DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:116 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Záhonok 3205 DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen  

Poradovník čakateľov

1. Valachová Oluše, Mgr., Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.11.2017)
2. Dudášová Emília, Zvolen (dátum zaradenia: 20.11.2017)
3. Kálai Dezider, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.12.2017)
4. Mesík Stanislav, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 25.1.2018)
5. Sitárová Mária, Sielnica (dátum zaradenia: 6.2.2018)
6. Petrinec Jozef, Stožok (dátum zaradenia: 8.2.2018)
7. Klibáni Jozef, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.2.2018)
8. Axmann Otto, Zvolen (dátum zaradenia: 21.2.2018)
9. Golianová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.3.2018)
10. Kupcová Anna, Dolná Mičiná (dátum zaradenia: 13.3.2018)
11. Bányaiová Anna, Zvolen (dátum zaradenia: 22.3.2018)
12. Bániková Vilma, Zvolen (dátum zaradenia: 23.3.2018)
13. Stehliková Helena, Detva (dátum zaradenia: 23.3.2018)
14. Balík Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.3.2018)
15. Kapusta Ondrej, Poniky (dátum zaradenia: 29.3.2018)
16. Kalauzová Alica, Zvolen (dátum zaradenia: 4.4.2018)
17. Uhrín Dušan, Zvolen (dátum zaradenia: 6.4.2018)
18. Klesniaková Vilma, Zvolen (dátum zaradenia: 13.4.2018)
19. Kolibský Ivan, Zvolen (dátum zaradenia: 16.4.2018)
20. Sobotková Helena, Zvolen (dátum zaradenia: 18.4.2018)
21. Šidlová Anna, Zvolen (dátum zaradenia: 19.4.2018)
22. Bučko Milan, Vlkanová (dátum zaradenia: 20.4.2018)
23. Priczellová Anna, Zvolen (dátum zaradenia: 23.4.2018)
24. Lichá Sláva, Ľubietová (dátum zaradenia: 24.4.2018)
25. Vosáhlová Ružena, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.4.2018)
26. Koreňová Elena, Dúbravica (dátum zaradenia: 30.4.2018)
27. Čaranová Jarmila, Zvolen (dátum zaradenia: 30.4.2018)
28. Vargová Zuzana, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 3.5.2018)
29. Rybošová Anna, Sliač (dátum zaradenia: 4.5.2018)
30. Sitárová Marta, Zvolen (dátum zaradenia: 16.5.2018)
31. Kováč Vladislav, Zvolen (dátum zaradenia: 24.5.2018)
32. Mozoľová Terézia, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 24.5.2018)
33. Fiľová Mária, Očová (dátum zaradenia: 25.5.2018)
34. Šiašovský Tibor, Zvolen (dátum zaradenia: 25.5.2018)
35. Čunderlíková Jolana, Motyčky (dátum zaradenia: 30.5.2018)
36. Lacková Sonja, Mgr., Zvolen (dátum zaradenia: 1.6.2018)
37. Macková Zuzana, Zvolen (dátum zaradenia: 4.6.2018)
38. Rácová Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 4.6.2018)
39. Spišiaková Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.6.2018)
40. Gajdošíková Magdaléna, Zvolen (dátum zaradenia: 12.6.2018)
41. Paučová Agnesa, Zvolen (dátum zaradenia: 20.6.2018)
42. Králiková Mária, Mgr., Brezno (dátum zaradenia: 25.6.2018)
43. Malý Ján, Zvolen (dátum zaradenia: 27.6.2018)
44. Mikulčíková Marta, Zvolen (dátum zaradenia: 27.6.2018)
45. Biba Alexander, Zvolen (dátum zaradenia: 28.6.2018)
46. Glončáková Mária, Zvolen (dátum zaradenia: 29.6.2018)
47. Klúčiková Magdaléna, Zvolen (dátum zaradenia: 9.7.2018)
48. Paučová Terézia, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.7.2018)
49. Klúčik Ján, Zvolen (dátum zaradenia: 9.7.2018)
50. Kohút Milan, Nemce (dátum zaradenia: 11.7.2018)
51. Záchenská Mária, Stará Huta (dátum zaradenia: 20.7.2018)
52. Greštiaková Jaroslava, Zvolen (dátum zaradenia: 20.7.2018)
53. Slančíková Helena, Zvolen (dátum zaradenia: 27.7.2018)
54. Petrášová Emília, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.7.2018)
55. Slováková Magdaléna, Detva (dátum zaradenia: 1.8.2018)
56. Holík Juraj, Vígľaš (dátum zaradenia: 3.8.2018)
57. Holíková Anna, Vígľaš (dátum zaradenia: 3.8.2018)
58. Galvoň Milan, Zvolen (dátum zaradenia: 6.8.2018)
59. Medveď Jozef, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.8.2018)
60. Rusko Pavel, Železná Breznica (dátum zaradenia: 13.8.2018)
61. Bulíková Vilma, Látky (dátum zaradenia: 16.7.2018)
62. Hriň Ján, Kriváň (dátum zaradenia: 16.8.2018)
63. Špyrková Zenobia, Zvolen (dátum zaradenia: 30.8.2018)
64. Haviar Ladislav, Lučatín (dátum zaradenia: 4.9.2018)
65. Koreň Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.9.2018)
66. Mazúchová Zuzana, Hrochoť (dátum zaradenia: 14.9.2018)
67. Roháč Ján, Zvolen (dátum zaradenia: 17.9.2018)
68. Jozefíniová Oľga, Zvolen (dátum zaradenia: 17.9.2018)
69. Beseda Imrich, prof. Ing. DrSc., Zvolen (dátum zaradenia: 17.9.2018)
70. Besedová Margita, Zvolen (dátum zaradenia: 17.9.2018)
71. Jankovský Ondrej, Lieskovec (dátum zaradenia: 17.9.2018)
72. Chovanová Štefánia, Zvolen (dátum zaradenia: 19.9.2018)
73. Gajdošová Mária, Zvolen (dátum zaradenia: 21.9.2018)
74. Slivková Margita, Zvolen (dátum zaradenia: 25.9.2018)
75. Maliniaková Mária, Zvolen (dátum zaradenia: 3.10.2018)
76. Mojžišová Mária, Breziny (dátum zaradenia: 12.10.2018)
77. Šaková Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 15.10.2018)
78. Dekanovská Vlasta, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.10.2018)
79. Dubovská Anna, Bacúrov (dátum zaradenia: 16.10.2018)
80. Striežová Anna, Lieskovec (dátum zaradenia: 24.10.2018)
81. Miháľová Anna, Kociha (dátum zaradenia: 26.10.2018)
82. Kokavcová Zuzana, Zvolen (dátum zaradenia: 26.10.2018)
83. Kokavec Ján, RNDr., Zvolen (dátum zaradenia: 26.10.2018)
84. Šurinová Valéria, Zvolen (dátum zaradenia: 6.11.2018)
85. Hukelová Anna, Lučenec (dátum zaradenia: 13.11.2018)
86. Sojka Ján, Senohrad (dátum zaradenia: 16.11.2018)
87. Šmálová Mária, Detva (dátum zaradenia: 20.11.2018)
88. Bahýlová Anna, Slatinské Lazy (dátum zaradenia: 3.12.2018)
89. Slivková Mária, Zvolen (dátum zaradenia: 4.12.2018)
90. Brachnová Mária, Lučenec (dátum zaradenia: 4.12.2018)
91. Kovácsová Katarína, Zvolen (dátum zaradenia: 6.12.2018)
92. Hoffmanová Anna, Zvolen (dátum zaradenia: 10.12.2018)
93. Vilhan Ján, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 18.12.2018)
94. Mozoľová Alžbeta, Lieskovec (dátum zaradenia: 28.12.2018)
95. Hocková Mária, Zvolen (dátum zaradenia: 2.1.2019)
96. Albertová Mária, Kováčová (dátum zaradenia: 2.1.2019)
97. Viglaská Anna, Zvolen (dátum zaradenia: 8.1.2019)
98. Vlčeková Emília, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 17.1.2019)
99. Bradová Helena, Kotmanová (dátum zaradenia: 17.1.2019)
100. Ivan Ondrej, Hronská Breznica (dátum zaradenia: 24.1.2019)
101. Moravčíková Elena, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.1.2019)
102. Zubercová Mária, Hriňová (dátum zaradenia: 31.1.2019)
103. Hrašková Zuzana, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 31.1.2019)
104. Polačko Marián, Slatinské Lazy (dátum zaradenia: 5.2.2019)
105. Szabó Július, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 12.2.2019)
106. Babiaková Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.2.2019)
107. Kováčová Margita, Zvolen (dátum zaradenia: 14.2.2019)
108. Beňová Darina, Zvolen (dátum zaradenia: 14.2.2019)
109. Lekeš Miroslav, Mýto pod Ďumbierom (dátum zaradenia: 18.2.2019)
110. Šulek Marián, Ing., Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.2.2019)