Mimoriadne oznamy ŠÚKL

Ambulantné zdravotnícke zariadenia, okres Žilina


ambulancia zubného lekárstva MUDr. Jozef Bičan, ambulancia zubného lekárstva (A. Bernoláka) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva
A. Bernoláka 51, 01001 Žilina
9:30 - 16:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Martinské bioptické centrum, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vysokoškolákov) (Patologická anatómia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vysokoškolákov 1758, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva SVITEK s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Oravská) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva
Oravská 11, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Národná transfúzna služba SR, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Laboratórna medicína) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 47/A, 01001 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Klinická mikrobiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 47/A, 01001 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Klinická biochémia, Klinická imunológia a alergológia, Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 47/A, 01001 Žilina
 
ambulancia vnútorného lekárstva ORTOVITA, s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia vnútorného lekárstva
Vojtecha Spanyola 43/8633, 01001 Žilina
 
gynekologická ambulancia GYN-FIV a.s., gynekologická ambulancia (Vysokoškolákov) (Reprodukčná medicína, Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 10:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ORTOVITA, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Kardiológia, Funkčná diagnostika) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43/8633, 01001 Žilina
 
ortopedická ambulancia MEDANTE Žilina, s.r.o., ortopedická ambulancia (Vojtecha Spanyola) ortopedická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti PrivatMed s.r.o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vysokoškolákov) (Plastická chirurgia, Chirurgia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
 
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Alena Kazatelová, všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Cementárenská) (Pediatria) všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Cementárenská 65, 01311 Lietavská Lúčka
7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva MDDr. Michal Štefanatný, ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) ambulancia zubného lekárstva
Vysokoškolákov 31, 01001 Žilina
7:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Auxilium - ADOS s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Dolné Rudiny) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Dolné Rudiny 3/8363, 01001 Žilina
7:00 - 9:00
9:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek CPKSB, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (V. Spanyola ) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
V. Spanyola 43, 01001 Žilina
 
špecializovaná ambulancia CPKSB, s.r.o., špecializovaná ambulancia (V. Spanyola ) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) špecializovaná ambulancia
V. Spanyola 43, 01001 Žilina
8:00 - 21:00
ambulancia zubného lekárstva JR, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 16:00
všeobecná ambulancia pre dospelých MEDIKUR, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Hálkova) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MED HOUSE, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Makovického) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva
Makovického 15, 01001 Žilina
8:00 - 17:00
špecializovaná ambulancia Očná ambulancia ZETA, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vysokoškolákov) (Pediatrická oftalmológia, Oftalmológia) špecializovaná ambulancia
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast PEDIATER LB s. r. o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Hálkova) (Pediatria) všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Psychiatria) stacionár
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
8:00 - 14:00
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Otorinolaryngológia) stacionár
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Neurológia) stacionár
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
6:00 - 15:30
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia) stacionár
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 18:00
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Pediatria) stacionár
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (úrazová chirurgia, Chirurgia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Ortopédia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Gynekológia a pôrodníctvo) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Oftalmológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 14:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Otorinolaryngológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Urológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Gastroenterológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Lekárska genetika) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Rádiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Funkčná diagnostika) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 9:00
12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Radiačná onkológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Patologická anatómia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Psyche Stalker, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Národná) (Psychiatria, Psychiatrická sexuológia) špecializovaná ambulancia
Národná 5, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia UROklinika, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vysokoškolákov) (Urológia) špecializovaná ambulancia
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva DENTINA, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Chlmecké Námestie) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva
Chlmecké Námestie 1, 01003 Žilina
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
špecializovaná ambulancia ArtroPro, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Ortopédia) špecializovaná ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
 
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Milová, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (M. R. Štefánika) všeobecná ambulancia pre deti a dorast
M. R. Štefánika 13/364, 01303 Varín
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Mariana Zajacová, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Oslobodenia) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých
Oslobodenia 166, 01305 Belá
7:15 - 15:45
špecializovaná ambulancia Orthoelite, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Ortopédia) špecializovaná ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
16:00 - 17:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Materno-fetálna medicína) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Endokrinológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Klinická psychológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Falck Záchranná, a.s., záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci (Strečno) záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci
Strečno
 
záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Falck Záchranná, a.s., záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci (Žilina 4) záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci
Žilina 4
 
špecializovaná ambulancia MUDr. Pavol Polák, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 63, 01001 Žilina
9:00 - 18:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, všeobecná ambulancia pre dospelých (Bánovská cesta) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých
Bánovská cesta 8111, 01001 Žilina
 
ambulancia zubného lekárstva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ambulancia zubného lekárstva (Bánovská cesta) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva
Bánovská cesta 8111, 01001 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Inštitút očkovania a cestovnej medicíny, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vysokoškolákov) (Tropická medicína, Infektológia) špecializovaná ambulancia ŽILPO, s.r.o.
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
 
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocnica svätého Michala, a.s., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Kuzmányho) (Všeobecné lekárstvo) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina
Kuzmányho 26, 01000 Žilina
 
