Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, Čeláre - Kirť 189, 99122 Čeláre

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:70 osôb
Voľné miesta:1

Sociálne služby

Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, Kirť 224
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, Kirť 224, 99122 Čeláre
 
Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, Kirť 225
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, Kirť 225, 99122 Čeláre
 
Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, Kirť 227
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, Kirť 227, 99122 Čeláre
 
Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, Kirť 236
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, Kirť 236, 99122 Čeláre
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 17890, Poľný Kesov (dátum zaradenia: 16.12.2020)
2. 18338, Brezno (dátum zaradenia: 3.6.2021)
3. 29727, Detva (dátum zaradenia: 13.12.2021)
4. 46491, Hrachovo (dátum zaradenia: 15.6.2023)
5. 2749, Veľké Pole (dátum zaradenia: 23.8.2023)
6. 52661, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves (dátum zaradenia: 16.2.2024)
7. 52151, Beňuš (dátum zaradenia: 27.2.2024)
8. 54238, Zvolen (dátum zaradenia: 19.3.2024)
9. 55306, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 27.5.2024)
10. 15148, Utekáč (dátum zaradenia: 27.5.2024)