Nemocničná a.s.

IČO:35865679
Adresa:Holubyho 35, 90201 Pezinok

Zariadenia

Ambulancia LSPP - pre deti a dorast Ambulancia LSPP - pre deti a dorast
(Nemocničná a.s.) Ambulancia LSPP - pre deti a dorast
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 15:30 - 7:00
Ambulancia LSPP - pre dospelých Ambulancia LSPP - pre dospelých
(Nemocničná a.s.) Ambulancia LSPP - pre dospelých
Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 15:30 - 7:00
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
ambulancia zubného lekárstva Nemocničná a.s., ambulancia zubného lekárstva (Duklianskych hrdinov) (Zubné lekárstvo, Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
gynekologická ambulancia Nemocničná a.s., gynekologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
gynekologická ambulancia Nemocničná a.s., gynekologická ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
stacionár Nemocničná a.s., stacionár (Duklianskych hrdinov) (Psychiatria) stacionár Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
stacionár Nemocničná a.s., stacionár (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) stacionár Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická ortopédia, Ortopédia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Neurológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (úrazová chirurgia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia, Pediatrická nefrológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hepatológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Otorinolaryngológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 17:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Anestéziológia a intenzívna medicína) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 11:00 - 14:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Nefrológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Psychiatria) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:30 - 15:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Urológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 11:30
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Vnútorné lekárstvo) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pneumológia a ftizeológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Algeziológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická neurológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Lekárska genetika) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 16:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Neurológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Dermatovenerológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:30 - 15:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Klinická imunológia a alergológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Klinická imunológia a alergológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Gastroenterológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 8:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Endokrinológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Geriatria) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Kardiológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Pediatrická kardiológia, Kardiológia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 12:30 - 18:00
špecializovaná ambulancia Nemocničná a.s., špecializovaná ambulancia (Duklianskych hrdinov) (Ortopédia) špecializovaná ambulancia Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 14:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocničná a.s., všeobecná ambulancia pre dospelých (Duklianskych hrdinov) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 13:00 - 16:00
všeobecná nemocnica Nemocničná a.s., všeobecná nemocnica (Duklianskych hrdinov) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná nemocnica Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 15:30 - 7:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Cievna chirurgia, úrazová chirurgia, Chirurgia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Ortopédia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Gynekológia a pôrodníctvo) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Otorinolaryngológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Oftalmológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná a.s., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Duklianskych hrdinov) (Urológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 16:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky 7:00 - 13:00
13:30 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Klinická biochémia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Rádiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Sterilizácia a dezinfekcia zdravotníckych pomôcok) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Duklianskych hrdinov) (Patologická anatómia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Duklianskych hrdinov 34, 90122 Malacky