DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:36 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Záhonok 3205 DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen  

Poradovník čakateľov

1. Gandžalová Janka, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 24.1.2019)
2. Didiová Oľga, Medovarce (dátum zaradenia: 15.2.2019)