DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:128 osôb
Voľné miesta:13

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Záhonok 3205
neurčitý čas | pobytová - ročná
DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 9716, Budča (dátum zaradenia: 10.5.2022)
2. 9229, Zvolen (dátum zaradenia: 27.7.2022)
3. 43523, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.9.2022)
4. 45162, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.12.2022)
5. 45246, Zvolen (dátum zaradenia: 21.12.2022)
6. 45365, Zvolen (dátum zaradenia: 3.1.2023)
7. 45382, Zvolen (dátum zaradenia: 5.1.2023)
8. 45442, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.1.2023)
9. 20045, Zvolen (dátum zaradenia: 11.1.2023)
10. 45473, Zvolen (dátum zaradenia: 11.1.2023)
11. 17893, Zvolen (dátum zaradenia: 12.1.2023)
12. 45521, Zvolen (dátum zaradenia: 13.1.2023)
13. 45604, Zvolen (dátum zaradenia: 16.1.2023)
14. 17803, Zvolen (dátum zaradenia: 25.1.2023)
15. 45712, Zvolen (dátum zaradenia: 27.1.2023)
16. 31156, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.1.2023)
17. 45792, Zvolen (dátum zaradenia: 1.2.2023)
18. 45794, Zvolen (dátum zaradenia: 1.2.2023)
19. 45823, Pliešovce (dátum zaradenia: 2.2.2023)
20. 45857, Michalová (dátum zaradenia: 7.2.2023)
21. 45896, Zvolen (dátum zaradenia: 7.2.2023)
22. 45903, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.2.2023)
23. 45917, Zvolen (dátum zaradenia: 9.2.2023)
24. 45985, Zvolen (dátum zaradenia: 10.2.2023)
25. 45986, Zvolen (dátum zaradenia: 10.2.2023)
26. 45987, Zvolen (dátum zaradenia: 14.2.2023)
27. 45762, Dobrá Niva (dátum zaradenia: 15.2.2023)
28. 45909, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.2.2023)
29. 46011, Brusno (dátum zaradenia: 17.2.2023)
30. 46017, Pliešovce (dátum zaradenia: 17.2.2023)
31. 46050, Zvolen (dátum zaradenia: 20.2.2023)
32. 46068, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 21.2.2023)
33. 46120, Zvolen (dátum zaradenia: 23.2.2023)
34. 46113, Zvolen (dátum zaradenia: 23.2.2023)
35. 30535, Zvolen (dátum zaradenia: 2.3.2023)
36. 46238, Zvolen (dátum zaradenia: 3.3.2023)
37. 46262, Zvolen (dátum zaradenia: 6.3.2023)
38. 46361, Horná Mičiná (dátum zaradenia: 13.3.2023)
39. 46362, Zvolen (dátum zaradenia: 14.3.2023)
40. 46401, Korytárky (dátum zaradenia: 15.3.2023)
41. 44593, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.3.2023)
42. 29604, Zvolen (dátum zaradenia: 21.3.2023)
43. 46501, Zvolen (dátum zaradenia: 23.3.2023)
44. 46245, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 4.4.2023)
45. 46664, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 4.4.2023)
46. 46742, Detva (dátum zaradenia: 11.4.2023)
47. 46747, Zvolen (dátum zaradenia: 12.4.2023)
48. 46749, Zvolen (dátum zaradenia: 12.4.2023)
49. 44792, Senica (dátum zaradenia: 12.4.2023)
50. 44793, Senica (dátum zaradenia: 12.4.2023)
51. 46609, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.4.2023)
52. 46767, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.4.2023)
53. 46610, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 14.4.2023)
54. 46793, Zvolen (dátum zaradenia: 14.4.2023)
55. 46797, Poniky (dátum zaradenia: 14.4.2023)
56. 46816, Zvolen (dátum zaradenia: 17.4.2023)
57. 46882, Sielnica (dátum zaradenia: 20.4.2023)
58. 46914, Kosorín (dátum zaradenia: 24.4.2023)
59. 36803, Pliešovce (dátum zaradenia: 26.4.2023)
60. 47031, Zvolen (dátum zaradenia: 2.5.2023)
61. 47033, Zvolen (dátum zaradenia: 2.5.2023)
62. 47034, Zvolen (dátum zaradenia: 2.5.2023)
63. 47040, Zvolen (dátum zaradenia: 3.5.2023)
64. 47055, Zvolen (dátum zaradenia: 4.5.2023)
65. 47096, Zvolen (dátum zaradenia: 9.5.2023)
66. 47124, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.5.2023)
67. 47125, Zvolen (dátum zaradenia: 10.5.2023)
68. 47322, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 23.5.2023)
69. 47402, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 29.5.2023)
70. 47418, Zvolen (dátum zaradenia: 30.5.2023)
71. 43166, Zvolen (dátum zaradenia: 2.6.2023)
72. 47575, Brezno (dátum zaradenia: 8.6.2023)
73. 47683, Zvolen (dátum zaradenia: 15.6.2023)
74. 44604, Zvolen (dátum zaradenia: 16.6.2023)
75. 2751, Vlkanová (dátum zaradenia: 29.6.2023)
76. 47948, Zvolen (dátum zaradenia: 3.7.2023)
77. 47660, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 3.7.2023)
78. 47983, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.7.2023)
79. 48036, Zvolen (dátum zaradenia: 10.7.2023)
80. 48049, Kováčová (dátum zaradenia: 11.7.2023)
81. 48112, Dúbravy (dátum zaradenia: 17.7.2023)
82. 48122, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.7.2023)
83. 48192, Dobrá Niva (dátum zaradenia: 25.7.2023)
84. 30489, Zvolen (dátum zaradenia: 25.7.2023)
85. 48232, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.7.2023)
86. 48243, Zvolen (dátum zaradenia: 28.7.2023)
87. 48382, Zvolen (dátum zaradenia: 8.8.2023)
88. 48472, Zvolen (dátum zaradenia: 11.8.2023)
89. 48473, Zvolen (dátum zaradenia: 11.8.2023)
90. 27626, Sielnica (dátum zaradenia: 17.8.2023)
91. 50000, Zvolen (dátum zaradenia: 24.8.2023)
92. 50365, Zvolen (dátum zaradenia: 20.9.2023)
93. 50373, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.9.2023)
94. 50459, Žarnovica (dátum zaradenia: 25.9.2023)
95. 50562, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 3.10.2023)