-A0057 ambulancia vnútorného lekárstva Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 13:30
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia vnútorného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) 61-35865679-A0052 ambulancia vnútorného lekárstva Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia vnútorného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) 61-35865679-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 7:00
ambulancia zubného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia zubného lekárstva (Duklianskych hrdinov) 61-35865679-A0023 ambulancia zubného lekárstva Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Nemocničná a.s., dermatovenerologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Dermatovenerológia) 61-35865679-A0048 dermatovenerologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 13:30
endokrinologická ambulancia Nemocničná a.s., endokrinologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Endokrinológia) 61-35865679-A0043 endokrinologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:45 - 12:30
13:00 - 14:00
gastroenterologická ambulancia Nemocničná a.s., gastroenterologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gastroenterológia) 61-35865679-A0044 gastroenterologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 15:00
geriatrická ambulancia Nemocničná a.s., geriatrická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Geriatria) 61-35865679-A0041 geriatrická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná a.s., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-35865679-A0054 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná a.s., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-35865679-A0053 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná a.s., hematologická a transfúziologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) 61-35865679-A0028 hematologická a transfúziologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná a.s., hematologická a transfúziologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) 61-35865679-A0027 hematologická a transfúziologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 13:30
hepatologická ambulancia Nemocničná a.s., hepatologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hepatológia) 61-35865679-A0003 hepatologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:30 - 12:30
13:00 - 14:30
chirurgická ambulancia Nemocničná a.s., chirurgická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Chirurgia) 61-35865679-A0002 chirurgická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 7:00
kardiologická ambulancia Nemocničná a.s., kardiologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia) 61-35865679-A0040 kardiologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:30 - 12:30
kardiologická ambulancia Nemocničná a.s., kardiologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia) 61-35865679-A0039 kardiologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
nefrologická ambulancia Nemocničná a.s., nefrologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) 61-35865679-A0030 nefrologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 9:00 - 12:30
nefrologická ambulancia Nemocničná a.s., nefrologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) 61-35865679-A0036 nefrologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 9:00 - 12:30
neurologická ambulancia Nemocničná a.s., neurologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Neurológia) 61-35865679-A0049 neurologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
neurologická ambulancia Nemocničná a.s., neurologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Neurológia) 61-35865679-A0006 neurologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
oftalmologická ambulancia Nemocničná a.s., oftalmologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) 61-35865679-A0034 oftalmologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
oftalmologická ambulancia Nemocničná a.s., oftalmologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) 61-35865679-A0033 oftalmologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ortopedická ambulancia Nemocničná a.s., ortopedická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Ortopédia) 61-35865679-A0058 ortopedická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 13:30
ortopedická ambulancia Nemocničná a.s., ortopedická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická ortopédia, Ortopédia) 61-35865679-A0037 ortopedická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
otorinolaryngologická ambulancia Nemocničná a.s., otorinolaryngologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Otorinolaryngológia) 61-35865679-A0032 otorinolaryngologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná a.s., pneumologicko-ftizeologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pneumológia a ftizeológia) 61-35865679-A0051 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 15:00
psychiatrická ambulancia Nemocničná a.s., psychiatrická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Psychiatria) 61-35865679-A0026 psychiatrická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 12:00 - 18:00
stacionár Nemocničná a.s., stacionár (Duklianskych hrdinov) (Psychiatria) 61-35865679-A0022 stacionár Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 12:00 - 18:00
stacionár Nemocničná a.s., stacionár (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) 61-35865679-A0021 stacionár Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 9:00 - 12:30
urologická ambulancia Nemocničná a.s., urologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Urológia) 61-35865679-A0024 urologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 11:45
všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocničná a.s., všeobecná ambulancia pre dospelých (Duklianskych hrdinov) (Všeobecné lekárstvo) 61-35865679-A0055 všeobecná ambulancia pre dospelých Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 11:15
všeobecná nemocnica Nemocničná a.s., všeobecná nemocnica (Duklianskych hrdinov) 61-35865679-A0056 všeobecná nemocnica Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Chirurgia, úrazová chirurgia, Cievna chirurgia) 61-35865679-A0012 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:00
12:30 - 14:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Ortopédia) 61-35865679-A0011 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 13:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-35865679-A0010 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Otorinolaryngológia) 61-35865679-A0009 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) 61-35865679-A0008 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Urológia) 61-35865679-A0007 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 11:45
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 61-35865679-A0018 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 12:30
13:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) 61-35865679-A0017 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Klinická biochémia) 61-35865679-A0016 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Rádiológia) 61-35865679-A0015 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok) 61-35865679-A0014 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Patologická anatómia) 61-35865679-A0013 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky