Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, Strieborná 161/15, 96901 Banská Štiavnica

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:57 osôb
Voľné miesta:6

Sociálne služby

Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, Ludvíka Svobodu 1548
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, Ludvíka Svobodu 1548/38, 96901 Banská Štiavnica
 
Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, Strieborná 161
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, Strieborná 161/15, 96901 Banská Štiavnica
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 7580, Veľký Blh (dátum zaradenia: 15.2.2024)
2. 52815, (dátum zaradenia: 1.3.2024) - v procese umiestňovania
3. 723, Žiar nad Hronom (dátum zaradenia: 21.5.2024)