Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:116 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Záhonok 3205 DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen  

Poradovník čakateľov

1. Melicherová Mária, Zvolen (dátum zaradenia: 29.6.2017)
2. Strelcová Zuzana, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 22.9.2017)
3. Šimková Ľudmila, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.10.2017)
4. Valachová Oluše, Mgr., Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.11.2017)
5. Ďurčeková Mária, Hronský Beňadik (dátum zaradenia: 15.11.2017)
6. Dudášová Emília, Zvolen (dátum zaradenia: 20.11.2017)
7. Kálai Dezider, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.12.2017)
8. Daučíková Zuzana, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.12.2017)
9. Lalíková Emília, Detva (dátum zaradenia: 12.1.2018)
10. Čillíková Eva, Staré Hory (dátum zaradenia: 23.1.2018)
11. Mesík Stanislav, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 25.1.2018)
12. Peťková Matilda, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.1.2018)
13. Odalošová Helena, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.1.2018)
14. Odaloš Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 31.1.2018)
15. Vašková Margaréta, Zvolen (dátum zaradenia: 2.2.2018)
16. Sitárová Mária, Sielnica (dátum zaradenia: 6.2.2018)
17. Bullová Ľudmila, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.2.2018)
18. Petrinec Jozef, Stožok (dátum zaradenia: 8.2.2018)
19. Klibáni Jozef, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.2.2018)
20. Axmann Otto, Zvolen (dátum zaradenia: 21.2.2018)
21. Černá Terézia, Poniky (dátum zaradenia: 21.2.2018)
22. Kadierová Viera, Zvolen (dátum zaradenia: 22.2.2018)
23. Luptáková Anna, Zvolen (dátum zaradenia: 23.2.2018)
24. Gürtlová Oľga, Detva (dátum zaradenia: 27.2.2018)
25. Kminiaková Anna, Vígľaš (dátum zaradenia: 28.2.2018)
26. Pondelíková Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.3.2018)
27. Pondelík Štefan, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.3.2018)
28. Veberová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.3.2018)
29. Bystrianský Anton, Hronsek (dátum zaradenia: 8.3.2018)
30. Jasíková Marta, Priechod (dátum zaradenia: 8.3.2018)
31. Golianová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.3.2018)
32. Pálková Valéria, Zvolen (dátum zaradenia: 12.3.2018)
33. Kútiková Viera, Zvolen (dátum zaradenia: 13.3.2018)
34. Kupcová Anna, Dolná Mičiná (dátum zaradenia: 13.3.2018)
35. Bányaiová Anna, Zvolen (dátum zaradenia: 22.3.2018)
36. Čiamporová Anna, Zvolen (dátum zaradenia: 22.3.2018)
37. Bániková Vilma, Zvolen (dátum zaradenia: 23.3.2018)
38. Stehliková Helena, Detva (dátum zaradenia: 23.3.2018)
39. Balík Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.3.2018)
40. Kapusta Ondrej, Poniky (dátum zaradenia: 29.3.2018)
41. Kalauzová Alica, Zvolen (dátum zaradenia: 4.4.2018)
42. Uhrín Dušan, Zvolen (dátum zaradenia: 6.4.2018)
43. Klesniaková Vilma, Zvolen (dátum zaradenia: 13.4.2018)
44. Kolibský Ivan, Zvolen (dátum zaradenia: 16.4.2018)
45. Sobotková Helena, Zvolen (dátum zaradenia: 18.4.2018)
46. Šidlová Anna, Zvolen (dátum zaradenia: 19.4.2018)
47. Bučko Milan, Vlkanová (dátum zaradenia: 20.4.2018)
48. Šimková Mária, Zvolen (dátum zaradenia: 23.4.2018)
49. Priczellová Anna, Zvolen (dátum zaradenia: 23.4.2018)
50. Lichá Sláva, Ľubietová (dátum zaradenia: 24.4.2018)
51. Vosáhlová Ružena, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.4.2018)
52. Koreňová Elena, Dúbravica (dátum zaradenia: 30.4.2018)
53. Čaranová Jarmila, Zvolen (dátum zaradenia: 30.4.2018)
54. Vargová Zuzana, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 3.5.2018)
55. Rybošová Anna, Sliač (dátum zaradenia: 4.5.2018)
56. Sitárová Marta, Zvolen (dátum zaradenia: 16.5.2018)
57. Raniak Jozef, Dobrá Niva (dátum zaradenia: 22.5.2018)
58. Kováč Vladislav, Zvolen (dátum zaradenia: 24.5.2018)
59. Mozoľová Terézia, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 24.5.2018)
60. Fiľová Mária, Očová (dátum zaradenia: 25.5.2018)
61. Šiašovský Tibor, Zvolen (dátum zaradenia: 25.5.2018)
62. Čunderlíková Jolana, Motyčky (dátum zaradenia: 30.5.2018)
