Vaša poloha: nezadaná Upraviť

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Družstevná)

Druh zariadenia ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Špecializačný odbor psychiatria
Miesto prevádzkovania: Družstevná 1611/2
03852 Sučany
Odborný zástupca: MUDr. Alena Mažgútová ako lekár
Poskytovateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Družstevná 1611/2
03852 Sučany
IČO: 00738361