Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:116 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Záhonok 3205 DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 2197, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.11.2017)
2. 2244, Zvolen (dátum zaradenia: 20.11.2017)
3. 1618, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 25.1.2018)
4. 2474, Stožok (dátum zaradenia: 8.2.2018)
5. 2515, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.2.2018)
6. 2607, Dolná Mičiná (dátum zaradenia: 13.3.2018)
7. 2641, Zvolen (dátum zaradenia: 22.3.2018)
8. 2324, Detva (dátum zaradenia: 23.3.2018)
9. 2691, Zvolen (dátum zaradenia: 4.4.2018)
10. 2708, Zvolen (dátum zaradenia: 6.4.2018)
11. 1571, Zvolen (dátum zaradenia: 13.4.2018)
12. 2728, Zvolen (dátum zaradenia: 16.4.2018)
13. 2735, Zvolen (dátum zaradenia: 18.4.2018)
14. 2742, Zvolen (dátum zaradenia: 19.4.2018)
15. 2751, Vlkanová (dátum zaradenia: 20.4.2018)
16. 2753, Zvolen (dátum zaradenia: 23.4.2018)
17. 2716, Ľubietová (dátum zaradenia: 24.4.2018)
18. 2762, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.4.2018)
19. 2783, Dúbravica (dátum zaradenia: 30.4.2018)
20. 2784, Zvolen (dátum zaradenia: 30.4.2018)
21. 2790, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 3.5.2018)
22. 2818, Zvolen (dátum zaradenia: 16.5.2018)
23. 2868, Zvolen (dátum zaradenia: 24.5.2018)
24. 2869, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 24.5.2018)
25. 2864, Zvolen (dátum zaradenia: 25.5.2018)
26. 2898, Zvolen (dátum zaradenia: 1.6.2018)
27. 2907, Zvolen (dátum zaradenia: 4.6.2018)
28. 2910, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 4.6.2018)
29. 2919, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.6.2018)
30. 2937, Zvolen (dátum zaradenia: 12.6.2018)
31. 2966, Zvolen (dátum zaradenia: 20.6.2018)
32. 2942, Brezno (dátum zaradenia: 25.6.2018)
33. 2991, Zvolen (dátum zaradenia: 27.6.2018)
34. 1578, Zvolen (dátum zaradenia: 28.6.2018)
35. 2998, Zvolen (dátum zaradenia: 29.6.2018)
36. 3020, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.7.2018)
37. 3021, Zvolen (dátum zaradenia: 9.7.2018)
38. 3019, Zvolen (dátum zaradenia: 9.7.2018)
39. 3030, Nemce (dátum zaradenia: 11.7.2018)
40. 3148, Látky (dátum zaradenia: 16.7.2018)
41. 3071, Zvolen (dátum zaradenia: 20.7.2018)
42. 3107, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.7.2018)
43. 3112, Detva (dátum zaradenia: 1.8.2018)
44. 3120, Vígľaš (dátum zaradenia: 3.8.2018)
45. 3121, Vígľaš (dátum zaradenia: 3.8.2018)
46. 2290, Zvolen (dátum zaradenia: 6.8.2018)
47. 3143, Železná Breznica (dátum zaradenia: 13.8.2018)
48. 3218, Zvolen (dátum zaradenia: 30.8.2018)
49. 3240, Zvolen (dátum zaradenia: 17.9.2018)
50. 3241, Zvolen (dátum zaradenia: 17.9.2018)
51. 3242, Zvolen (dátum zaradenia: 17.9.2018)
52. 3243, Zvolen (dátum zaradenia: 17.9.2018)
53. 3244, Lieskovec (dátum zaradenia: 17.9.2018)
54. 3245, Zvolen (dátum zaradenia: 19.9.2018)
55. 3252, Zvolen (dátum zaradenia: 21.9.2018)
56. 3261, Zvolen (dátum zaradenia: 25.9.2018)
57. 3294, Zvolen (dátum zaradenia: 3.10.2018)
58. 3341, Breziny (dátum zaradenia: 12.10.2018)
59. 3325, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 15.10.2018)
60. 3350, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.10.2018)
