Vaša poloha: nezadaná Upraviť

Nemocničná a.s.

IČO:35865679
Adresa:Holubyho 35, 90201 Pezinok

Zariadenia

ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast Ambulancia LSPP pre deti a dorast
(Nemocničná a.s.) ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 15:30 - 7:00
ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Ambulancia LSPP pre dospelých
(Nemocničná a.s.) ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 15:30 - 7:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Klinická imunológia a alergológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Klinická imunológia a alergológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Gastroenterológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Endokrinológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Geriatria) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická kardiológia, Kardiológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Ortopédia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická ortopédia, Ortopédia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Neurológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (úrazová chirurgia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia, Pediatrická nefrológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:30 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Hepatológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Otorinolaryngológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 9:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Anestéziológia a intenzívna medicína) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 11:00 - 14:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Psychiatria) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:30 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Urológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 11:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Pneumológia a ftizeológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Algeziológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická neurológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:30 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Lekárska genetika) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 16:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Neurológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Dermatovenerológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:30 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:30 - 15:00
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Zubné lekárstvo, Stomatológia) ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých Nemocničná a.s., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Duklianskych hrdinov) (Všeobecné lekárstvo) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 11:00
stacionár Nemocničná a.s., stacionár (Duklianskych hrdinov) (Psychiatria) stacionár Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 16:00
stacionár Nemocničná a.s., stacionár (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) stacionár Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
všeobecná nemocnica Nemocničná a.s., všeobecná nemocnica (Duklianskych hrdinov) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná nemocnica Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 15:30 - 7:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia, úrazová chirurgia, Chirurgia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Ortopédia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Otorinolaryngológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Urológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Rádiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Patologická anatómia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 13:00
13:30 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Klinická biochémia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky