Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Poradovníky čakateľov na sociálnu službu

Poradovníky čakateľov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Poradovníky sa aktualizujú denne.

Banská Bystrica

DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, Námestie Andreja Sládkoviča 339/13, 97637 Hrochoť
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, Sebedín 37, 97401 Sebedín-Bečov
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, Sebedín 37, 97401 Sebedín-Bečov
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS KOMPA, ul. 29. augusta 1583/13, 97401 Banská Bystrica
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Stredisko DSS PRAMEŇ, Dolná Strieborná 932/5, 97401 Banská Bystrica
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Stredisko DSS PRAMEŇ, Dolná Strieborná 932/5, 97401 Banská Bystrica
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 

Banská Štiavnica

Domov Márie, Špitálska 1324/3, 96901 Banská Štiavnica
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Domov Márie, Strieborná 161/15, 96901 Banská Štiavnica
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov Márie, ul. L.Svobodu 1548/38, 96901 Banská Štiavnica
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov Márie, ul. L.Svobodu 1548/38, 96901 Banská Štiavnica
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 

Brezno

Domov sociálnch služieb, Drábsko 24, 97653 Drábsko
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb - DD a DSS HRON, ŠKN 19, Nemecká
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb - DD a DSS LUNA, Fraňa Kráľa 23, Brezno
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57, 97669 Pohorelá
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57, 97669 Pohorelá
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Špecializované zariadenie Tereza, Švermova 35/27, 97645 Hronec
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Stredisko ŠZ KOTVA, Predné Halny 1878/39, 97701 Brezno
špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
Stredisko ŠZ KOTVA, Predné Halny 1878/39, 97701 Brezno
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie podporovaného bývania, M.R.Štefánika 672, 97669 Pohorelá
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov - DD a DSS HRON, ŠKN 19, Nemecká
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov - DD a DSS LUNA, Fraňa Kráľa 23, Brezno
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Detva

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Krivec 785, 96205 Hriňová
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Krivec 785, 96205 Hriňová
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS Detva, Pionierska 850/13, 96212 Detva
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Stredisko DSS Detva, Pionierska 850/13, 96212 Detva
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Stredisko DSS Piešť, Detva - Piešť II. 128, 96212 Detva
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Krupina

Domov dôchodcov a domov sociálnch služieb, Partizánska 24/2, 96301 Krupina
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Partizánska 24/2, 96301 Krupina
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Terany 1, 96268 Terany
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Terany 1, 96268 Terany
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Lučenec

DSS "Slatinka" Lučenec
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
DSS "SLATINKA", Farská Lúka 1595/54, 98601 Fiľakovo
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
DSS "SLATINKA", Hviezdoslavova 1081/5, 98401 Lučenec
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
DSS "SLATINKA", Ulica Sládkovičova 136/8, 98401 Lučenec
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DD a DSS AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 98480 Lučenec
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DD a DSS AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 98480 Lučenec
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS LIBERTAS, Námestie Tuhárske 2578/11, 98401 Lučenec
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS NÁDEJ, Zvolenská 486/9, 98559 Vidiná
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Stredisko DSS NÁDEJ, Zvolenská 486/9, 98559 Vidiná
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Stredisko DSS Tuhárske námestie 10, Námestie Tuhárske 2903/10A, 98401 Lučenec
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS Tuhárske námestie 10, Námestie Tuhárske 886/10, 98401 Lučenec
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS Tuhárske námestie 10, Námestie Tuhárske 886/10, 98401 Lučenec
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Poltár

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Sušany 72, 98012 Sušany
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Sušany 72, 98012 Sušany
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Revúca

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Úzka 377/49, 98201 Tornaľa
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Úzka 377/49, 98201 Tornaľa
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Úzka 377/49, 98201 Tornaľa
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Rimavská Sobota

DD a DSS Rimavská Sobota, Kirejevská 23, 97901 Rimavská Sobota
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
DDaDSS Rimavská Sobota, Kirejevská 23, 97901 Rimavská Sobota
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905, 98061 Tisovec
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905, 98061 Tisovec
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Partizánska 861, 98055 Klenovec
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Partizánska 861, 98055 Klenovec
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
FEMINA Domov sociálnch služieb, Ul. SNP 419, 98022 Veľký Blh
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DDaDSS Nová Bašta, Nová Bašta 138, 98034 Nová Bašta
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DDaDSS Nová Bašta, Nová Bašta 138, 98034 Nová Bašta
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Veľký Krtíš

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, A.H.Škultétyho 329/102, 99001 Veľký Krtíš
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, A.H.Škultétyho 329/102, 99001 Veľký Krtíš
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kirť 189, 99122 Čeláre
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kirť 189, 99122 Čeláre
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Zvolen

DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DD a DSS , Sládkovičova 2, 96201 Zvolenská Slatina
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DD a DSS , Sládkovičova 2, 96201 Zvolenská Slatina
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS M.R.Štefánika Zvolen, M.R. Štefánika 3385/51, 96001 Zvolen
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen
špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 934/48, 96001 Zvolen
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 

Žarnovica

DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
zariadenie podporovaného bývania | pobytová - ročná forma
 
DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
rehabilitačné stredisko | ambulantná forma
 
DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
špecializované zariadenie | pobytová - týždenná forma
 
DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DD a DSS Nová Baňa, Moyzesova 10, 96801 Nová Baňa
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DD a DSS Nová Baňa, Moyzesova 10, 96801 Nová Baňa
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 

Žiar nad Hronom

DD a DSS Žiar nad Hronom, ul. SNP 139, 96501 Žiar nad Hronom
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
DD a DSS Žiar nad Hronom, ul. SNP 139, 96501 Žiar nad Hronom
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bystrická 447/25, 96701 Kremnica
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bystrická 447/25, 96701 Kremnica
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb, Ladomerská Vieska 84, 96501 Žiar nad Hronom
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Stredisko DSS DOMÉNA Žiar nad Hronom, ul. SNP 64, 96501 Žiar nad Hronom
domov sociálnych služieb | ambulantná forma