Vaša poloha: nezadaná Upraviť

Ambulantné zdravotnícke zariadenia, okres Žilina


agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LH, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Rajecká) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Rajecká 17, 01001 Žilina  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LÚČ, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Pri Rajčianke) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pri Rajčianke 139, 01319 Zbyňov  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Mária, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (M. R. Štefánika) (Ošetrovateľstvo, Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, Diplomovaná detská sestra) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti M. R. Štefánika 5, 01001 Žilina  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS-MAJBÍKOVÁ, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, Detská sestra, Diplomovaná všeobecná sestra) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ALERGA, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Klinická imunológia a alergológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 39, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti AMETYST onkocentrum, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Radiačná onkológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti ARMED, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Vysokoškolákov) (Stomatológia) ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ARTHRO - LS, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Ortopédia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43P/8633, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ArtroPro, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Ortopédia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ATELAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Chirurgia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43P/8633, 01001 Žilina  
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast BABY - IM, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Smreková) (Pediatria) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast Smreková 39, 01007 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti BeneDig, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vysokoškolákov) (Vnútorné lekárstvo, Gastroenterológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti BIOCOR, s. r. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bratislavská 4, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti BLAHA-DENT, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Závodská cesta) (Stomatológia) ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Závodská cesta 4/2963, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti BOZPO, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Košická) (Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Košická 11, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Brain medical, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Psychiatria, Medicína drogových závislostí) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 39, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bunaris, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (M. R. Štefánika) (Otorinolaryngológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti M. R. Štefánika 11, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti CDZ, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Alexandra Rudnaya) (Psychiatria) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Alexandra Rudnaya 106, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti CDZ, s.r.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Alexandra Rudnaya) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Alexandra Rudnaya 106, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti COMFORT LIFE, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Šoltésovej) (Psychiatria) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Šoltésovej 5/272, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti D-V SK, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Dermatovenerológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Dadush, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Psychiatria, Psychoterapia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti DENTAL PREVENT, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Hollého) (Stomatológia) ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Hollého 200, 01501 Rajec  
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti DENTINA, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Hálkova) (Stomatológia) ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti DENTINA, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Chlmecké Námestie) (Stomatológia) ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Chlmecké Námestie 1, 01003 Žilina  
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti DENTLY Babčan s. r. o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Vysokoškolákov) (Dentoalveolárna chirurgia, Stomatológia) ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti DERMAKOL, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti DERMAPAST, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vysokoškolákov) (Dermatovenerológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti DermaPoint, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Za plavárňou) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Za plavárňou 1/3937, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti DIA Žilina, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Diab - Int, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Rajecká cesta) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Vnútorné lekárstvo) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Rajecká cesta 13/19, 01313 Rajecké Teplice  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Dialóg spol. s r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Klinická logopédia, Klinická psychológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti DK MEDICA, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Urgentná medicína) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina  
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast DK MEDICA, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Vojtecha Spanyola) (Pediatria) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Doc. MUDr. Bohuš Renker, CSc. - interná ambulancia, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Dom srdca, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Jána Milca) (Kardiológia, Vyšetrovacie metódy v kardiológii, Vnútorné lekárstvo, Pediatrická kardiológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Jána Milca 10, 01008 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Dom srdca, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Jána Milca) (Vnútorné lekárstvo, Vyšetrovacie metódy v kardiológii, Kardiológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Jána Milca 10, 01008 Žilina  
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých E - MEDICAL, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Námestie Sv. Floriána) (Všeobecné lekárstvo, Vnútorné lekárstvo) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých Námestie Sv. Floriána 1002, 01303 Varín  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti EMIN, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo, Klinická imunológia a alergológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti END-ORT s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Vnútorné lekárstvo, Endokrinológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti END-ORT s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Ortopédia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých EPIONE, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Rajecká cesta) (Všeobecné lekárstvo) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých Rajecká cesta 19/13, 01313 Rajecké Teplice  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ESTETIK-MED, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (M. R. Štefánika) (Gastroenterologická chirurgia, Chirurgia, Plastická chirurgia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti M. R. Štefánika 11, 01001 Žilina  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti EURO-CARE, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Vojtecha Tvrdého) agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Vojtecha Tvrdého 12, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Považský Chlmec) (Medicína drogových závislostí) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Považský Chlmec 43/278, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Radiačná onkológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Infektológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pneumológia a ftizeológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Neurológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Psychiatria) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pracovné lekárstvo) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Detská chirurgia, Chirurgia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Klinická onkológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická ortopédia, Ortopédia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, Gastroenterológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Urológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (úrazová chirurgia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Spondylochirurgia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Neurochirurgia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Kardiológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Oftalmológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Geriatria) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Anestéziológia a intenzívna medicína) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická hematológia a onkológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická nefrológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická imunológia a alergiológia, Klinická imunológia a alergológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická reumatológia, Reumatológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Neonatológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Cievna chirurgia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Algeziológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Lekárska genetika) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Andrológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Onkológia v chirurgii) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Onkológia v urológii) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Klinická psychológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Endokrinológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Materno-fetálna medicína) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Gynekológia a pôrodníctvo) ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých a pre deti a dorast Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých a pre deti a dorast (Vojtecha Spanyola) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých a pre deti a dorast Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Považský Chlmec) (Medicína drogových závislostí) stacionár Považský Chlmec 278, 01001 Žilina  
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Pediatria) stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia) stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Neurológia) stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Otorinolaryngológia) stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Vojtecha Spanyola) (Psychiatria) stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Gastroenterológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Urológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Otorinolaryngológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Oftalmológia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Gynekológia a pôrodníctvo) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Ortopédia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (úrazová chirurgia, Chirurgia) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Patologická anatómia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Radiačná onkológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Funkčná diagnostika) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Rádiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Lekárska genetika) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia záchrannej zdravotnej služby Falck Záchranná, a.s., ambulancia záchrannej zdravotnej služby (Strečno) ambulancia záchrannej zdravotnej služby Strečno  
ambulancia záchrannej zdravotnej služby Falck Záchranná, a.s., ambulancia záchrannej zdravotnej služby (Žilina 4) ambulancia záchrannej zdravotnej služby Žilina 4  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti FESKO, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Juraja Fándlyho) (Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback), Poradenská psychológia, Pracovná a organizačná psychológia, Psychoterapia, Dopravná psychológia, Klinická psychológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Juraja Fándlyho 16/2138, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti FESKO, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Moyzesova) (Poradenská psychológia, Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback), Klinická psychológia, Dopravná psychológia, Psychoterapia, Pracovná a organizačná psychológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Moyzesova 22, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti FMC - dialyzačné služby, s. r. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vysokoškolákov) (Nefrológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
stacionár FMC - dialyzačné služby, s. r. o., stacionár (Vysokoškolákov) (Nefrológia) stacionár Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti FYZIOMEDICA, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bajzova) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bajzova, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FYZIOMEDICA, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Bajzova) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Bajzova 3606, 01001 Žilina  
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých FyzioReha, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Vysokoškolákov) (Všeobecné lekárstvo) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Gianna, n.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Smreková) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Smreková 39, 01007 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti GLAUCO, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Oftalmológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti GYN-PRAKTIK s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bajzova) (Rádiológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bajzova 48A/8401, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti GYN-PRAKTIK s.r.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Bajzova) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Bajzova 48A/8401, 01001 Žilina 8:00 - 12:00
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých GYN-PRAKTIK s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Bajzova) (Všeobecné lekárstvo) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých Bajzova 48A/8401, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti GYNEKOLÓGIA - MUDr. Spišáková Monika, s.r.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Hollého) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Hollého 200, 01501 Rajec  
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Gynekológia Paučin, s.r.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Dolný Val) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Dolný Val 5, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Gynekologická ambulancia - MUDr. Richard Láni, s.r.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (M. R. Štefánika) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti M. R. Štefánika 41, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti GYNMED Žilina, s.r.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Hálkova) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Hálkova 3, 01001 Žilina 7:00 - 17:00
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti GYNTAV, s.r.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Námestie svätého Floriána) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Námestie svätého Floriána 1002, 01303 Varín  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Histopatológia, a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vysokoškolákov) (Patologická anatómia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti HYPOKRAT, spol. s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 39, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti CHIRAMED - RT s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Rajecká) (Chirurgia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Rajecká 19/13, 01313 Rajecké Teplice  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti I + P, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hollého) (Vnútorné lekárstvo) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Hollého 150, 01001 Rajec  
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti I + P, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hollého) (Všeobecné lekárstvo) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Hollého 150, 01501 Rajec  
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti I LOVE DENT, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Makovického) (Zubné lekárstvo) ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Makovického 7, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ICOM PLUS, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Telovýchovné lekárstvo) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti IMUNOALERGOLÓGIA JZ, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Klinická imunológia a alergológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Inštitút očkovania a cestovnej medicíny, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vysokoškolákov) (Tropická medicína, Infektológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
Ambulancia dentálnej hygieny Janka Ševčíková dipl.d.h., Ambulancia dentálnej hygieny (Hálkova) (Dentálna hygiena) Ambulancia dentálnej hygieny Hálkova 8132/30, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti JONEK-DENT, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Predmestská) (Stomatológia) ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Predmestská 64, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KardioPrakt, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Pediatrická kardiológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast KardioPrakt, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Hálkova) (Dorastové lekárstvo, Pediatria) ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KK MED, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Horný Val) (Neurológia, Rádiológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Horný Val 17, 01001 Žilina  
stacionár KK MED, s.r.o., stacionár (Horný Val) (Neurológia) stacionár Horný Val 17, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KK MED, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Horný Val) (Rádiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Horný Val 17, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KK Neuro, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Horný Val) (Neurológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Horný Val 17, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Prieložtek ) (Klinická biochémia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Prieložtek 1, 01008 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Klinická biochémia, Klinická imunológia a alergológia, Hematológia a transfuziológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vojtecha Spanyola) (Laboratórna medicína, Klinická mikrobiológia) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 27, 01001 Žilina 0:00 - 0:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KOMA Kardioprax, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická kardiológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 39, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KOMA Kardioprax, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Klinická imunológia a alergológia) ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 39, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Kompas, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Smreková) (Stomatológia) ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Smreková 39, 01007 Žilina  
<< < 1 2 3 4 > >>