Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, ul. L.Svobodu 1548/38, 96901 Banská Štiavnica

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:30 osôb
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, Ludvíka Svobodu 1548
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, Ludvíka Svobodu 1548/38, 96901 Banská Štiavnica
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 47297, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 22.5.2023)
2. 1011, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 29.5.2023)
3. 51082, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 31.10.2023)
4. 51447, Štiavnické Bane (dátum zaradenia: 28.11.2023)
5. 52555, Zvolen (dátum zaradenia: 19.1.2024)
6. 52151, Beňuš (dátum zaradenia: 22.1.2024)
7. 52557, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.2.2024)
8. 52747, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 22.2.2024)
9. 52943, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.3.2024)
10. 54411, Harmanec (dátum zaradenia: 22.3.2024)
11. 54413, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 22.3.2024)
12. 54416, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 22.3.2024)
13. 54373, Hontianske Nemce (dátum zaradenia: 25.3.2024)
14. 54418, Budča (dátum zaradenia: 3.4.2024)
15. 54435, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.4.2024)
16. 54740, Zvolen (dátum zaradenia: 25.4.2024)
17. 55053, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.5.2024)
18. 55093, Telgárt (dátum zaradenia: 15.5.2024)
19. 55151, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 15.5.2024)