Ambulantné zdravotnícke zariadenia, okres Žilina


agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LH, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Rajecká) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Rajecká 17, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LÚČ, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Pri Rajčianke) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pri Rajčianke 139, 01319 Zbyňov 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Mária, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (M. R. Štefánika) (Ošetrovateľstvo, Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, Diplomovaná detská sestra) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti M. R. Štefánika 5, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS-MAJBÍKOVÁ, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, Detská sestra, Diplomovaná všeobecná sestra) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia ALERGA, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Klinická imunológia a alergológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 39, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia AMETYST onkocentrum, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Radiačná onkológia) špecializovaná ambulancia Hálkova 3, 01001 Žilina 14:00 - 18:00
ambulancia zubného lekárstva ARMED, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia ARTHRO - LS, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Ortopédia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43P/8633, 01001 Žilina 7:00 - 12:00
12:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia ArtroPro, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Ortopédia) špecializovaná ambulancia Hálkova 3, 01001 Žilina  
špecializovaná ambulancia ATELAS s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Chirurgia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43P/8633, 01001 Žilina 7:00 - 13:30
14:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast BABY - IM, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Smreková) (Pediatria) všeobecná ambulancia pre deti a dorast Smreková 39, 01007 Žilina 7:00 - 11:00
11:30 - 15:30
špecializovaná ambulancia BeneDig, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vysokoškolákov) (Vnútorné lekárstvo, Gastroenterológia) špecializovaná ambulancia Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia BIOCOR, s. r. o., špecializovaná ambulancia (Bratislavská) (Vnútorné lekárstvo) špecializovaná ambulancia Bratislavská 4, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva BLAHA-DENT, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Závodská cesta) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva Závodská cesta 4/2963, 01001 Žilina 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
špecializovaná ambulancia BOZPO, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Košická) (Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia) špecializovaná ambulancia Košická 11, 01001 Žilina  
špecializovaná ambulancia Brain medical, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Psychiatria, Medicína drogových závislostí) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 39, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia Bunaris, s.r.o., špecializovaná ambulancia (M. R. Štefánika) (Otorinolaryngológia) špecializovaná ambulancia M. R. Štefánika 11, 01001 Žilina 7:30 - 12:00
12:30 - 16:00
gynekologická ambulancia CDZ, s.r.o., gynekologická ambulancia (Alexandra Rudnaya) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia Alexandra Rudnaya 106, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia CDZ, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Alexandra Rudnaya) (Psychiatria) špecializovaná ambulancia Alexandra Rudnaya 106, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia COMFORT LIFE, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Šoltésovej) (Psychiatria) špecializovaná ambulancia Šoltésovej 5/272, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia D-V SK, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Dermatovenerológia) špecializovaná ambulancia Hálkova 3, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Dadush, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Psychiatria, Psychoterapia) špecializovaná ambulancia Hálkova 3, 01001 Žilina 8:00 - 16:00
ambulancia zubného lekárstva DENTAL PREVENT, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Hollého) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva Hollého 200, 01501 Rajec 6:30 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva DENTINA, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Hálkova) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva Hálkova 3, 01001 Žilina 7:15 - 12:00
12:30 - 16:30
ambulancia zubného lekárstva DENTINA, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Chlmecké Námestie) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva Chlmecké Námestie 1, 01003 Žilina 7:00 - 12:00
12:30 - 16:30
ambulancia zubného lekárstva DENTLY Babčan s. r. o., ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) (Dentoalveolárna chirurgia, Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
špecializovaná ambulancia DERMAKOL, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia DERMAPAST, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vysokoškolákov) (Dermatovenerológia) špecializovaná ambulancia Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia DermaPoint, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Za plavárňou) špecializovaná ambulancia Za plavárňou 1/3937, 01001 Žilina 8:00 - 16:00
špecializovaná ambulancia DIA Žilina, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Diab - Int, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Rajecká cesta) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Vnútorné lekárstvo) špecializovaná ambulancia Rajecká cesta 13/19, 01313 Rajecké Teplice  
špecializovaná ambulancia Dialóg spol. s r.o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Klinická logopédia, Klinická psychológia) špecializovaná ambulancia Hálkova 3, 01001 Žilina 8:30 - 16:30
špecializovaná ambulancia DK MEDICA, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Urgentná medicína) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast DK MEDICA, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Vojtecha Spanyola) (Pediatria) všeobecná ambulancia pre deti a dorast Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina 10:00 - 17:00
špecializovaná ambulancia Doc. MUDr. Bohuš Renker, CSc. - interná ambulancia, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Vnútorné lekárstvo) špecializovaná ambulancia Hálkova 3, 01001 Žilina 7:00 - 14:00
špecializovaná ambulancia Dom srdca, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Kardiológia, Vyšetrovacie metódy v kardiológii, Vnútorné lekárstvo, Pediatrická kardiológia) špecializovaná ambulancia Jána Milca 10, 01008 Žilina 8:00 - 13:30
špecializovaná ambulancia Dom srdca, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Jána Milca) (Vnútorné lekárstvo, Vyšetrovacie metódy v kardiológii, Kardiológia) špecializovaná ambulancia Jána Milca 10, 01008 Žilina 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých E - MEDICAL, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Námestie Sv. Floriána) (Všeobecné lekárstvo, Vnútorné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých Námestie Sv. Floriána 1002, 01303 Varín 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia EMIN, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo, Klinická imunológia a alergológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30
13:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia END-ORT s.r.o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Vnútorné lekárstvo, Endokrinológia) špecializovaná ambulancia Hálkova 3, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia END-ORT s.r.o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Ortopédia) špecializovaná ambulancia Hálkova 3, 01001 Žilina  
všeobecná ambulancia pre dospelých EPIONE, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Rajecká cesta) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých Rajecká cesta 19/13, 01313 Rajecké Teplice 7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
špecializovaná ambulancia ESTETIK-MED, s.r.o., špecializovaná ambulancia (M. R. Štefánika) (Gastroenterologická chirurgia, Chirurgia, Plastická chirurgia) špecializovaná ambulancia M. R. Štefánika 11, 01001 Žilina 7:00 - 19:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti EURO-CARE, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Vojtecha Tvrdého) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Vojtecha Tvrdého 12, 01001 Žilina 8:00 - 16:00
gynekologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, gynekologická ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Považský Chlmec) (Medicína drogových závislostí) stacionár Považský Chlmec 278, 01001 Žilina  
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Pediatria) stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia) stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 19:00
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Neurológia) stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 6:00 - 15:30
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Otorinolaryngológia) stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Psychiatria) stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 14:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Považský Chlmec) (Medicína drogových závislostí) špecializovaná ambulancia Považský Chlmec 43/278, 01001 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Radiačná onkológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 14:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Infektológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 13:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pneumológia a ftizeológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Neurológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 6:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Psychiatria) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pracovné lekárstvo) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Detská chirurgia, Chirurgia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Klinická onkológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 14:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická ortopédia, Ortopédia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, Gastroenterológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Urológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (úrazová chirurgia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Spondylochirurgia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Neurochirurgia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 14:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Kardiológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Oftalmológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:30 - 15:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 14:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Geriatria) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 11:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Anestéziológia a intenzívna medicína) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 13:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická hematológia a onkológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická nefrológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická imunológia a alergiológia, Klinická imunológia a alergológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická reumatológia, Reumatológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Neonatológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 11:00 - 13:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Cievna chirurgia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:15 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Algeziológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Lekárska genetika) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Andrológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 12:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Onkológia v chirurgii) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Onkológia v urológii) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 10:00
10:00 - 12:00
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Klinická psychológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Endokrinológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
špecializovaná ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Materno-fetálna medicína) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
všeobecná ambulancia pre dospelých a pre deti a dorast Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, všeobecná ambulancia pre dospelých a pre deti a dorast (Vojtecha Spanyola) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) všeobecná ambulancia pre dospelých a pre deti a dorast Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Gastroenterológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Urológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Otorinolaryngológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Oftalmológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 14:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Gynekológia a pôrodníctvo) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Ortopédia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (úrazová chirurgia, Chirurgia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Patologická anatómia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Radiačná onkológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Funkčná diagnostika) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 9:00
12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Rádiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Lekárska genetika) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Falck Záchranná, a.s., záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci (Strečno) záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Strečno  
záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Falck Záchranná, a.s., záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci (Žilina 4) záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Žilina 4  
špecializovaná ambulancia FESKO, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Juraja Fándlyho) (Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback), Poradenská psychológia, Pracovná a organizačná psychológia, Psychoterapia, Dopravná psychológia, Klinická psychológia) špecializovaná ambulancia Juraja Fándlyho 16/2138, 01001 Žilina 14:00 - 17:00
špecializovaná ambulancia FESKO, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Moyzesova) (Poradenská psychológia, Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback), Klinická psychológia, Dopravná psychológia, Psychoterapia, Pracovná a organizačná psychológia) špecializovaná ambulancia Moyzesova 22, 01001 Žilina 8:00 - 13:00
