Preskočiť navigáciu

Zariadenie pre seniorov - DD a DSS HRON, ŠKN 19, Nemecká

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:27 osôb
Voľné miesta:1

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769/19, 97697 Nemecká
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 31428, Čierny Balog (dátum zaradenia: 26.8.2022) - v procese umiestňovania
2. 4185, Brezno (dátum zaradenia: 11.9.2022)
3. 43445, Nemecká (dátum zaradenia: 21.9.2022)
4. 43568, Poprad (dátum zaradenia: 28.9.2022)
5. 4329, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.10.2022)
6. 44413, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 2.11.2022)
7. 44644, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 7.11.2022)
8. 44304, Podbrezová (dátum zaradenia: 16.11.2022)
9. 44834, Predajná (dátum zaradenia: 21.11.2022)
10. 44968, Závadka nad Hronom (dátum zaradenia: 5.12.2022)
11. 45039, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.12.2022)
12. 9178, Jasenie (dátum zaradenia: 19.1.2023)
13. 45048, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 26.1.2023)
14. 9677, Čierny Balog (dátum zaradenia: 6.2.2023)
15. 45909, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 7.2.2023)
16. 45941, Polomka (dátum zaradenia: 10.2.2023)
17. 4141, Valaská (dátum zaradenia: 13.2.2023)
18. 46004, Hronec (dátum zaradenia: 16.2.2023)
19. 46011, Brusno (dátum zaradenia: 17.2.2023)
20. 46003, Brezno (dátum zaradenia: 18.2.2023)
21. 46245, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 7.3.2023)
22. 46324, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.3.2023)
23. 46341, Čierny Balog (dátum zaradenia: 13.3.2023)
24. 46490, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 17.3.2023)
25. 46403, Brezno (dátum zaradenia: 17.3.2023)
26. 46531, Brezno (dátum zaradenia: 20.3.2023)
27. 46492, Telgárt (dátum zaradenia: 24.3.2023)
28. 46551, Polomka (dátum zaradenia: 27.3.2023)
29. 46609, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.4.2023)
30. 45960, Polomka (dátum zaradenia: 19.4.2023)
31. 46439, Polomka (dátum zaradenia: 20.4.2023)
32. 47098, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.4.2023)
33. 47030, Valaská (dátum zaradenia: 2.5.2023)
34. 47037, Polomka (dátum zaradenia: 15.5.2023)
35. 47219, Čierny Balog (dátum zaradenia: 15.5.2023)
36. 47373, Horná Lehota (dátum zaradenia: 26.5.2023)
37. 47459, Medzibrod (dátum zaradenia: 26.5.2023)
38. 47343, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 31.5.2023)
39. 47445, Brezno (dátum zaradenia: 5.6.2023)
40. 47660, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.6.2023)
41. 47615, Drábsko (dátum zaradenia: 14.6.2023)
42. 47624, Čierny Balog (dátum zaradenia: 16.6.2023)
43. 47850, Podbrezová (dátum zaradenia: 23.6.2023)
44. 48060, Valaská (dátum zaradenia: 13.7.2023)
45. 48116, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.7.2023)
46. 48228, Čierny Balog (dátum zaradenia: 28.7.2023)
47. 48232, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.7.2023)
48. 49890, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.8.2023)
49. 48346, Poniky (dátum zaradenia: 10.8.2023)
50. 48348, Valaská (dátum zaradenia: 10.8.2023)
51. 20157, Valaská (dátum zaradenia: 17.8.2023)
52. 20158, Valaská (dátum zaradenia: 17.8.2023)
53. 49910, Brezno (dátum zaradenia: 17.8.2023)
54. 48322, Polomka (dátum zaradenia: 23.8.2023)
55. 49999, Lopej (dátum zaradenia: 23.8.2023)
56. 49994, Valaská (dátum zaradenia: 24.8.2023)
57. 50138, Podbrezová (dátum zaradenia: 25.8.2023)
58. 29911, Brezno (dátum zaradenia: 29.9.2023)
59. 29912, Brezno (dátum zaradenia: 29.9.2023)
60. 50597, Sliač (dátum zaradenia: 2.10.2023)
61. 50591, Medzibrod (dátum zaradenia: 6.10.2023)
62. 50890, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.10.2023)
63. 50991, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.10.2023)
64. 50992, Jasenie (dátum zaradenia: 20.10.2023)
65. 18121, Čierny Balog (dátum zaradenia: 30.10.2023)
66. 51383, Podbrezová (dátum zaradenia: 16.11.2023)
67. 48070, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 21.11.2023)