Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905, 98061 Tisovec

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:31 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Tisovec, Bakulínyho 905 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905, 98061 Tisovec  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 822, Hnúšťa (dátum zaradenia: 8.9.2016)
2. 1608, Tisovec (dátum zaradenia: 17.5.2017)
3. 1677, Tisovec (dátum zaradenia: 1.6.2017)
4. 1696, Podbrezová (dátum zaradenia: 9.6.2017)
5. 1923, Rožňava (dátum zaradenia: 18.8.2017)
6. 2285, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 6.12.2017)
7. 2294, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.12.2017)
8. 2345, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 28.12.2017)
9. 2434, Rimavské Brezovo (dátum zaradenia: 25.1.2018)
10. 2468, Tisovec (dátum zaradenia: 7.2.2018)
11. 2524, Klenovec (dátum zaradenia: 21.2.2018)
12. 2617, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 6.4.2018)
13. 2794, Hnúšťa (dátum zaradenia: 7.5.2018)
14. 2904, Michalová (dátum zaradenia: 4.6.2018)
15. 2972, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 21.6.2018)
16. 2994, Tisovec (dátum zaradenia: 4.7.2018)
17. 3136, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 9.8.2018)
18. 3137, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 9.8.2018)
19. 3152, Horná Lehota (dátum zaradenia: 15.8.2018)
20. 2577, Hnúšťa (dátum zaradenia: 20.8.2018)
21. 3175, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 27.8.2018)
22. 3168, Tisovec (dátum zaradenia: 3.9.2018)
23. 2989, Tisovec (dátum zaradenia: 5.10.2018)
24. 3314, Hnúšťa (dátum zaradenia: 8.10.2018)
25. 3335, Hnúšťa (dátum zaradenia: 11.10.2018)
26. 3296, Lehota nad Rimavicou (dátum zaradenia: 11.10.2018)
27. 3452, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 16.11.2018)
28. 3516, Tisovec (dátum zaradenia: 10.12.2018)
29. 3602, Hnúšťa (dátum zaradenia: 13.12.2018)
30. 3605, Tisovec (dátum zaradenia: 13.12.2018)
31. 3828, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 15.1.2019)
32. 3831, Rimavská Sobota (dátum zaradenia: 15.1.2019)
33. 3834, Tisovec (dátum zaradenia: 15.1.2019)
34. 3978, Hnúšťa (dátum zaradenia: 30.1.2019)
35. 4026, Tisovec (dátum zaradenia: 8.2.2019)
36. 4053, Mýto pod Ďumbierom (dátum zaradenia: 18.2.2019)
37. 540, Mýto pod Ďumbierom (dátum zaradenia: 19.2.2019)
38. 4095, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 4.3.2019)
39. 4118, Tisovec (dátum zaradenia: 7.3.2019)
40. 3353, Klenovec (dátum zaradenia: 26.3.2019)
41. 3303, Brezno (dátum zaradenia: 3.4.2019)
42. 1425, Tisovec (dátum zaradenia: 27.5.2019)
43. 6918, Ružiná (dátum zaradenia: 4.6.2019)
44. 6983, Tisovec (dátum zaradenia: 17.6.2019)