Mimoriadne oznamy ŠÚKL

Nemocničná a.s.

IČO:35865679
Sídlo:Holubyho 35, 90201 Pezinok

Zdravotnícke zariadenia

algeziologická ambulancia Nemocničná a.s., algeziologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Algeziológia) 61-35865679-A0020 algeziologická ambulancia MUDr. Volnárová Alena
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
8:00 - 15:00
ambulancia cievnej chirurgie Nemocničná a.s., ambulancia cievnej chirurgie (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia) 61-35865679-A0005 ambulancia cievnej chirurgie
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
ambulancia cievnej chirurgie Nemocničná a.s., ambulancia cievnej chirurgie (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia) 61-35865679-A0047 ambulancia cievnej chirurgie MUDr. Frič Miloslav - Cievna ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:30 - 15:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná a.s., ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Duklianskych hrdinov) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 61-35865679-A0029 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy MUDr. Pleváková Ľubica
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná a.s., ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Duklianskych hrdinov) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 61-35865679-A0025 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Lesayová Helena
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:30 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná a.s., ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Duklianskych hrdinov) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35865679-A0046 ambulancia klinickej imunológie a alergológie MUDr. Jančár Marián
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná a.s., ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Duklianskych hrdinov) (Klinická imunológia a alergológia) 61-35865679-A0045 ambulancia klinickej imunológie a alergológie MUDr. Krčméryová Mária
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
ambulancia lekárskej genetiky Nemocničná a.s., ambulancia lekárskej genetiky (Duklianskych hrdinov) (Lekárska genetika) 61-35865679-A0019 ambulancia lekárskej genetiky MUDr. Peter Križan, CSc.; MUDr. Mária Geryková Bujalková, PhD.
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
8:00 - 16:00
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia) 61-35865679-A0042 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy MUDr. Kaláberová Katarína
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
ambulancia pediatrickej kardiológie Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej kardiológie (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická kardiológia, Kardiológia) 61-35865679-A0038 ambulancia pediatrickej kardiológie MUDr. Dinka Róbert
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia pediatrickej nefrológie Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej nefrológie (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia, Pediatrická nefrológia) 61-35865679-A0035 ambulancia pediatrickej nefrológie MUDr. Lehotská Veronika
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia pediatrickej neurológie Nemocničná a.s., ambulancia pediatrickej neurológie (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická neurológia) 61-35865679-A0050 ambulancia pediatrickej neurológie MUDr. Vašková Lívia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ambulancia úrazovej chirurgie Nemocničná a.s., ambulancia úrazovej chirurgie (Duklianskych hrdinov) (úrazová chirurgia) 61-35865679-A0004 ambulancia úrazovej chirurgie MUDr. Patrik Javorčík
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia vnútorného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) 61-35865679-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Prokop
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 22:00
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia vnútorného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) 61-35865679-A0057 ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Károlyová Edita
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia vnútorného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) 61-35865679-A0052 ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Garaiová Jana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia zubného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Zubné lekárstvo, Stomatológia) 61-35865679-A0023 ambulancia zubného lekárstva
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Nemocničná a.s., dermatovenerologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Dermatovenerológia) 61-35865679-A0048 dermatovenerologická ambulancia MUDr. Polakovičová Jana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:30 - 15:00
endokrinologická ambulancia Nemocničná a.s., endokrinologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Endokrinológia) 61-35865679-A0043 endokrinologická ambulancia MUDr. Štefanková Katarína
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
gastroenterologická ambulancia Nemocničná a.s., gastroenterologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gastroenterológia) 61-35865679-A0044 gastroenterologická ambulancia MUDr. Šumec Peter; MUDr. Malík Daniel
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:30 - 12:00
geriatrická ambulancia Nemocničná a.s., geriatrická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Geriatria) 61-35865679-A0041 geriatrická ambulancia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná a.s., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-35865679-A0054 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia MUDr. Sadáková Valéria
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná a.s., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-35865679-A0053 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia MUDr. Blaško Peter
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná a.s., hematologická a transfúziologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) 61-35865679-A0028 hematologická a transfúziologická ambulancia MUDr. Babincová Daniela
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná a.s., hematologická a transfúziologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) 61-35865679-A0027 hematologická a transfúziologická ambulancia MUDr. Richterová Katarína
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
