Mimoriadne oznamy ŠÚKL

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých, psychiatrická ambulancia (Družstevná)

Druh zariadenia psychiatrická ambulancia psychiatrická ambulancia
Špecializačný odbor psychiatria
Miesto prevádzkovania: Družstevná 1611/2
03852 Sučany
Odborný zástupca: MUDr. Alena Mažgútová ako lekár
Poskytovateľ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Družstevná 1611/2
03852 Sučany
IČO: 00738361