Mimoriadne oznamy ŠÚKL

Ambulantné zdravotnícke zariadenia, okres Žilina


otorinolaryngologická ambulancia MUDr. Eva Klučková, otorinolaryngologická ambulancia (Hollého) (Otorinolaryngológia) otorinolaryngologická ambulancia
Hollého 200, 01501 Rajec
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek PHARMACY - RV, spol. s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Antona Bernoláka) (Rádiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Antona Bernoláka 51, 01131 Žilina
7:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Národná transfúzna služba SR, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Národná transfúzna služba SR, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
všeobecná ambulancia pre dospelých NEURIM, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Hálkova) (Neurológia) všeobecná ambulancia pre dospelých
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 13:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Štefan Baďura, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Limbová) (Stomatológia, Dentoalveolárna chirurgia) ambulancia zubného lekárstva ZS
Limbová 30, 01001 Žilina
7:00 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva MUDr. ŠEVEC, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vojtecha Spanyola) (Stomatológia, Dentoalveolárna chirurgia) ambulancia zubného lekárstva
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
6:00 - 11:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Viera Uhrinová, PEDIATER, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Vysokoškolákov) (Pediatria) všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
12:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Beáta Kročková, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Jána Milca) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých
Jána Milca 27/741, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia klinickej logopédie Mgr. Darina Hnidková, ambulancia klinickej logopédie (Vojtecha Spanyola) (Klinická logopédia) ambulancia klinickej logopédie
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MENAMEL, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Oslobodenia) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva
Oslobodenia 166, 01305 Belá
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých GYN-PRAKTIK s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Bajzova) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých
Bajzova 48A/8401, 01001 Žilina
 
gynekologická ambulancia GYN-FIV a.s., gynekologická ambulancia (Vysokoškolákov) (Reprodukčná medicína, Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 10:30
špecializovaná ambulancia FESKO, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Juraja Fándlyho) (Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback), Poradenská psychológia, Pracovná a organizačná psychológia, Psychoterapia, Dopravná psychológia, Klinická psychológia) špecializovaná ambulancia
Juraja Fándlyho 16/2138, 01001 Žilina
14:00 - 17:00
záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Falck Záchranná, a.s., záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci (Žilina 4) záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci
Žilina 4
 
záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Falck Záchranná, a.s., záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci (Strečno) záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci
Strečno
 
špecializovaná ambulancia Dom srdca, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Vnútorné lekárstvo, Vyšetrovacie metódy v kardiológii, Kardiológia) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 10, 01008 Žilina
7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva DENTINA, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Hálkova) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:15 - 13:00
špecializovaná ambulancia BOZPO, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Košická) (Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia) špecializovaná ambulancia
Košická 11, 01001 Žilina
 
všeobecná ambulancia pre deti a dorast M + L.D., s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Vojtecha Spanyola) (Dorastové lekárstvo, Pediatria) všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Jozef Bičan, ambulancia zubného lekárstva (A. Bernoláka) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva
A. Bernoláka 51, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Martinské bioptické centrum, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vysokoškolákov) (Patologická anatómia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vysokoškolákov 1758, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva SVITEK s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Oravská) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva
Oravská 11, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Laboratórna medicína) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 47/A, 01001 Žilina
0:00 - 0:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Klinická mikrobiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 47/A, 01001 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Klinická biochémia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická mikrobiológia, Laboratórna medicína, Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 47/A, 01001 Žilina
 
ambulancia vnútorného lekárstva ORTOVITA, s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia vnútorného lekárstva
Vojtecha Spanyola 43/8633, 01001 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ORTOVITA, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Kardiológia, Funkčná diagnostika) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43/8633, 01001 Žilina
 
ortopedická ambulancia MEDANTE Žilina, s.r.o., ortopedická ambulancia (Vojtecha Spanyola) ortopedická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti PrivatMed s.r.o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vysokoškolákov) (Plastická chirurgia, Chirurgia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
8:00 - 11:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Alena Kazatelová, všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Cementárenská) (Pediatria) všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Cementárenská 65, 01311 Lietavská Lúčka
7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva MDDr. Michal Štefanatný, ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) ambulancia zubného lekárstva
Vysokoškolákov 31, 01001 Žilina
7:30 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Auxilium - ADOS s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Dolné Rudiny) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Dolné Rudiny 3/8363, 01001 Žilina
7:00 - 9:00
9:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek CPKSB, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (V. Spanyola ) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
V. Spanyola 43, 01001 Žilina
 
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie CPKSB, s.r.o., ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (V. Spanyola ) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
V. Spanyola 43, 01001 Žilina
8:00 - 21:00
ambulancia zubného lekárstva JR, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 16:00
všeobecná ambulancia pre dospelých MEDIKUR, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Hálkova) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MED HOUSE, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Makovického) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva
Makovického 15, 01001 Žilina
8:00 - 17:00
špecializovaná ambulancia Očná ambulancia ZETA, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vysokoškolákov) (Pediatrická oftalmológia, Oftalmológia) špecializovaná ambulancia
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast PEDIATER LB s. r. o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Hálkova) (Pediatria) všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Psychiatria) stacionár
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
8:00 - 14:00
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Otorinolaryngológia) stacionár
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Neurológia) stacionár
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
6:00 - 15:30
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia) stacionár
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Pediatria) stacionár
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (úrazová chirurgia, Chirurgia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Ortopédia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Gynekológia a pôrodníctvo) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Oftalmológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 14:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Otorinolaryngológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Urológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Gastroenterológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Lekárska genetika) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Rádiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Funkčná diagnostika) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 9:00
12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Radiačná onkológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Patologická anatómia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Psyche Stalker, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Národná) (Psychiatria, Psychiatrická sexuológia) špecializovaná ambulancia
Národná 5, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
urologická ambulancia UROklinika, s.r.o., urologická ambulancia (Vysokoškolákov) (Urológia) urologická ambulancia
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva DENTINA, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Hálkova) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 13:00
ortopedická ambulancia ArtroPro, s.r.o., ortopedická ambulancia (Hálkova) (Ortopédia) ortopedická ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
 
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Milová, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (M. R. Štefánika) všeobecná ambulancia pre deti a dorast
M. R. Štefánika 13/364, 01303 Varín
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Mariana Zajacová, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Oslobodenia) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých
Oslobodenia 166, 01305 Belá
7:15 - 15:45
ortopedická ambulancia Orthoelite, s.r.o., ortopedická ambulancia (Hálkova) (Ortopédia) ortopedická ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
16:00 - 17:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Materno-fetálna medicína) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
ambulancia klinickej psychológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia klinickej psychológie (Vojtecha Spanyola) (Klinická psychológia) ambulancia klinickej psychológie
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
endokrinologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, endokrinologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Endokrinológia) endokrinologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie MUDr. Pavol Polák, s.r.o., ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Vojtecha Spanyola) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Vojtecha Spanyola 63, 01001 Žilina
9:00 - 18:00
ambulancia zubného lekárstva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ambulancia zubného lekárstva (Bánovská cesta) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva
Bánovská cesta 8111, 01001 Žilina
 
všeobecná ambulancia pre dospelých Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, všeobecná ambulancia pre dospelých (Bánovská cesta) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých
Bánovská cesta 8111, 01001 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Inštitút očkovania a cestovnej medicíny, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vysokoškolákov) (Tropická medicína, Infektológia) špecializovaná ambulancia ŽILPO, s.r.o.
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
 
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Nemocnica svätého Michala, a.s., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Kuzmányho) (Všeobecné lekárstvo) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina
Kuzmányho 26, 01000 Žilina
 
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Moravčík, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) (Stomatológia, Dentoalveolárna chirurgia) ambulancia zubného lekárstva
Vysokoškolákov 33B/8556, 01008 Žilina
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
ambulancia klinickej logopédie PaedDr. Kamila Štefániková - klinická logopédia, s. r. o., ambulancia klinickej logopédie (Hálkova) (Klinická logopédia) ambulancia klinickej logopédie
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia NEUROCHIRURGIA, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Neurochirurgia, Chirurgia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
 
ambulancia zubného lekárstva Schill Dental Clinic Žilina s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Veľká Okružná) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva
Veľká Okružná A/59, 01001 Žilina
7:00 - 19:00
ortopedická ambulancia MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA, ortopedická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Ortopédia) ortopedická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
 
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LÚČ, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Pri Rajčianke) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Pri Rajčianke 139, 01319 Zbyňov
7:00 - 15:30
gynekologická ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., gynekologická ambulancia (Jána Milca) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) gynekologická ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ŽILPO, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Vysokoškolákov) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
 
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek NEMOCENSKÁ VK, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vysokoškolákov) (Patologická anatómia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Vysokoškolákov 3/1758, 01001 Žilina
 
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti VESALIUS, s.r.o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Hollého) (Ortopédia, Plastická chirurgia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Hollého 200, 01501 Rajec
7:00 - 15:30
angiologická ambulancia MEDIVASA, s.r.o., angiologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Angiológia) angiologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou
Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy MEDIVASA, s.r.o., ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Vojtecha Spanyola) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocnica s poliklinikou
Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia MEDIVASA, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo, Abdominálna ultrasonografia u dospelých) špecializovaná ambulancia Nemocnica s poliklinikou
Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina
15:30 - 17:30
stacionár FMC - dialyzačné služby, s. r. o., stacionár (Vysokoškolákov) (Nefrológia) stacionár
Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
 
ambulancia zubného lekárstva MDDr. Petra Kotmanová s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Hálkova) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:30 - 14:00
dermatovenerologická ambulancia MUDr. Mária Petrovská, s.r.o., dermatovenerologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia) dermatovenerologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LH, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Rajecká) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Rajecká 17, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Peter Stalmašek, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vojtecha Spanyola) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia MUDr. Eva Drahošová, špecializovaná ambulancia (Hálkova) špecializovaná ambulancia
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Viera Uhrinová, PEDIATER, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Hollého) (Pediatria) všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Hollého 150, 01501 Rajec
7:00 - 11:00
11:00 - 12:00
ambulancia zubného lekárstva STOM ART, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Hálkova) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva I LOVE DENT, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Makovického) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva
Makovického 7, 01001 Žilina
8:00 - 16:00
ambulancia klinickej psychológie NEONYX, s.r.o., ambulancia klinickej psychológie (Jána Milca) (Klinická psychológia) ambulancia klinickej psychológie
Jána Milca 40, 01001 Žilina
 
hematologická a transfúziologická ambulancia Národná transfúzna služba SR, hematologická a transfúziologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) hematologická a transfúziologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 14:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Onkológia v urológii) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
ambulancia cievnej chirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia cievnej chirurgie (Vojtecha Spanyola) (Cievna chirurgia) ambulancia cievnej chirurgie
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Vojtecha Spanyola) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:15 - 15:30
algeziologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, algeziologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Algeziológia) algeziologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia andrológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia andrológie (Vojtecha Spanyola) (Andrológia) ambulancia andrológie
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
8:00 - 12:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Onkológia v chirurgii) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
8:00 - 15:00
ambulancia lekárskej genetiky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia lekárskej genetiky (Vojtecha Spanyola) (Lekárska genetika) ambulancia lekárskej genetiky
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická reumatológia, Reumatológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej nefrológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia pediatrickej nefrológie (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická nefrológia) ambulancia pediatrickej nefrológie
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická imunológia a alergiológia, Klinická imunológia a alergológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Neonatológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
oftalmologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, oftalmologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Oftalmológia) oftalmologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:30 - 15:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 14:30
geriatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, geriatrická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Geriatria) geriatrická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Anestéziológia a intenzívna medicína) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
8:00 - 13:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, hematologická a transfúziologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) hematologická a transfúziologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická hematológia a onkológia) ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická ortopédia, Ortopédia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, Gastroenterológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
urologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, urologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Urológia) urologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia úrazovej chirurgie (Vojtecha Spanyola) (úrazová chirurgia) ambulancia úrazovej chirurgie
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Spondylochirurgia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
ambulancia neurochirurgická Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia neurochirurgická (Vojtecha Spanyola) (Neurochirurgia) ambulancia neurochirurgická
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
8:00 - 14:00
kardiologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, kardiologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Kardiológia) kardiologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, pneumologicko-ftizeologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pneumológia a ftizeológia) pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
neurologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, neurologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Neurológia) neurologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
6:00 - 14:30
psychiatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, psychiatrická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Psychiatria) psychiatrická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 8:30
13:30 - 15:00
ambulancia pracovného lekárstva Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia pracovného lekárstva (Vojtecha Spanyola) (Pracovné lekárstvo) ambulancia pracovného lekárstva
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
všeobecná ambulancia pre dospelých a pre deti a dorast Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, všeobecná ambulancia pre dospelých a pre deti a dorast (Vojtecha Spanyola) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) všeobecná ambulancia pre dospelých a pre deti a dorast
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
gynekologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, gynekologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Detská chirurgia, Chirurgia) špecializovaná ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
 
ambulancia klinickej onkológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia klinickej onkológie (Vojtecha Spanyola) (Klinická onkológia) ambulancia klinickej onkológie
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 14:00
ambulancia radiačnej onkológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia radiačnej onkológie (Vojtecha Spanyola) (Radiačná onkológia) ambulancia radiačnej onkológie
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 14:00
ambulancia vnútorného lekárstva Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia vnútorného lekárstva (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia vnútorného lekárstva
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
7:00 - 15:30
infektologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, infektologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Infektológia) infektologická ambulancia
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina
8:00 - 13:00
ambulancia vnútorného lekárstva Doc. MUDr. Bohuš Renker, CSc. - interná ambulancia, s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Hálkova) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia vnútorného lekárstva
Hálkova 3, 01001 Žilina
7:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MARPEDA, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Námestie Sv. Floriána) (Pediatria, Dorastové lekárstvo) všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Námestie Sv. Floriána 1002, 01303 Varín
7:00 - 11:30
12:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva MENAMEL, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vajanského) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva
Vajanského 24, 01001 Žilina
 
gynekologická ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., gynekologická ambulancia (Jána Milca) (Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica, všeobecná ambulancia pre dospelých (Rajecká) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých
Rajecká 18, 01001 Žilina
 
ambulancia vnútorného lekárstva Martinská poliklinika, s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Škultétyho) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia vnútorného lekárstva
Škultétyho 7, 03601 Martin
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Martinská poliklinika, s.r.o., pneumologicko-ftizeologická ambulancia (Škultétyho) (Pneumológia a ftizeológia) pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Škultétyho 7, 03601 Martin
7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Martinská poliklinika, s.r.o., otorinolaryngologická ambulancia (Škultétyho) (Otorinolaryngológia) otorinolaryngologická ambulancia
Škultétyho 7, 03601 Martin
7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MEDCENTRUM, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Jána Milca) (Funkčná diagnostika) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MEDCENTRUM, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Jána Milca) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia MEDCENTRUM, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Osteodenzitometria) špecializovaná ambulancia
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek MEDCENTRUM, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Jána Milca) (Klinická biochémia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Jána Milca 33, 01001 Žilina
7:00 - 15:30
<< < 1 2 3 4 > >>