hepatologická ambulancia Nemocničná a.s., hepatologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hepatológia) 61-35865679-A0003 hepatologická ambulancia MUDr. Králik
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Nemocničná a.s., chirurgická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Chirurgia) 61-35865679-A0002 chirurgická ambulancia MUDr. Davinič
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 22:00
kardiologická ambulancia Nemocničná a.s., kardiologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia) 61-35865679-A0040 kardiologická ambulancia MUDr. Drahoš Peter
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
kardiologická ambulancia Nemocničná a.s., kardiologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia) 61-35865679-A0039 kardiologická ambulancia MUDr. Makovíni Miloslav
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
nefrologická ambulancia Nemocničná a.s., nefrologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) 61-35865679-A0036 nefrologická ambulancia MUDr. Vosátková Svetlana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
nefrologická ambulancia Nemocničná a.s., nefrologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) 61-35865679-A0030 nefrologická ambulancia MUDr. Vosátková Svetlana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Nemocničná a.s., neurologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Neurológia) 61-35865679-A0006 neurologická ambulancia Mudr. Jozef Zeman
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Nemocničná a.s., neurologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Neurológia) 61-35865679-A0049 neurologická ambulancia MUDr. Točíková
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
oftalmologická ambulancia Nemocničná a.s., oftalmologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) 61-35865679-A0034 oftalmologická ambulancia MUDr. Belačková Anna
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia Nemocničná a.s., oftalmologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) 61-35865679-A0033 oftalmologická ambulancia MUDr, Lužinská Martina
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
ortopedická ambulancia Nemocničná a.s., ortopedická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Ortopédia) 61-35865679-A0058 ortopedická ambulancia MUDr. Yehia Mohammed
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:30
ortopedická ambulancia Nemocničná a.s., ortopedická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická ortopédia, Ortopédia) 61-35865679-A0037 ortopedická ambulancia MUDr. Kusín Marcel
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
otorinolaryngologická ambulancia Nemocničná a.s., otorinolaryngologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Otorinolaryngológia) 61-35865679-A0032 otorinolaryngologická ambulancia MUDr. Šipoš Vladimír
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná a.s., pneumologicko-ftizeologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pneumológia a ftizeológia) 61-35865679-A0051 pneumologicko-ftizeologická ambulancia MUDr. Litomerický Štefan
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
psychiatrická ambulancia Nemocničná a.s., psychiatrická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Psychiatria) 61-35865679-A0026 psychiatrická ambulancia MUDr. Halmová Júlia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
12:00 - 17:30
stacionár Nemocničná a.s., stacionár (Duklianskych hrdinov) (Psychiatria) 61-35865679-A0022 stacionár MUDr. Halmová Júlia
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
12:00 - 18:00
stacionár Nemocničná a.s., stacionár (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) 61-35865679-A0021 stacionár MUDr. Vosátková Svetlana
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 14:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Anestéziológia a intenzívna medicína) 61-35865679-A0031 špecializovaná ambulancia MUDr. Volnárová Alena; MUDr. Mucha Branislav
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
11:00 - 14:00
urologická ambulancia Nemocničná a.s., urologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Urológia) 61-35865679-A0024 urologická ambulancia MUDr. Náter Svetozár
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 11:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocničná a.s., všeobecná ambulancia pre dospelých (Duklianskych hrdinov) (Všeobecné lekárstvo) 61-35865679-A0055 všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Rybár Miroslav
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
8:00 - 12:00
všeobecná nemocnica Nemocničná a.s., všeobecná nemocnica (Duklianskych hrdinov) (Všeobecné lekárstvo) 61-35865679-A0056 všeobecná nemocnica
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Urológia) 61-35865679-A0007 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Náter Svetozár
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia, úrazová chirurgia, Chirurgia) 61-35865679-A0012 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Papp Andrej; MUDr. Hric Milan
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
8:00 - 12:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Ortopédia) 61-35865679-A0011 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Yehia Mohammed
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) 61-35865679-A0010 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Sadáková Valéria
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Otorinolaryngológia) 61-35865679-A0009 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Šipoš Vladimír
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) 61-35865679-A0008 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Belačková Anna
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 61-35865679-A0018 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MUDr. Lesayová Helena
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 16:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) 61-35865679-A0017 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MUDr. Babincová Daniela
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
7:00 - 13:00
13:30 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Klinická biochémia) 61-35865679-A0016 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Rádiológia) 61-35865679-A0015 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok) 61-35865679-A0014 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Patologická anatómia) 61-35865679-A0013 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky