Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:145 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, Jilemnického 1710 DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 806, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.9.2016)
2. 845, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.9.2016)
3. 1052, Žiar nad Hronom (dátum zaradenia: 11.11.2016)
4. 1235, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.1.2017)
5. 713, Pliešovce (dátum zaradenia: 19.1.2017)
6. 1256, Banská Bystrica - Skubín Podlavice (dátum zaradenia: 26.1.2017)
7. 1365, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 24.2.2017)
8. 1486, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 3.4.2017)
9. 1641, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.5.2017)
10. 1873, Podbrezová (dátum zaradenia: 27.7.2017)
11. 1922, Harmanec (dátum zaradenia: 21.8.2017)
12. 2082, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.9.2017)
13. 2230, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.11.2017)
14. 1978, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.1.2018)
15. 2465, Moštenica (dátum zaradenia: 5.2.2018)
16. 2603, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.3.2018)
17. 2709, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.4.2018)
18. 2778, Nemecká (dátum zaradenia: 25.4.2018)
19. 2826, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 17.5.2018)
20. 2908, Sebedín-Bečov (dátum zaradenia: 12.6.2018)
21. 2944, Vlkanová (dátum zaradenia: 13.6.2018)
22. 3005, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.6.2018)
23. 3008, Bratislava - mestská časť Ružinov (dátum zaradenia: 2.7.2018)
24. 3181, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.8.2018)
25. 3390, Badín (dátum zaradenia: 26.10.2018)
26. 3610, Nemecká (dátum zaradenia: 13.12.2018)
27. 3616, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 17.12.2018)
28. 3628, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.12.2018)
29. 3720, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.1.2019)
30. 3934, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.1.2019)