61. 3352, Bacúrov (dátum zaradenia: 16.10.2018)
62. 3380, Lieskovec (dátum zaradenia: 24.10.2018)
63. 3387, Kociha (dátum zaradenia: 26.10.2018)
64. 3388, Zvolen (dátum zaradenia: 26.10.2018)
65. 3389, Zvolen (dátum zaradenia: 26.10.2018)
66. 3402, Zvolen (dátum zaradenia: 6.11.2018)
67. 3427, Senohrad (dátum zaradenia: 16.11.2018)
68. 3462, Detva (dátum zaradenia: 20.11.2018)
69. 3492, Slatinské Lazy (dátum zaradenia: 3.12.2018)
70. 3496, Zvolen (dátum zaradenia: 4.12.2018)
71. 2400, Zvolen (dátum zaradenia: 6.12.2018)
72. 3513, Zvolen (dátum zaradenia: 10.12.2018)
73. 3621, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 18.12.2018)
74. 3689, Lieskovec (dátum zaradenia: 28.12.2018)
75. 3704, Zvolen (dátum zaradenia: 2.1.2019)
76. 3705, Kováčová (dátum zaradenia: 2.1.2019)
77. 3724, Zvolen (dátum zaradenia: 8.1.2019)
78. 3854, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 17.1.2019)
79. 3698, Kotmanová (dátum zaradenia: 17.1.2019)
80. 3946, Hronská Breznica (dátum zaradenia: 24.1.2019)
81. 3987, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.1.2019)
82. 3979, Hriňová (dátum zaradenia: 31.1.2019)
83. 3985, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 31.1.2019)
84. 4017, Slatinské Lazy (dátum zaradenia: 5.2.2019)
85. 4043, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 12.2.2019)
86. 4049, Zvolen (dátum zaradenia: 14.2.2019)
87. 4050, Zvolen (dátum zaradenia: 14.2.2019)
88. 540, Mýto pod Ďumbierom (dátum zaradenia: 18.2.2019)
89. 4061, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.2.2019)
90. 4062, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 27.2.2019)
91. 4098, Zvolen (dátum zaradenia: 28.2.2019)
92. 4120, Zvolen (dátum zaradenia: 7.3.2019)
93. 4130, Zvolen (dátum zaradenia: 11.3.2019)
94. 4138, Zvolen (dátum zaradenia: 13.3.2019)
95. 4145, Budča (dátum zaradenia: 14.3.2019)
96. 4147, Zvolen (dátum zaradenia: 15.3.2019)
97. 4139, Detva (dátum zaradenia: 18.3.2019)
98. 4163, Breznička (dátum zaradenia: 19.3.2019)
99. 4323, Žiar nad Hronom (dátum zaradenia: 21.3.2019)
100. 4324, Žiar nad Hronom (dátum zaradenia: 21.3.2019)
101. 4334, Detva (dátum zaradenia: 25.3.2019)
102. 2528, Zvolen (dátum zaradenia: 26.3.2019)
103. 4348, Zvolen (dátum zaradenia: 27.3.2019)
104. 4350, Zvolen (dátum zaradenia: 27.3.2019)
105. 4420, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 3.4.2019)
106. 4373, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 8.4.2019)
107. 5341, Zvolen (dátum zaradenia: 15.4.2019)
108. 6634, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.4.2019)
109. 6637, Zvolen (dátum zaradenia: 30.4.2019)
110. 2317, Tŕnie (dátum zaradenia: 3.5.2019)
111. 6725, Slatinské Lazy (dátum zaradenia: 7.5.2019)
112. 3984, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.5.2019)
113. 6771, Zvolen (dátum zaradenia: 20.5.2019)
114. 6815, Zvolen (dátum zaradenia: 22.5.2019)
115. 6820, Zvolen (dátum zaradenia: 23.5.2019)
116. 6823, Kriváň (dátum zaradenia: 23.5.2019)
117. 6839, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 24.5.2019)
118. 6916, Vlkanová (dátum zaradenia: 4.6.2019)
119. 6930, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.6.2019)
120. 6956, Zvolen (dátum zaradenia: 12.6.2019)