Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:20 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, Jilemnického 1710 DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 482, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 12.11.2015)
2. 484, Brusno (dátum zaradenia: 30.11.2015)
3. 59, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.11.2015)
4. 485, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 7.12.2015)
5. 60, Medzibrod (dátum zaradenia: 17.12.2015)
6. 487, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.1.2016)
7. 489, Dúbravica (dátum zaradenia: 20.1.2016)
8. 491, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.1.2016)
9. 494, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.3.2016)
10. 500, Poniky (dátum zaradenia: 26.4.2016)
11. 502, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.4.2016)
12. 326, Polomka (dátum zaradenia: 29.4.2016)
13. 503, Brusno (dátum zaradenia: 29.4.2016)
14. 504, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 2.5.2016)
15. 505, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.5.2016)
16. 103, Nemce (dátum zaradenia: 6.6.2016)
17. 509, Vlkanová (dátum zaradenia: 8.7.2016)
18. 113, Michalová (dátum zaradenia: 13.7.2016)
19. 151, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.7.2016)
20. 843, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.9.2016)
21. 858, Ľubietová (dátum zaradenia: 19.9.2016)
22. 866, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.9.2016)
23. 887, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.9.2016)
24. 943, Zvolen (dátum zaradenia: 12.10.2016)
25. 1059, Čierny Balog (dátum zaradenia: 14.11.2016)
26. 1085, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.11.2016)
27. 1161, Závadka nad Hronom (dátum zaradenia: 15.12.2016)
28. 1163, Závadka nad Hronom (dátum zaradenia: 15.12.2016)
29. 1221, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 2.1.2017)
30. 1236, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.1.2017)
31. 1334, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.2.2017)
32. 1336, Závadka nad Hronom (dátum zaradenia: 15.2.2017)
33. 1347, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.2.2017)
34. 1374, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.2.2017)
35. 1377, Podbrezová (dátum zaradenia: 27.2.2017)
36. 1408, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.3.2017)
37. 1414, Baláže (dátum zaradenia: 13.3.2017)
38. 1494, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.3.2017)
39. 1476, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.3.2017)
40. 1533, Motyčky (dátum zaradenia: 18.4.2017)
41. 1642, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.5.2017)
42. 1714, Žiar nad Hronom (dátum zaradenia: 13.6.2017)
43. 893, Horná Lehota (dátum zaradenia: 27.6.2017)
44. 1493, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 3.7.2017)
45. 1819, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.7.2017)
46. 1940, Zvolen (dátum zaradenia: 15.8.2017)
47. 1908, Jasenie (dátum zaradenia: 16.8.2017)
48. 1966, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.8.2017)
49. 1989, Brusno (dátum zaradenia: 30.8.2017)
50. 2016, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.9.2017)
51. 2047, Heľpa (dátum zaradenia: 20.9.2017)
52. 2039, Kordíky (dátum zaradenia: 26.9.2017)
53. 2084, Polomka (dátum zaradenia: 27.9.2017)
54. 2142, Čerín (dátum zaradenia: 19.10.2017)
55. 2014, Poniky (dátum zaradenia: 30.10.2017)
56. 2171, Bacúch (dátum zaradenia: 31.10.2017)
57. 2183, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 3.11.2017)
58. 2188, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.11.2017)
59. 2233, Zvolen (dátum zaradenia: 22.11.2017)
60. 2292, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.12.2017)
61. 2326, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.12.2017)
62. 2354, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.12.2017)
63. 2355, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.12.2017)
64. 2294, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.12.2017)
65. 2362, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 4.1.2018)
66. 2377, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.1.2018)
67. 2379, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.1.2018)
68. 2398, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 15.1.2018)
69. 2418, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.1.2018)
70. 1618, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 25.1.2018)
71. 2461, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.1.2018)
72. 2446, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 31.1.2018)
73. 2474, Stožok (dátum zaradenia: 8.2.2018)
74. 2508, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.2.2018)
75. 2522, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.2.2018)
76. 2482, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.2.2018)
77. 2528, Zvolen (dátum zaradenia: 22.2.2018)
78. 2560, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.3.2018)
79. 2602, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 9.3.2018)
80. 2604, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.3.2018)
81. 2592, Klenovec (dátum zaradenia: 13.3.2018)
82. 2607, Dolná Mičiná (dátum zaradenia: 13.3.2018)
83. 2280, Predajná (dátum zaradenia: 14.3.2018)
84. 2622, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 15.3.2018)
85. 2682, Selce (dátum zaradenia: 28.3.2018)
86. 92, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.4.2018)
87. 1620, Hronec (dátum zaradenia: 9.4.2018)
88. 2716, Ľubietová (dátum zaradenia: 10.4.2018)
89. 2714, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.4.2018)
90. 2751, Vlkanová (dátum zaradenia: 20.4.2018)
91. 2781, Závadka nad Hronom (dátum zaradenia: 26.4.2018)
92. 2762, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.4.2018)
93. 1962, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 15.5.2018)
94. 2818, Zvolen (dátum zaradenia: 16.5.2018)
95. 2840, Polomka (dátum zaradenia: 16.5.2018)
96. 2850, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.5.2018)
97. 2663, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 25.5.2018)
98. 2892, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.5.2018)
99. 2895, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.5.2018)
100. 2960, Brezno (dátum zaradenia: 19.6.2018)
101. 2992, Janova Lehota (dátum zaradenia: 27.6.2018)
102. 3007, Bratislava - mestská časť Ružinov (dátum zaradenia: 2.7.2018)
103. 3030, Nemce (dátum zaradenia: 11.7.2018)
104. 3029, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.7.2018)
105. 3060, Lučatín (dátum zaradenia: 19.7.2018)
106. 3073, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.7.2018)
107. 3134, Nemecká (dátum zaradenia: 10.8.2018)
108. 3161, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 17.8.2018)
109. 3190, Valaská (dátum zaradenia: 4.9.2018)
110. 3198, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.9.2018)
111. 3183, Liptovské Revúce (dátum zaradenia: 7.9.2018)
112. 3214, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 12.9.2018)
113. 3259, Selce (dátum zaradenia: 24.9.2018)
114. 3325, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 11.10.2018)
115. 3438, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.11.2018)
116. 3453, Hiadeľ (dátum zaradenia: 19.11.2018)
117. 3511, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.12.2018)
118. 3624, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.12.2018)
119. 3715, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 7.1.2019)
120. 3699, Brusno (dátum zaradenia: 8.1.2019)
121. 3698, Kotmanová (dátum zaradenia: 11.1.2019)
122. 3931, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.1.2019)
123. 3932, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.1.2019)
124. 3933, Heľpa (dátum zaradenia: 22.1.2019)
125. 3935, Brusno (dátum zaradenia: 22.1.2019)
126. 3718, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 25.1.2019)
127. 3350, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 4.2.2019)
128. 4019, Nemecká (dátum zaradenia: 6.2.2019)
129. 4030, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.2.2019)
130. 3495, Dúbravica (dátum zaradenia: 8.2.2019)
131. 4061, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.2.2019)
132. 4084, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.2.2019)
133. 4086, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.2.2019)
134. 4062, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 1.3.2019)
135. 4116, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.3.2019)
136. 4117, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.3.2019)
137. 4133, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 12.3.2019)
138. 4152, Korytárky (dátum zaradenia: 19.3.2019)
139. 4328, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 25.3.2019)
140. 4340, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.3.2019)
141. 4338, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.3.2019)
142. 4373, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 9.4.2019)
143. 4346, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.4.2019)
144. 6638, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.4.2019)
145. 6637, Zvolen (dátum zaradenia: 2.5.2019)
146. 6749, Handlová (dátum zaradenia: 13.5.2019)
147. 6774, Badín (dátum zaradenia: 17.5.2019)
148. 3984, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.5.2019)
149. 6816, Kokava nad Rimavicou (dátum zaradenia: 22.5.2019)
150. 6917, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 4.6.2019)
151. 6928, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.6.2019)
152. 6995, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 17.6.2019)
153. 7031, Rajec (dátum zaradenia: 25.6.2019)
154. 7045, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.6.2019)
155. 7318, Ľubietová (dátum zaradenia: 23.7.2019)
156. 7386, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 30.7.2019)
157. 7499, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.8.2019)
158. 7567, Zvolen (dátum zaradenia: 9.8.2019)
159. 7637, Sliač (dátum zaradenia: 14.8.2019)
160. 6776, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 15.8.2019)
161. 7807, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.8.2019)
162. 7821, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.8.2019)
163. 7823, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.8.2019)
164. 7847, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 2.9.2019)
165. 7905, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.9.2019)
166. 8130, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 12.9.2019)