Preskočiť navigáciu

Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby - BBSK

Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Evidencia sa aktualizuje denne.

Banská Bystrica

DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica
K:107 V:2 Ž:5
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica
K:20 V:1 Ž:96
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica
K:38 V:2 Ž:52
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, Námestie Andreja Sládkoviča 339/13, 97637 Hrochoť
K:23 V:0 Ž:15
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, Sebedín 37, 97401 Sebedín-Bečov
K:15 V:2 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, Sebedín 37, 97401 Sebedín-Bečov
K:25 V:0 Ž:26
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča
K:13 V:1 Ž:35
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča
K:13 V:0 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS KOMPA, ul. 29. augusta 1583/13, 97401 Banská Bystrica
K:20 V:0
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Stredisko DSS PRAMEŇ, Dolná Strieborná 932/5, 97401 Banská Bystrica
K:33 V:2
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Stredisko DSS PRAMEŇ, Dolná Strieborná 932/5, 97401 Banská Bystrica
K:17 V:6
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 

Banská Štiavnica

Domov Márie, Špitálska 1324/3, 96901 Banská Štiavnica
K:45 V:0 Ž:45
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Domov Márie, Strieborná 161/15, 96901 Banská Štiavnica
K:57 V:6 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov Márie, ul. L.Svobodu 1548/38, 96901 Banská Štiavnica
K:30 V:0 Ž:22
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov Márie, ul. L.Svobodu 1548/38, 96901 Banská Štiavnica
K:10 V:0 Ž:8
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 

Brezno

Domov sociálnch služieb, Drábsko 24, 97653 Drábsko
K:32 V:1 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb - DD a DSS HRON, ŠKN 19, Nemecká
K:23 V:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb - DD a DSS LUNA, Fraňa Kráľa 23, Brezno
K:30 V:6 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57, 97669 Pohorelá
K:113 V:14
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57, 97669 Pohorelá
K:2 V:1
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Špecializované zariadenie Tereza, Švermova 35/27, 97645 Hronec
K:54 V:0 Ž:40
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Stredisko ŠZ KOTVA, Predné Halny 1878/39, 97701 Brezno
K:2 V:1
špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
Stredisko ŠZ KOTVA, Predné Halny 1878/39, 97701 Brezno
K:20 V:0 Ž:8
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie podporovaného bývania, M.R.Štefánika 672, 97669 Pohorelá
K:7 V:0
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov - DD a DSS HRON, ŠKN 19, Nemecká
K:27 V:0 Ž:76
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov - DD a DSS LUNA, Fraňa Kráľa 23, Brezno
K:90 V:2 Ž:146
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Detva

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Krivec 785, 96205 Hriňová
K:35 V:0 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Krivec 785, 96205 Hriňová
K:55 V:2 Ž:65
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS Detva, Pionierska 850/13, 96212 Detva
K:40 V:-4 Ž:1
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Stredisko DSS Piešť, Detva - Piešť II. 128, 96212 Detva
K:56 V:0 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Krupina

Domov dôchodcov a domov sociálnch služieb, Partizánska 24/2, 96301 Krupina
K:30 V:-1 Ž:12
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Partizánska 24/2, 96301 Krupina
K:11 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Terany 1, 96268 Terany
K:26 V:2 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Terany 1, 96268 Terany
K:40 V:1 Ž:16
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Lučenec

DSS "SLATINKA" Ulica Martina Rázusa 138/18, 98401 Lučenec
K:0 V:0
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
DSS "SLATINKA", Ulica Dekr. Matejovie 1623/7, 98403 Lučenec
K:0 V:0 Ž:16
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
DSS "SLATINKA", Ulica Hviezdoslavova 1081/5, 98401 Lučenec
K:0 V:0 Ž:9
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
DSS "SLATINKA", Ulica Sládkovičova 136/8, 98401 Lučenec
K:11 V:0 Ž:2
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
DSS LIBERTAS, Námestie Tuhárske 2578/11, 98401 Lučenec
K:96 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS NÁDEJ, Zvolenská 486/9, 98559 Vidiná
K:4 V:-3 Ž:6
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Stredisko DSS NÁDEJ, Zvolenská 486/9, 98559 Vidiná
K:0 V:2
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 98480 Lučenec
K:82 V:5 Ž:13
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 98480 Lučenec
K:25 V:0 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 2903/10A, 98401 Lučenec
K:8 V:0 Ž:10
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 886/10, 98401 Lučenec
K:98 V:5 Ž:25
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 886/10, 98401 Lučenec
K:50 V:4 Ž:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Poltár

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Sušany 72, 98012 Sušany
K:6 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Sušany 72, 98012 Sušany
K:49 V:1 Ž:16
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Revúca

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Úzka 377/49, 98201 Tornaľa
K:99 V:1 Ž:14
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Úzka 377/49, 98201 Tornaľa
K:16 V:2 Ž:1
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Úzka 377/49, 98201 Tornaľa
K:60 V:3 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Rimavská Sobota

DD a DSS Rimavská Sobota, Kirejevská 23, 97901 Rimavská Sobota
K:80 V:0 Ž:21
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
DDaDSS Rimavská Sobota, Kirejevská 23, 97901 Rimavská Sobota
K:15 V:0 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905, 98061 Tisovec
K:31 V:0 Ž:6
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905, 98061 Tisovec
K:12 V:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Partizánska 861, 98055 Klenovec
K:15 V:0 Ž:17
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Partizánska 861, 98055 Klenovec
K:8 V:0 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
FEMINA Domov sociálnch služieb, Ul. SNP 419, 98022 Veľký Blh
K:88 V:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DDaDSS Nová Bašta, Nová Bašta 138, 98034 Nová Bašta
K:16 V:0 Ž:11
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DDaDSS Nová Bašta, Nová Bašta 138, 98034 Nová Bašta
K:3 V:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Veľký Krtíš

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, A.H.Škultétyho 329/102, 99001 Veľký Krtíš
K:62 V:7 Ž:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, A.H.Škultétyho 329/102, 99001 Veľký Krtíš
K:80 V:9 Ž:12
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kirť 189, 99122 Čeláre
K:46 V:0 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kirť 189, 99122 Čeláre
K:60 V:0 Ž:7
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Zvolen

DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen
K:128 V:13 Ž:95
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen
K:24 V:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DD a DSS , Sládkovičova 2, 96201 Zvolenská Slatina
K:14 V:0 Ž:16
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DD a DSS , Sládkovičova 2, 96201 Zvolenská Slatina
K:4 V:0
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS M.R.Štefánika Zvolen, M.R. Štefánika 3385/51, 96001 Zvolen
K:75 V:2 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen
K:23 V:-1 Ž:8
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen
K:6 V:0 Ž:4
špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 934/48, 96001 Zvolen
K:6 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 

Žarnovica

DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
K:32 V:0 Ž:5
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
K:4 V:0 Ž:4
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
K:7 V:3
rehabilitačné stredisko | ambulantná forma
 
DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
K:17 V:2
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
K:24 V:1 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
K:3 V:1
špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
K:3 V:0 Ž:3
špecializované zariadenie | pobytová - týždenná forma
 
DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
K:38 V:1 Ž:3
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Žiar nad Hronom

DD a DSS Žiar nad Hronom, ul. SNP 139, 96501 Žiar nad Hronom
K:25 V:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
DD a DSS Žiar nad Hronom, ul. SNP 139, 96501 Žiar nad Hronom
K:125 V:5 Ž:34
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bystrická 447/25, 96701 Kremnica
K:8 V:1 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bystrická 447/25, 96701 Kremnica
K:26 V:1 Ž:14
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb, Ladomerská Vieska 84, 96501 Žiar nad Hronom
K:50 V:2 Ž:1
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS DOMÉNA Žiar nad Hronom, ul. SNP 64, 96501 Žiar nad Hronom
K:16 V:0 Ž:4
domov sociálnych služieb | ambulantná forma