Mimoriadne oznamy ŠÚKL

Ambulantné zdravotnícke zariadenia, okres Žilina


ambulancia vnútorného lekárstva REUMA-OSTEO, s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo, Reumatológia) 65-36437476-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
 
chirurgická ambulancia MUDr. Ján Remšík, s.r.o., chirurgická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (úrazová chirurgia, Chirurgia) 65-47231513-A0002 chirurgická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
 
špecializovaná ambulancia MUDr. Anna Cholujová, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Funkčná diagnostika) 65-36611328-A0002 špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
ambulancia vnútorného lekárstva Dom srdca, s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Jána Milca) (Kardiológia, Vyšetrovacie metódy v kardiológii, Vnútorné lekárstvo, Pediatrická kardiológia) 65-36368261-A0006 ambulancia vnútorného lekárstva
Jána Milca 10, 01008 Žilina
 
ambulancia pediatrickej kardiológie Dom srdca, s.r.o., ambulancia pediatrickej kardiológie (Jána Milca) (Kardiológia, Vyšetrovacie metódy v kardiológii, Vnútorné lekárstvo, Pediatrická kardiológia) 65-36368261-A0005 ambulancia pediatrickej kardiológie
Jána Milca 10, 01008 Žilina
 
ambulancia vnútorného lekárstva Diab - Int, s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Rajecká cesta) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Vnútorné lekárstvo) 65-36672041-A0003 ambulancia vnútorného lekárstva
Rajecká cesta 13/19, 01313 Rajecké Teplice
 
záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Falck Záchranná, a.s., záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci (Žilina 2) záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci
Žilina 2
 
záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Falck Záchranná, a.s., záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci (Žilina 3) záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci
Žilina 3
 
špecializovaná ambulancia MUDr. Roman Tomus, špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Angiológia) 65-42060753-A0002 špecializovaná ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
 
ambulancia úrazovej chirurgie Sanarelax, s.r.o., ambulancia úrazovej chirurgie (Vysokoškolákov) (Chirurgia, úrazová chirurgia, Ortopédia, Telovýchovné lekárstvo, Vnútorné lekárstvo) 65-43870821-A0005 ambulancia úrazovej chirurgie
Vysokoškolákov 4, 01008 Žilina
 
ambulancia telovýchovného lekárstva Sanarelax, s.r.o., ambulancia telovýchovného lekárstva (Vysokoškolákov) (Ortopédia, Chirurgia, Telovýchovné lekárstvo, Vnútorné lekárstvo, úrazová chirurgia) 65-43870821-A0004 ambulancia telovýchovného lekárstva
Vysokoškolákov 4, 01008 Žilina
 
chirurgická ambulancia Sanarelax, s.r.o., chirurgická ambulancia (Vysokoškolákov) (Chirurgia, úrazová chirurgia, Ortopédia, Telovýchovné lekárstvo, Vnútorné lekárstvo) 65-43870821-A0002 chirurgická ambulancia
Vysokoškolákov 4, 01008 Žilina
 
ortopedická ambulancia Sanarelax, s.r.o., ortopedická ambulancia (Vysokoškolákov) (úrazová chirurgia, Vnútorné lekárstvo, Chirurgia, Ortopédia, Telovýchovné lekárstvo) 65-43870821-A0003 ortopedická ambulancia
Vysokoškolákov 4, 01008 Žilina
 
oftalmologická ambulancia Očná ambulancia ZETA, s.r.o., oftalmologická ambulancia (Vysokoškolákov) (Pediatrická oftalmológia, Oftalmológia) 65-47545577-A0002 oftalmologická ambulancia
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
 
oftalmologická ambulancia MUDr. Zuzana Strnadová, oftalmologická ambulancia (Hálkova) (Oftalmológia, Pediatrická oftalmológia) 65-35675918-A0002 oftalmologická ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KK MED, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Horný Val) (Neurológia, Rádiológia) 65-36734586-A0004 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Horný Val 17, 01001 Žilina
 
ambulancia klinickej psychológie Dialóg spol. s r.o., ambulancia klinickej psychológie (Hálkova) (Klinická logopédia, Klinická psychológia) ambulancia klinickej psychológie
Hálkova 3, 01001 Žilina
 
kardiologická ambulancia Dom srdca, s.r.o., kardiologická ambulancia (Jána Milca) (Vnútorné lekárstvo, Vyšetrovacie metódy v kardiológii, Kardiológia) 65-36368261-A0004 kardiologická ambulancia
Jána Milca 10, 01008 Žilina
 
psychiatrická ambulancia Dadush, s.r.o., psychiatrická ambulancia (Hálkova) (Psychoterapia, Psychiatria) 65-43823980-A0002 psychiatrická ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
 
poliklinika MEDCENTRUM, s.r.o., poliklinika (Jána Milca) 65-36418081-A0040 poliklinika
Jána Milca 33, 01001 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek PhDr. Lenka Jatiová, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Štúrova) (Fyzioterapia, Rehabilitácia) 65-42433070-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Štúrova 1, 01001 Žilina
8:00 - 16:00
ambulancia zubného lekárstva I LOVE DENT, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Makovického) (Zubné lekárstvo) 65-47150157-A0002 ambulancia zubného lekárstva
Makovického 7, 01001 Žilina
8:00 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva VODONT s. r. o., ambulancia zubného lekárstva (Rajecká cesta) (Stomatológia) 65-36854221-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Rajecká cesta 19, 01313 Rajecké Teplice
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia VIŠŇOVSKÍ, s.r.o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Bratislavská) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) 65-36713929-A0003 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Bratislavská 1, 01001 Žilina
 
špecializovaná ambulancia UNK ambulancia, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická otorinolaryngológia, Otorinolaryngológia) 65-36430889-A0001 špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých URO - PRAKTIK s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Hollého) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých
Hollého 150, 01501 Rajec
7:00 - 13:00
13:00 - 15:30
urologická ambulancia URO-C, s.r.o., urologická ambulancia (Hálkova) (Urológia) 65-43883729-A0001 urologická ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
16:00 - 19:00
ambulancia zubného lekárstva TN Dental, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Jánošíkova) (Stomatológia) 65-44739699-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Jánošíkova 15A, 01001 Žilina
7:30 - 14:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast TEDY, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Rajecká cesta) (Pediatria, Dorastové lekárstvo) 65-46068589-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Rajecká cesta 13/19, 01313 Rajecké Teplice
6:45 - 15:15
ambulancia zubného lekárstva Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ambulancia zubného lekárstva (Do Stošky) (Stomatológia) 65-42069351-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Do Stošky 8, 01004 Žilina
 
ambulancia zubného lekárstva Stomatologické centrum, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Kuzmányho) (Stomatológia) 65-36668915-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Kuzmányho 22, 01001 Žilina
8:00 - 16:00
ambulancia zubného lekárstva STOMTECH, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Sv. Martina) (Stomatológia) 65-47240466-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Sv. Martina 273, 01306 Terchová
8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
ambulancia zubného lekárstva STOM ART, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Hálkova) (Zubné lekárstvo) 65-47313731-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva SIBO DENT, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) (Stomatológia) 65-36399582-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Vysokoškolákov 22, 01008 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Rybárik s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Hollého) (Všeobecné lekárstvo) 65-36867268-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Hollého 47/200, 01501 Rajec
7:00 - 11:30
12:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva RiaDental Clinic, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Alexandra Rudnaya) (Stomatológia) 65-46290699-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Alexandra Rudnaya 23, 01072 Žilina
8:00 - 13:00
špecializovaná ambulancia REUMA-OSTEO, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo, Reumatológia) 65-36437476-A0001 špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva ROWIS, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Karpatská) (Zubné lekárstvo) 65-45306541-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Karpatská, 01008 Žilina
8:00 - 16:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rehabilitácia Rajec, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Hollého) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-36868795-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Hollého 15, 01501 Rajec
7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek PhDr. Miriam Balogová, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Republiky) (Ošetrovateľstvo a rehabilitácia) 65-42219850-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Republiky 30, 01001 Žilina
8:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia PeGEA, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, Gastroenterológia) 65-46201912-A0001 špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva PARÁK, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Komenského) (Stomatológia) 65-36424757-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Komenského 38, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva PAMEL - MED, s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Bratislavská) (Vnútorné lekárstvo) 65-03686588-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva
Bratislavská 4, 01001 Žilina
7:00 - 13:00
ambulancia klinickej logopédie PaedDr. Pavlína Hanzelová, ambulancia klinickej logopédie (Vysokoškolákov) (Klinická logopédia) 65-35994746-A0001 ambulancia klinickej logopédie
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
8:00 - 15:00
15:00 - 16:30
ambulancia klinickej logopédie PaedDr. Kamila Štefániková - klinická logopédia, s. r. o., ambulancia klinickej logopédie (Hálkova) (Klinická logopédia) 65-45708401-A0001 ambulancia klinickej logopédie
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
kardiologická ambulancia ORTOVITA, s.r.o., kardiologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Kardiológia, Funkčná diagnostika) 65-36419451-A0004 kardiologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43/8633, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých ORTOVITA, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Vojtecha Spanyola) (Všeobecné lekárstvo, Vnútorné lekárstvo) 65-36419451-A0003 všeobecná ambulancia pre dospelých
Vojtecha Spanyola 43/8633, 01001 Žilina
7:30 - 15:30
ortopedická ambulancia ORT - TEAM, s.r.o., ortopedická ambulancia (Vysokoškolákov) (Ortopédia) 65-36404764-A0002 ortopedická ambulancia
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
 
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia OK GYN, s.r.o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) 65-36437255-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia NEUROPAT, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Pediatrická neurológia, Neurológia) 65-36854247-A0001 špecializovaná ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých NEURIM, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Hollého) (Neurológia) 65-36852791-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých
Hollého 200, 01501 Rajec
 
ambulancia klinickej psychológie NEONYX, s.r.o., ambulancia klinickej psychológie (Jána Milca) (Klinická psychológia) 65-44788045-A0001 ambulancia klinickej psychológie
Jána Milca 40, 01001 Žilina
 
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia NATAND, s.r.o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Smreková) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Smreková 39, 01007 Žilina
 
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Štefan Baďura, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Horný Val) (Dentoalveolárna chirurgia, Zubné lekárstvo) 65-36429724-A0002 ambulancia zubného lekárstva
Horný Val 23, 01001 Žilina
 
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Ľudmila Kavcová, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vojtecha Spanyola) (Stomatológia) 65-36615722-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Ľubomír Urbánek, ambulancia zubného lekárstva (Pri Celulózke) (Stomatológia) 65-35663090-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Pri Celulózke 38, 01001 Žilina
7:00 - 16:30
dermatovenerologická ambulancia MUDr. Zuzana Váňová - dermatológ, s.r.o., dermatovenerologická ambulancia (M. R. Štefánika) (Dermatovenerológia) 65-36718726-A0001 dermatovenerologická ambulancia
M. R. Štefánika 11, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
urologická ambulancia MUDr. Čabrák, s.r.o., urologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Urológia) 65-36431079-A0001 urologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43/8633, 01001 Žilina
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Zuzana Matušíková, ambulancia vnútorného lekárstva (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo) 65-36132144-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva
Vojtecha Spanyola 39, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Zlata Falaštová, ambulancia zubného lekárstva (Predmestská) (Stomatológia) 65-31917704-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Predmestská 82, 01001 Žilina
7:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Yvetta Kurimská, s.r.o., - Health Care, všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Vysokoškolákov) (Pediatria, Dorastové lekárstvo) 65-36714500-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Vysokoškolákov 22, 01008 Žilina
7:00 - 12:30
12:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Vladislav VRŠANSKÝ, všeobecná ambulancia pre dospelých (Bratislavská) (Všeobecné lekárstvo) 65-37911775-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Bratislavská 4, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Vladimír PIVKO, všeobecná ambulancia pre dospelých (Bratislavská) (Všeobecné lekárstvo) 65-31898947-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Bratislavská 2, 01001 Žilina
7:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Viera ZORKOVSKÁ, všeobecná ambulancia pre dospelých (Vysokoškolákov) (Všeobecné lekárstvo) 65-35666510-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Viera Uhrinová, PEDIATER, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Hollého) (Pediatria) 65-36439592-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Hollého 150, 01501 Rajec
7:00 - 11:00
11:00 - 12:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Viera Vlčeková, ambulancia zubného lekárstva (Antona Bernoláka) (čeľustná ortopédia) 65-36134643-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Antona Bernoláka 51, 01187 Žilina
7:00 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Viera Vranová s. r. o., ambulancia zubného lekárstva (Lichardova) (Stomatológia) 65-36440582-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Lichardova 24, 01001 Žilina
7:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia MUDr. Viera Hrižová, s.r.o., dermatovenerologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia) 65-45324298-A0001 dermatovenerologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43/1748, 01001 Žilina
7:00 - 14:00
14:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Veronika Kopecká, ambulancia zubného lekárstva (Kysucká cesta) (Stomatológia) 65-31934919-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Kysucká cesta 3, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Tibor Mekyňa, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Lúčky) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-37902873-A0001 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Lúčky 37/754, 01313 Rajecké Teplice
7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Valentýni, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Tajovského) (Stomatológia) 65-46902881-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Tajovského 3, 01001 Žilina
7:30 - 15:30
špecializovaná ambulancia MUDr. Seifertová, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vysokoškolákov) (Klinická imunológia a alergológia) 65-36429066-A0001 špecializovaná ambulancia
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
11:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia MUDr. ROLKO, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vysokoškolákov) (Všeobecné lekárstvo, Infektológia) 65-36437093-A0001 špecializovaná ambulancia
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 11:00
11:30 - 15:00
špecializovaná ambulancia MUDr. Roman Tomus, špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Vnútorné lekárstvo) 65-42060753-A0001 špecializovaná ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
6:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. ROLKO, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Vysokoškolákov) (Všeobecné lekárstvo) 65-36437093-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 11:00
11:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Richard Mácha, všeobecná ambulancia pre dospelých (Jána Milca) (Všeobecné lekárstvo) 65-35994002-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Jána Milca 27, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Renáta Janoušková, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Teplička nad Váhom) (Všeobecné lekárstvo, Vnútorné lekárstvo) 65-36693901-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
01301 Teplička nad Váhom
7:00 - 15:30
urologická ambulancia MUDr. PhDr. Michal Jakubčík, urologická ambulancia (Rajecká cesta) (Intervenčná ultrasonografia v urológii, Poradenská psychológia, Urológia, Sexuológia) 65-36135151-A0001 urologická ambulancia
Rajecká cesta 19/13, 01313 Rajecké Teplice
13:00 - 17:00
otorinolaryngologická ambulancia MUDr. Peter Mazúr, s.r.o., otorinolaryngologická ambulancia (Bôrická cesta) (Otorinolaryngológia) 65-47237384-A0002 otorinolaryngologická ambulancia
Bôrická cesta 29, 01001 Žilina
7:30 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti MUDr. Peter Mazúr, s.r.o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Bôrická cesta) (Otorinolaryngológia) 65-47237384-A0001 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Bôrická cesta 29, 01001 Žilina
7:30 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia MUDr. Pavol Veselý - gynekológ, s.r.o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Kysucká cesta) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) 65-36433144-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Kysucká cesta 3, 01001 Žilina
7:15 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MUDr. Pavol Polák, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-36425931-A0002 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 63, 01001 Žilina
9:00 - 18:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Oľga Šuleková, všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Vojtecha Spanyola) (Pediatria) 65-31913903-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Pavel Török, ambulancia zubného lekárstva (Bytčická) (Stomatológia) 65-31913504-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Bytčická 4, 01042 Žilina
6:45 - 15:30
špecializovaná ambulancia MUDr. ORLOVSKÁ, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Endokrinológia, Vnútorné lekárstvo) 65-36428973-A0001 špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 14:00
14:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Mária Urbanová, ambulancia vnútorného lekárstva (Bajzova) (Vnútorné lekárstvo) 65-37978322-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva
Bajzova, 01001 Žilina
7:00 - 13:30
14:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Mária Horváthová, ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) (Stomatológia) 65-00625884-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Vysokoškolákov 22, 01008 Žilina
7:00 - 11:00
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Mária Dúhová, všeobecná ambulancia pre dospelých (Vysokoškolákov) (Geriatria, Vnútorné lekárstvo, Všeobecné lekárstvo) 65-42061831-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Mária Berešíková, ambulancia zubného lekárstva (Jozefa Vuruma) (Stomatológia) 65-37901966-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Jozefa Vuruma 8, 01001 Žilina
7:30 - 13:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Mária Beníčková, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Alexandra Rudnaya) (Dorastové lekárstvo, Pediatria) 65-44811454-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Alexandra Rudnaya 100/3606, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Moravčík, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) (Stomatológia) 65-36438804-A0003 ambulancia zubného lekárstva
Vysokoškolákov 33B/8556, 01008 Žilina
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Miroslava Moravčíková, všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Hollého) (Pediatria) 65-31927521-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Hollého 150, 01501 Rajec
7:00 - 11:00
12:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Miroslava Šebová, ambulancia zubného lekárstva (Rosina) (Stomatológia) 65-31913369-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Rosina 464, 01322 Rosina
8:00 - 13:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Miroslav Jandzík, ambulancia zubného lekárstva (Za plavárňou) (Stomatológia) 65-37909002-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Za plavárňou 1/3937, 01001 Žilina
9:00 - 16:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Miloš GÁPA, ambulancia zubného lekárstva (Námestie Sv. Floriána) (Stomatológia) 65-31902456-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Námestie Sv. Floriána 1002, 01303 Varín
7:30 - 16:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Milan Vojtikevič s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Rajecká cesta) (Dorastové lekárstvo, Pediatria) 65-45355568-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Rajecká cesta 19/13, 01313 Rajecké Teplice
7:00 - 11:30
12:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia MUDr. Milan Chupek, dermatovenerologická ambulancia (Námestie Ľ. Štúra) (Dermatovenerológia) 65-17886805-A0001 dermatovenerologická ambulancia
Námestie Ľ. Štúra 1, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Martina Tomusová, ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) (Stomatológia) 65-37981846-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Michal Brozman, ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) (Stomatológia) 65-36141437-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
8:00 - 13:00
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Martin Tompoš, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Vysokoškolákov) (Všeobecné lekárstvo) 65-36436305-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 13:30
13:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Marián Matušík, všeobecná ambulancia pre dospelých (Vysokoškolákov) (Všeobecné lekárstvo) 65-35665335-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 13:30
13:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Magdaléna Čanecká, ambulancia zubného lekárstva (Vojtecha Spanyola) (čeľustná ortopédia, Stomatológia) 65-36139637-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Magdaléna Lenhartová, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Kysucká cesta) (Stomatológia) 65-36435082-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Kysucká cesta 3, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Lukačovičová Alena a syn, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vojtecha Spanyola) (Dentoalveolárna chirurgia, Stomatológia) 65-36441252-A0002 ambulancia zubného lekárstva
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
6:30 - 11:30
12:30 - 14:30
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Lívia Valachová, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Vojtecha Spanyola) (Všeobecné lekárstvo) 65-36441261-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:30 - 13:30
14:00 - 15:30
reumatologická ambulancia MUDr. Kuderová Ľubica - REUMATOLÓGIA, s.r.o., reumatologická ambulancia (Hálkova) (Reumatológia) 65-36657981-A0001 reumatologická ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
6:30 - 15:00
ortopedická ambulancia MUDr. Katarína Veselá, s.r.o., ortopedická ambulancia (Vysokoškolákov) (Ortopédia) 65-36676683-A0001 ortopedická ambulancia
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Katarína Holáková, všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Vojtecha Spanyola) (Pediatria) 65-31905048-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Katarína Mrázová, všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Hálkova) (Pediatria) 65-35660937-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Karin Badíková, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Alexandra Rudnaya) (Stomatológia) 65-44822791-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Alexandra Rudnaya 100/3606, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Jánošová Viera, PLDD s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Vysokoškolákov) (Pediatria) 65-36438065-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. JÚLIA ŠAJBIDOROVÁ, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Vojtecha Spanyola) (Pediatria, Dorastové lekárstvo) 65-36438499-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie MUDr. Ján Remšík, s.r.o., ambulancia úrazovej chirurgie (Vojtecha Spanyola) (Chirurgia, úrazová chirurgia) 65-47231513-A0001 ambulancia úrazovej chirurgie
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Ján Košturiak, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Vojtecha Spanyola) (Všeobecné lekárstvo) 65-36429597-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Ján Petrík, všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Oslobodenia) (Pediatria) 65-31905471-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Oslobodenia 166, 01305 Belá
7:00 - 12:00
12:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Judita Porubcová,s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Antona Bernoláka) (Stomatológia) 65-36363944-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Antona Bernoláka 51, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Jozef Hajdák, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Vojtecha Spanyola) (Všeobecné lekárstvo) 65-36425907-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Neprítomnosti:
od 16. augusta 2014 do 09. septembra 2029 , dovolenka

Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
 
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Jozef KORČEK, všeobecná ambulancia pre dospelých (Kukučínova) (Všeobecné lekárstvo) 65-31932461-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Kukučínova 5, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Jozef Bičan, ambulancia zubného lekárstva (A. Bernoláka) (Stomatológia) 65-37982648-A0002 ambulancia zubného lekárstva
A. Bernoláka 51, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Jitka PETROVICKÁ, ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) (Stomatológia) 65-31934692-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
6:45 - 14:45
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Jaroslav TABAČEK, všeobecná ambulancia pre dospelých (Na stanicu) (Všeobecné lekárstvo) 65-36138819-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Na stanicu 18, 01001 Žilina
7:00 - 12:00
13:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MUDr. Janka Nová, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Dolná) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-37900951-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Dolná 7, 01003 Žilina
16:15 - 18:15
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Janka Ivanová, všeobecná ambulancia pre dospelých (Hálkova) (Všeobecné lekárstvo) 65-31932061-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia MUDr. Jana Ročiaková, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Vnútorné lekárstvo) 65-36701114-A0002 špecializovaná ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia MUDr. Jana Popluhárová, s.r.o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Sládkovičova) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Pediatrická gynekológia, Rádiológia, Gynekológia a pôrodníctvo) 65-36437077-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Sládkovičova 13, 01001 Žilina
7:30 - 14:00
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Jana Marcová, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Vojtecha Spanyola) (Všeobecné lekárstvo) 65-36673447-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
špecializovaná ambulancia MUDr. Ivana Haťapková, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Foniatria, Otorinolaryngológia) 65-46948902-A0001 špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Irena Jurkovičová, všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Rosina) (Pediatria) 65-31914977-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Rosina, 01322 Rosina
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia MUDr. Igor Fulla, s.r.o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Daniela Dlabača) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 65-36678465-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Daniela Dlabača 2/978, 01001 Žilina
7:00 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Igor Platzner, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Alexandra Rudnaya) (Stomatológia) 65-36431401-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Alexandra Rudnaya 100, 01001 Žilina
7:30 - 14:00
14:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Ida Benešová, ambulancia zubného lekárstva (Dlhé Pole) (Stomatológia) 65-31927149-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Dlhé Pole 40, 01332 Dlhé Pole
7:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia MUDr. Helena Pažická, s.r.o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Oslobodenia) (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-35658967-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Oslobodenia 166, 01305 Belá
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Eva Satalová, všeobecná ambulancia pre dospelých (Alexandra Rudnaya) (Všeobecné lekárstvo) 65-31934987-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Alexandra Rudnaya 100, 01001 Žilina
7:00 - 13:00
13:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia MUDr. Eva Klučková, otorinolaryngologická ambulancia (Rajecká cesta) (Otorinolaryngológia) 65-35658631-A0002 otorinolaryngologická ambulancia
Rajecká cesta 13, 01301 Rajecké Teplice
 
