Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:145 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, Jilemnického 1710 DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica  

Poradovník čakateľov

1. Doleželová Michaela , Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.9.2016)
2. Rypák Štefan, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.9.2016)
3. Tadianová Katarína, Žiar nad Hronom (dátum zaradenia: 11.11.2016)
4. Kučera Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.1.2017)
5. Macková Mariana, Pliešovce (dátum zaradenia: 19.1.2017)
6. Donovalová Jarmila , Banská Bystrica - Skubín Podlavice (dátum zaradenia: 26.1.2017)
7. Kliment Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 24.2.2017)
8. Obertáš Viliam, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 3.4.2017)
9. Bulla Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.5.2017)
10. Šikula Alexander, Podbrezová (dátum zaradenia: 27.7.2017)
11. Žajdlíková Iveta, Harmanec (dátum zaradenia: 21.8.2017)
12. Barth Pavol, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.9.2017)
13. Belica Boris, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.11.2017)
14. Truban Jozef, Ing., Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.1.2018)
15. Brezovan Róbert, Moštenica (dátum zaradenia: 5.2.2018)
16. Murínová Jana, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.3.2018)
17. Valentová Petra, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.4.2018)
18. Fonferová Eva, Nemecká (dátum zaradenia: 25.4.2018)
19. Ujhelyová Alica, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 17.5.2018)
20. Kováč Zdeno, Sebedín-Bečov (dátum zaradenia: 12.6.2018)
21. Čierna Beáta, Vlkanová (dátum zaradenia: 13.6.2018)
22. Matušková Jana, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.6.2018)
23. Pálenčíková Zuzana, Bratislava - mestská časť Ružinov (dátum zaradenia: 2.7.2018)
24. Rendoš Ivan, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.8.2018)
25. Hrašková Ľubica, Badín (dátum zaradenia: 26.10.2018)
26. Jakubec Ján, Nemecká (dátum zaradenia: 13.12.2018)
27. Todek Zdenko, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 17.12.2018)
28. Tvrdoňová Katarína, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.12.2018)
29. Fodorová Danka, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.1.2019)