Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Š. Moyzesa 934/48, 96001 Zvolen

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - týždenná
Kapacita:6 osôb
Voľné miesta:1

Sociálne služby

Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Š.Moyzesa 934
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Symbia, Š.Moyzesa 934/48, 96001 Zvolen
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Nie je evidovaný žiaden žiadateľ.