Preskočiť navigáciu

DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa

Druh sociálnej služby: zariadenie podporovaného bývania
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:4 osoby
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Domov sociálnych služieb HRABINY, Rekreačná cesta 6393
neurčitý čas | pobytová - ročná
DSS HRABINY, Rekreačná cesta 6393/60, 96801 Nová Baňa
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 241, Hodruša-Hámre (dátum zaradenia: 13.1.2015)
2. 763, Kotmanová (dátum zaradenia: 1.12.2022)
3. 29399, Tomášovce (dátum zaradenia: 13.4.2023)
4. 1592, Dolná Strehová (dátum zaradenia: 21.8.2023)