Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905, 98061 Tisovec

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:12 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Tisovec, Bakulínyho 905 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905, 98061 Tisovec  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 2795, Hnúšťa (dátum zaradenia: 7.5.2018)
2. 4369, Lučenec (dátum zaradenia: 5.6.2019)