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Eva KOIŠOVÁ, všeobecná ambulancia pre dospelých (Dlhé Pole) (Všeobecné lekárstvo) 65-31927505-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Dlhé Pole 40, 01332 Dlhé Pole
7:00 - 13:00
13:30 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Eva Bočková, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Dolné Rudiny) (Stomatológia) 65-36441929-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Dolné Rudiny 19, 01001 Žilina
7:00 - 13:00
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Elena Filová, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Kysucká cesta) (Všeobecné lekárstvo) 65-45312656-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Kysucká cesta 3, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Dušana MAŤAŤOVÁ, ambulancia zubného lekárstva (Kraskova) (Stomatológia) 65-37807269-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Kraskova 22/2553, 01001 Žilina
7:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Danka Zubajová, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Hálkova) (Všeobecné lekárstvo) 65-36689017-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Daubnerová, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Vojtecha Spanyola) (Pediatria) 65-45657793-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
 
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Daniela NÉMETHOVÁ, ambulancia zubného lekárstva (Štefánikova) (Stomatológia) 65-00628832-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Štefánikova 17, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Daniel Ševčík, ambulancia zubného lekárstva (Hálkova) (Stomatológia) 65-42067537-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Dana Schmidtová - Fajlíková, ambulancia zubného lekárstva (Vendelína Javorku) (Stomatológia) 65-31926223-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Vendelína Javorku 32, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia MUDr. Blanka Habániková, špecializovaná ambulancia (A. Rudnaya) (Anestéziológia a intenzívna medicína) 65-42067952-A0001 špecializovaná ambulancia
A. Rudnaya 23, 01001 Žilina
 
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia MUDr. Beatrix Jezná, s.r.o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Alexandra Rudnaya) (Gynekológia a pôrodníctvo, Sexuológia) 65-36436739-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Alexandra Rudnaya 100, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Anton MOJÁK, ambulancia zubného lekárstva (Hálkova) (Stomatológia) 65-42216583-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:30 - 12:00
12:30 - 16:00
chirurgická ambulancia MUDr. Anna Sýkorová, s.r.o., chirurgická ambulancia (Bratislavská) (Chirurgia) 65-44827822-A0001 chirurgická ambulancia
Bratislavská 1, 01001 Žilina
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Andrea Šimalová, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Smreková) (Všeobecné lekárstvo) 65-44882955-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Smreková 39, 01007 Žilina
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Altusová Anna, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Vysokoškolákov) (Všeobecné lekárstvo, Dorastové lekárstvo) 65-36430536-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Vysokoškolákov 22, 01008 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Alžbeta Dragúňová, všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Cementárenská) (Pediatria) 65-35660261-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Cementárenská 65, 01311 Lietavská Lúčka
7:00 - 11:15
11:45 - 15:30
<< < 1 2 3 4 > >>