63. Pavlisová Anna, Terany (dátum zaradenia: 1.6.2018)
64. Lacková Sonja, Mgr., Zvolen (dátum zaradenia: 1.6.2018)
65. Macková Zuzana, Zvolen (dátum zaradenia: 4.6.2018)
66. Rácová Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 4.6.2018)
67. Spišiaková Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.6.2018)
68. Gajdošíková Magdaléna, Zvolen (dátum zaradenia: 12.6.2018)
69. Beňová Elfierda, Zvolen (dátum zaradenia: 12.6.2018)
70. Longajová Anna, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 15.6.2018)
71. Paučová Agnesa, Zvolen (dátum zaradenia: 20.6.2018)
72. Králiková Mária, Mgr., Brezno (dátum zaradenia: 25.6.2018)
73. Malý Ján, Zvolen (dátum zaradenia: 27.6.2018)
74. Mikulčíková Marta, Zvolen (dátum zaradenia: 27.6.2018)
75. Biba Alexander, Zvolen (dátum zaradenia: 28.6.2018)
76. Glončáková Mária, Zvolen (dátum zaradenia: 29.6.2018)
77. Paučová Terézia, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.7.2018)
78. Klúčik Ján, Zvolen (dátum zaradenia: 9.7.2018)
79. Klúčiková Magdaléna, Zvolen (dátum zaradenia: 9.7.2018)
80. Kohút Milan, Nemce (dátum zaradenia: 11.7.2018)
81. Bulíková Vilma, Látky (dátum zaradenia: 16.7.2018)
82. Záchenská Mária, Stará Huta (dátum zaradenia: 20.7.2018)
83. Greštiaková Jaroslava, Zvolen (dátum zaradenia: 20.7.2018)
84. Slančíková Helena, Zvolen (dátum zaradenia: 27.7.2018)
85. Petrášová Emília, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.7.2018)
86. Slováková Magdaléna, Detva (dátum zaradenia: 1.8.2018)
87. Holík Juraj, Vígľaš (dátum zaradenia: 3.8.2018)
88. Holíková Anna, Vígľaš (dátum zaradenia: 3.8.2018)
89. Galvoň Milan, Zvolen (dátum zaradenia: 6.8.2018)
90. Medveď Jozef, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.8.2018)
91. Rusko Pavel, Železná Breznica (dátum zaradenia: 13.8.2018)
92. Hriň Ján, Kriváň (dátum zaradenia: 16.8.2018)
93. Špyrková Zenobia, Zvolen (dátum zaradenia: 30.8.2018)
94. Haviar Ladislav, Lučatín (dátum zaradenia: 4.9.2018)
95. Koreň Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.9.2018)
96. Mazúchová Zuzana, Hrochoť (dátum zaradenia: 14.9.2018)
97. Roháč Ján, Zvolen (dátum zaradenia: 17.9.2018)
98. Jozefíniová Oľga, Zvolen (dátum zaradenia: 17.9.2018)
99. Beseda Imrich, prof. Ing. DrSc., Zvolen (dátum zaradenia: 17.9.2018)
100. Besedová Margita, Zvolen (dátum zaradenia: 17.9.2018)
101. Jankovský Ondrej, Lieskovec (dátum zaradenia: 17.9.2018)
102. Chovanová Štefánia, Zvolen (dátum zaradenia: 19.9.2018)
103. Suja Štefan, Korytárky (dátum zaradenia: 20.9.2018)
104. Gajdošová Mária, Zvolen (dátum zaradenia: 21.9.2018)
105. Slivková Margita, Zvolen (dátum zaradenia: 25.9.2018)
106. Maliniaková Mária, Zvolen (dátum zaradenia: 3.10.2018)
107. Mojžišová Mária, Breziny (dátum zaradenia: 12.10.2018)
108. Šaková Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 15.10.2018)
109. Dekanovská Vlasta, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.10.2018)
110. Dubovská Anna, Bacúrov (dátum zaradenia: 16.10.2018)
111. Haladíková Anna, Zvolen (dátum zaradenia: 22.10.2018)
112. Striežová Anna, Lieskovec (dátum zaradenia: 24.10.2018)
113. Miháľová Anna, Kociha (dátum zaradenia: 26.10.2018)
114. Kokavcová Zuzana, Zvolen (dátum zaradenia: 26.10.2018)
115. Kokavec Ján, RNDr., Zvolen (dátum zaradenia: 26.10.2018)
116. Kollárová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.11.2018)
117. Šurinová Valéria, Zvolen (dátum zaradenia: 6.11.2018)
118. Hukelová Anna, Lučenec (dátum zaradenia: 13.11.2018)
119. Sojka Ján, Senohrad (dátum zaradenia: 16.11.2018)
120. Pospíšek Jozef, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 19.11.2018)
121. Páleníková Anna, Čabradský Vrbovok (dátum zaradenia: 19.11.2018)
122. Šmálová Mária, Detva (dátum zaradenia: 20.11.2018)
123. Dobrotka Dušan, Zvolen (dátum zaradenia: 22.11.2018)
124. Bahýlová Anna, Slatinské Lazy (dátum zaradenia: 3.12.2018)
125. Slivková Mária, Zvolen (dátum zaradenia: 4.12.2018)
126. Brachnová Mária, Lučenec (dátum zaradenia: 4.12.2018)
127. Šramko Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.12.2018)
128. Forgáč Štefan, Trnavá Hora (dátum zaradenia: 5.12.2018)
129. Kovácsová Katarína, Zvolen (dátum zaradenia: 6.12.2018)