Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
Forma:ambulantná
Kapacita:6 osôb
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Š.Moyzesa 641
neurčitý čas | ambulantná
Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š.Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 34295, Lieskovec (dátum zaradenia: 4.3.2021)
2. 9440, Lieskovec (dátum zaradenia: 16.3.2022)
3. 30596, Zvolen (dátum zaradenia: 28.3.2022)
4. 47526, Trnavá Hora (dátum zaradenia: 5.6.2023)