Vaša poloha: nezadaná Upraviť

Ambulantné zdravotnícke zariadenia, okres Žilina


agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LH, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Rajecká) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) Rajecká 17, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS LÚČ, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Pri Rajčianke) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) Pri Rajčianke 139, 01319 Zbyňov 7:00 - 15:30
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Mária, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (M.R.Štefánika) (Diplomovaná detská sestra, Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, Ošetrovateľstvo) M.R.Štefánika 5, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS-MAJBÍKOVÁ, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (V. Spanyola) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite, Detská sestra, Diplomovaná všeobecná sestra) V. Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ALERGA, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (V. Spanyola) (Klinická imunológia a alergológia) V. Spanyola 39, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti AMETYST onkocentrum, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Radiačná onkológia) Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti ARMED, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Vysokoškolákov) (Stomatológia) Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ARTHRO - LS, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Ortopédia) Vojtecha Spanyola 43P/8633, 01001 Žilina 7:00 - 13:00
13:00 - 14:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ATELAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Chirurgia) Vojtecha Spanyola 43P/8633, 01001 Žilina 7:00 - 13:30
14:00 - 15:00
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast BABY - IM, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Smreková) (Pediatria) Smreková 39, 01007 Žilina 7:00 - 11:00
11:30 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti BeneDig, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vysokoškolákov) (Vnútorné lekárstvo, Gastroenterológia) Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti BIOCOR, s. r. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská) (Vnútorné lekárstvo) Bratislavská 4, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti BLAHA-DENT, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Závodská cesta) (Stomatológia) Závodská cesta 4/2963, 01001 Žilina 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti BOZPO, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Košická) (Preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia) Košická 11, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Brain medical, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (V. Spanyola) (Medicína drogových závislostí, Psychiatria) V. Spanyola 39, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Bunaris, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (M.R. Štefánika) (Otorinolaryngológia) M.R. Štefánika 11, 01001 Žilina 7:30 - 14:30
14:30 - 16:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti CDZ, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (A.Rudnaya) (Psychiatria) A.Rudnaya 106, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti CDZ, s.r.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Alexandra Rudnaya) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) Alexandra Rudnaya 106, 01001 Žilina 7:00 - 16:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti COMFORT LIFE, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Šoltésovej) (Psychiatria) Šoltésovej 5/272, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti D-V SK, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Dermatovenerológia) Hálkova 3, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Dadush, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Psychiatria, Psychoterapia) Hálkova 3, 01001 Žilina 8:00 - 16:00
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti DENTAL PREVENT, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Hollého) (Stomatológia) Hollého 200, 01501 Rajec 7:30 - 16:30
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti DENTINA, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Hálkova) (Stomatológia) Hálkova 3, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti DENTLY Babčan s. r. o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Vysokoškolákov) (Dentoalveolárna chirurgia, Stomatológia) Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti DERMAKOL, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia) Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti DERMAPAST, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vysokoškolákov) (Dermatovenerológia) Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti DermaPoint, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Za plavárňou) Za plavárňou 1/3937, 01001 Žilina 8:00 - 16:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti DIA Žilina, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Diab - Int, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Rajecká cesta) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Vnútorné lekárstvo) Rajecká cesta 13/19, 01313 Rajecké Teplice  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti DIAGNOSTIKA VK, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Rádiológia) Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Dialóg spol. s r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Klinická logopédia, Klinická psychológia) Hálkova 3, 01001 Žilina 8:30 - 16:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti DK MEDICA, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Urgentná medicína) Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina  
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast DK MEDICA, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Vojtecha Spanyola) (Pediatria) Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Doc. MUDr. Bohuš Renker, CSc. - interná ambulancia, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Vnútorné lekárstvo) Hálkova 3, 01001 Žilina 7:00 - 14:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Dom srdca, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (J. Milca) (Pediatrická kardiológia, Vnútorné lekárstvo, Vyšetrovacie metódy v kardiológii, Kardiológia) J. Milca 10, 01008 Žilina 8:00 - 13:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Dom srdca, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (J. Milca) (Kardiológia, Vyšetrovacie metódy v kardiológii, Vnútorné lekárstvo) J. Milca 10, 01008 Žilina  
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých E - MEDICAL, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Námestie Sv. Floriána) (Všeobecné lekárstvo, Vnútorné lekárstvo) Námestie Sv. Floriána 1002, 01303 Varín 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti EMIN, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Klinická imunológia a alergológia, Vnútorné lekárstvo) Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti END-ORT s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Vnútorné lekárstvo, Endokrinológia) Hálkova 3, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti END-ORT s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Ortopédia) Hálkova 3, 01001 Žilina  