stacionár FMC - dialyzačné služby, s. r. o., stacionár (Vysokoškolákov) (Nefrológia) stacionár Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
špecializovaná ambulancia FMC - dialyzačné služby, s. r. o., špecializovaná ambulancia (Vysokoškolákov) (Nefrológia) špecializovaná ambulancia Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
špecializovaná ambulancia FYZIOMEDICA, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Bajzova) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) špecializovaná ambulancia Bajzova, 01001 Žilina 8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FYZIOMEDICA, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Bajzova) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Bajzova 3606, 01001 Žilina 8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
všeobecná ambulancia pre dospelých FyzioReha, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Vysokoškolákov) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina 7:00 - 13:30
13:30 - 15:30
gynekologická ambulancia Gianna, n.o., gynekologická ambulancia (Smreková) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia Smreková 39, 01007 Žilina 10:00 - 18:30
špecializovaná ambulancia GLAUCO, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Oftalmológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
gynekologická ambulancia GYN-PRAKTIK s.r.o., gynekologická ambulancia (Bajzova) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) gynekologická ambulancia Bajzova 48A/8401, 01001 Žilina 6:45 - 17:00
špecializovaná ambulancia GYN-PRAKTIK s.r.o., špecializovaná ambulancia (Bajzova) (Rádiológia) špecializovaná ambulancia Bajzova 48A/8401, 01001 Žilina  
všeobecná ambulancia pre dospelých GYN-PRAKTIK s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Bajzova) (Všeobecné lekárstvo) všeobecná ambulancia pre dospelých Bajzova 48A/8401, 01001 Žilina  
gynekologická ambulancia GYNEKOLÓGIA - MUDr. Spišáková Monika, s.r.o., gynekologická ambulancia (Hollého) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia Hollého 200, 01501 Rajec 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
gynekologická ambulancia Gynekológia Paučin, s.r.o., gynekologická ambulancia (Dolný Val) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia Dolný Val 5, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
gynekologická ambulancia Gynekologická ambulancia - MUDr. Richard Láni, s.r.o., gynekologická ambulancia (M. R. Štefánika) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) gynekologická ambulancia M. R. Štefánika 41, 01001 Žilina 7:00 - 17:00
gynekologická ambulancia GYNMED Žilina, s.r.o., gynekologická ambulancia (Hálkova) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia Hálkova 3, 01001 Žilina 15:30 - 21:30
gynekologická ambulancia GYNTAV, s.r.o., gynekologická ambulancia (Námestie svätého Floriána) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) gynekologická ambulancia Námestie svätého Floriána 1002, 01303 Varín 7:00 - 9:00
15:00 - 21:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Histopatológia, a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vysokoškolákov) (Patologická anatómia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
špecializovaná ambulancia HYPOKRAT, spol. s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 39, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia CHIRAMED - RT s.r.o., špecializovaná ambulancia (Rajecká) (Chirurgia) špecializovaná ambulancia Rajecká 19/13, 01313 Rajecké Teplice 12:00 - 20:00
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti I + P, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hollého) (Všeobecné lekárstvo) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Hollého 150, 01501 Rajec 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia I + P, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Hollého) (Vnútorné lekárstvo) špecializovaná ambulancia Hollého 150, 01001 Rajec 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva I LOVE DENT, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Makovického) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva Makovického 7, 01001 Žilina 8:00 - 18:00
špecializovaná ambulancia ICOM PLUS, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Telovýchovné lekárstvo) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina 7:30 - 14:30
špecializovaná ambulancia IMUNOALERGOLÓGIA JZ, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Klinická imunológia a alergológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia Inštitút očkovania a cestovnej medicíny, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vysokoškolákov) (Tropická medicína, Infektológia) špecializovaná ambulancia Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
ambulancia dentálnej hygieny Janka Ševčíková dipl.d.h., ambulancia dentálnej hygieny (Hálkova) (Dentálna hygiena) ambulancia dentálnej hygieny Hálkova 8132/30, 01001 Žilina  
ambulancia zubného lekárstva JONEK-DENT, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Predmestská) (Stomatológia) ambulancia zubného lekárstva Predmestská 64, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva JR, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Vysokoškolákov) (Zubné lekárstvo) ambulancia zubného lekárstva Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina 7:00 - 16:00
špecializovaná ambulancia KardioPrakt, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Hálkova) (Pediatrická kardiológia) špecializovaná ambulancia Hálkova 3, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast KardioPrakt, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Hálkova) (Dorastové lekárstvo, Pediatria) všeobecná ambulancia pre deti a dorast Hálkova 3, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
stacionár KK MED, s.r.o., stacionár (Horný Val) (Neurológia) stacionár Horný Val 17, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
špecializovaná ambulancia KK MED, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Horný Val) (Neurológia, Rádiológia) špecializovaná ambulancia Horný Val 17, 01001 Žilina 8:00 - 16:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KK MED, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Horný Val) (Rádiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Horný Val 17, 01001 Žilina 8:00 - 16:30
špecializovaná ambulancia KK Neuro, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Horný Val) (Neurológia) špecializovaná ambulancia Horný Val 17, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Prieložtek ) (Klinická biochémia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Prieložtek 1, 01008 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Klinická biochémia, Klinická imunológia a alergológia, Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Laboratórna medicína, Klinická mikrobiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 27, 01001 Žilina 0:00 - 0:00
špecializovaná ambulancia KOMA Kardioprax, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická kardiológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 39, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
špecializovaná ambulancia KOMA Kardioprax, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Vojtecha Spanyola) (Klinická imunológia a alergológia) špecializovaná ambulancia Vojtecha Spanyola 39, 01001 Žilina 7:30 - 15:30
<< < 1 2 3 4 > >>