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Moravčík, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) (Stomatológia, Dentoalveolárna chirurgia) ambulancia zubného lekárstva
Vysokoškolákov 33B/8556, 01008 Žilina
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
špecializovaná ambulancia PaedDr. Kamila Štefániková - klinická logopédia, s. r. o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Klinická logopédia) špecializovaná ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia NEUROCHIRURGIA, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Neurochirurgia, Chirurgia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
14:30 - 17:30
ambulancia zubného lekárstva Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Veľká Okružná) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva
Veľká Okružná A/59, 01001 Žilina
7:00 - 19:00
špecializovaná ambulancia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Ortopédia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
 
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LÚČ, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Pri Rajčianke) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Pri Rajčianke 139, 01319 Zbyňov
7:00 - 15:30
gynekologická ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., gynekologická ambulancia (Jána Milca) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) gynekologická ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ŽILPO, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Vysokoškolákov) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek NEMOCENSKÁ VK, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vysokoškolákov) (Patologická anatómia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vysokoškolákov 3/1758, 01001 Žilina
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti VESALIUS, s.r.o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Hollého) (Ortopédia, Plastická chirurgia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Hollého 200, 01501 Rajec
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDIVASA, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) špecializovaná ambulancia Nemocnica s poliklinikou
Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina
15:30 - 17:30
špecializovaná ambulancia MEDIVASA, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) špecializovaná ambulancia Nemocnica s poliklinikou
Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia MEDIVASA, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Angiológia) špecializovaná ambulancia Nemocnica s poliklinikou
Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
stacionár FMC - dialyzačné služby, s. r. o., stacionár (Vysokoškolákov) (Nefrológia) stacionár
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
 
ambulancia zubného lekárstva MDDr. Petra Kotmanová s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Hálkova) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:30 - 15:00
špecializovaná ambulancia Dom srdca, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Vnútorné lekárstvo, Vyšetrovacie metódy v kardiológii, Kardiológia) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 10, 01008 Žilina
 
špecializovaná ambulancia MUDr. Mária Petrovská, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LH, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Rajecká) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Rajecká 17, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Peter Stalmašek, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vojtecha Spanyola) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia MUDr. Eva Drahošová, špecializovaná ambulancia (Hálkova) špecializovaná ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Viera Uhrinová, PEDIATER, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Hollého) (Pediatria) všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Hollého 150, 01501 Rajec
12:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva STOM ART, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Hálkova) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva I LOVE DENT, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Makovického) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva
Makovického 7, 01001 Žilina
8:00 - 16:00
špecializovaná ambulancia NEONYX, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Klinická psychológia) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 40, 01001 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Národná transfúzna služba SR, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Národná transfúzna služba SR, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Onkológia v urológii) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
13:30 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
8:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Cievna chirurgia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:15 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Algeziológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Lekárska genetika) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Onkológia v chirurgii) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Andrológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
8:00 - 12:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická nefrológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická imunológia a alergiológia, Klinická imunológia a alergológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická reumatológia, Reumatológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Neonatológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
11:00 - 13:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Geriatria) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Oftalmológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:30 - 15:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Anestéziológia a intenzívna medicína) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
8:00 - 13:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická hematológia a onkológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická ortopédia, Ortopédia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, Gastroenterológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Urológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Spondylochirurgia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (úrazová chirurgia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Neurochirurgia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
8:00 - 14:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Kardiológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pneumológia a ftizeológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Neurológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
6:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Psychiatria) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
8:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pracovné lekárstvo) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
všeobecná ambulancia pre dospelých a pre deti a dorast Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, všeobecná ambulancia pre dospelých a pre deti a dorast (Vojtecha Spanyola) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) všeobecná ambulancia pre dospelých a pre deti a dorast
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
gynekologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, gynekologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Detská chirurgia, Chirurgia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Klinická onkológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 14:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Radiačná onkológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 14:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Infektológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
8:00 - 13:00
špecializovaná ambulancia Doc. MUDr. Bohuš Renker, CSc. - interná ambulancia, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Vnútorné lekárstvo) špecializovaná ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MARPEDA, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Námestie Sv. Floriána) (Pediatria, Dorastové lekárstvo) všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Námestie Sv. Floriána 1002, 01303 Varín
7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva MENAMEL, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vajanského) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva
Vajanského 24, 01001 Žilina
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
gynekologická ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., gynekologická ambulancia (Jána Milca) (Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica, všeobecná ambulancia pre dospelých (Rajecká) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých
Rajecká 18, 01001 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Martinská poliklinika, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Škultétyho) (Vnútorné lekárstvo) špecializovaná ambulancia
Škultétyho 7, 03601 Martin
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Martinská poliklinika, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Škultétyho) (Pneumológia a ftizeológia) špecializovaná ambulancia
Škultétyho 7, 03601 Martin
 
špecializovaná ambulancia Martinská poliklinika, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Škultétyho) (Otorinolaryngológia) špecializovaná ambulancia
Škultétyho 7, 03601 Martin
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MEDCENTRUM, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Jána Milca) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MEDCENTRUM, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Jána Milca) (Funkčná diagnostika) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MEDCENTRUM, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Jána Milca) (Rádiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MEDCENTRUM, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Jána Milca) (Klinická biochémia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Osteodenzitometria) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Klinická onkológia) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Gastroenterologická chirurgia) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Angiológia) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Hematológia a transfuziológia) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Endokrinológia) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Urológia) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Kardiológia) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Pneumológia a ftizeológia) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Pracovné lekárstvo) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Gastroenterológia) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Reumatológia) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Klinická imunológia a alergológia) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
<< < 1 2 3 4 > >>