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých EPIONE, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Rajecká cesta) (Všeobecné lekárstvo) Rajecká cesta 19/13, 01313 Rajecké Teplice 7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ESTETIK-MED, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (M. R. Štefánika) (Gastroenterologická chirurgia, Chirurgia, Plastická chirurgia) M. R. Štefánika 11, 01001 Žilina 7:00 - 19:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti EURO-CARE, s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Vojtecha Tvrdého) Vojtecha Tvrdého 12, 01001 Žilina 8:00 - 16:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Považský Chlmec) (Medicína drogových závislostí) Považský Chlmec 43/278, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Radiačná onkológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 14:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Vnútorné lekárstvo) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Infektológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 13:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pneumológia a ftizeológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Neurológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 6:00 - 14:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Psychiatria) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 14:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pracovné lekárstvo) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Detská chirurgia, Chirurgia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Klinická onkológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 14:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická ortopédia, Ortopédia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, Gastroenterológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Urológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (úrazová chirurgia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Spondylochirurgia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Neurochirurgia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Otorinolaryngológia, Pediatrická otorinolaryngológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 14:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Kardiológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Oftalmológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:30 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 14:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Geriatria) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Anestéziológia a intenzívna medicína) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 13:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Hematológia a transfuziológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická hematológia a onkológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická nefrológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická imunológia a alergiológia, Klinická imunológia a alergológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická reumatológia, Reumatológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Neonatológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 11:00 - 13:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Cievna chirurgia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:15 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Algeziológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Lekárska genetika) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Andrológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 12:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Onkológia v chirurgii) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Onkológia v urológii) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 13:30 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Klinická psychológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Endokrinológia) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Materno-fetálna medicína) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Gynekológia a pôrodníctvo) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých a pre deti a dorast Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých a pre deti a dorast (Vojtecha Spanyola) (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, stacionár (Považský Chlmec) (Medicína drogových závislostí) Považský Chlmec 278, 01001 Žilina  
ambulancia záchrannej zdravotnej služby Falck Záchranná, a.s., ambulancia záchrannej zdravotnej služby (Strečno) Strečno  
ambulancia záchrannej zdravotnej služby Falck Záchranná, a.s., ambulancia záchrannej zdravotnej služby (Žilina 4) Žilina 4  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti FESKO, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Juraja Fándlyho) (Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback), Poradenská psychológia, Pracovná a organizačná psychológia, Psychoterapia, Dopravná psychológia, Klinická psychológia) Juraja Fándlyho 16/2138, 01001 Žilina 14:00 - 17:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti FESKO, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Moyzesova) (Poradenská psychológia, Klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback), Klinická psychológia, Dopravná psychológia, Psychoterapia, Pracovná a organizačná psychológia) Moyzesova 22, 01001 Žilina 8:00 - 13:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti FMC - dialyzačné služby, s. r. o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vysokoškolákov) (Nefrológia) Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
stacionár FMC - dialyzačné služby, s. r. o., stacionár (Vysokoškolákov) (Nefrológia) Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti FYZIOMEDICA, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Obvodné zdravotné stredisko Hliny VI) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) Obvodné zdravotné stredisko Hliny VI 3606, 01001 Žilina 8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek FYZIOMEDICA, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Obvodné zdravotné stredisko Hliny VI) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) Obvodné zdravotné stredisko Hliny VI 3606, 01001 Žilina 8:00 - 12:00
13:00 - 18:00
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých FyzioReha, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Vysokoškolákov) (Všeobecné lekárstvo) Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina 7:00 - 13:30
13:30 - 15:30
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Gianna, n.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Smreková) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) Smreková 39, 01007 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti GLAUCO, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (V. Spanyola) (Oftalmológia) V. Spanyola 8187, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti GYN-PRAKTIK s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bajzova) (Rádiológia) Bajzova 48A/8401, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti GYN-PRAKTIK s.r.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Bajzova) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) Bajzova 48A/8401, 01001 Žilina 7:30 - 18:00
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých GYN-PRAKTIK s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Bajzova) (Všeobecné lekárstvo) Bajzova 48A/8401, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti GYNEKOLÓGIA - MUDr. Spišáková Monika, s.r.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Poliklinika Rajec, Hollého) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) Poliklinika Rajec, Hollého 200, 01501 Rajec 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti Gynekológia Paučin, s.r.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Dolný Val) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) Dolný Val 5, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti GYNMED Žilina, s.r.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Hálkova) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) Hálkova 3, 01001 Žilina 15:30 - 21:30
ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti GYNTAV, s.r.o., ambulancia špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (Námestie svätého Floriána) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) Námestie svätého Floriána 1002, 01303 Varín 7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Histopatológia, a.s., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Vysokoškolákov) (Patologická anatómia) Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti HYPOKRAT, spol. s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (V.Spanyola) (Vnútorné lekárstvo) V.Spanyola 39, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti CHIRAMED - RT s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Rajecká) (Chirurgia) Rajecká 19/13, 01313 Rajecké Teplice 12:00 - 20:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti I + P, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hollého) (Vnútorné lekárstvo) Hollého 150, 01001 Rajec 7:00 - 15:00
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti I + P, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hollého) (Všeobecné lekárstvo) Hollého 150, 01501 Rajec 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti I LOVE DENT, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (ul. Makovického ) (Zubné lekárstvo) ul. Makovického 7, 01001 Žilina 8:00 - 16:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ICOM PLUS, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Telovýchovné lekárstvo) Vojtecha Spanyola 43, 01001 Žilina 7:30 - 14:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti IMUNOALERGOLÓGIA JZ, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (V. Spanyola) (Klinická imunológia a alergológia) V. Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Inštitút očkovania a cestovnej medicíny, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vysokoškolákov) (Tropická medicína, Infektológia) Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina  
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Iryna Kalynovska, ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Chlmecké Námestie) (Stomatológia) Chlmecké Námestie 1, 01001 Žilina 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
Ambulancia dentálnej hygieny Janka Ševčíková dipl.d.h., Ambulancia dentálnej hygieny (Hálkova) (Dentálna hygiena) Hálkova 8132/30, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti JONEK-DENT, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Predmestská) (Stomatológia) Predmestská 64, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KardioPrakt, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Hálkova) (Pediatrická kardiológia) Hálkova 3, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast KardioPrakt, s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast (Hálkova) (Dorastové lekárstvo, Pediatria) Hálkova 3, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KK MED, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Horný Val) (Neurológia, Rádiológia) Horný Val 17, 01001 Žilina 8:00 - 16:30
stacionár KK MED, s.r.o., stacionár (Horný Val) (Neurológia) Horný Val 17, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KK MED, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Horný Val) (Rádiológia) Horný Val 17, 01001 Žilina 8:00 - 16:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KK Neuro, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Horný Val) (Neurológia) Horný Val 17, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (V. Spanyola, RÚVZ) (Klinická mikrobiológia, Laboratórna medicína) V. Spanyola, RÚVZ 27, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (V. Spanyola) (Hematológia a transfuziológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická biochémia) V. Spanyola 43, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KOMA Kardioprax, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (V. Spanyola) (Klinická imunológia a alergológia) V. Spanyola 39, 01001 Žilina 7:30 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KOMA Kardioprax, s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Vojtecha Spanyola) (Pediatrická kardiológia) Vojtecha Spanyola 39, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti Kompas, s.r.o., ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (Smreková) (Stomatológia) Smreková 39, 01007 Žilina 12:00 - 18:30
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých Krajčová a spol., s.r.o., ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých (Vojtecha Spanyola) (Všeobecné lekárstvo) Vojtecha Spanyola 43, 010 01 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Vnútorné lekárstvo) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Gynekológia a pôrodníctvo) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Oftalmológia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina 8:00 - 16:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Otorinolaryngológia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Ortopédia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Chirurgia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Psychiatria) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Medicína drogových závislostí) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Klinická psychológia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Klinická imunológia a alergológia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Dermatovenerológia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Kardiológia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Neurológia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Reumatológia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Gastroenterológia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Klinická onkológia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Urológia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Nefrológia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina 7:00 - 15:00
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Anestéziológia a intenzívna medicína) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina  
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti KRANKAS s.r.o., ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti (Bratislavská cesta) (Endokrinológia) Bratislavská cesta 1, 01001 Žilina  
<< < 1 2 3 4 > >>