Preskočiť navigáciu

Domov sociálnch služieb, Drábsko 24, 97653 Drábsko

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:32 osôb
Voľné miesta:3

Sociálne služby

Domov sociálnych služieb, Drábsko
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb, 24, 97653 Drábsko
 

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 899, Hronec (dátum zaradenia: 20.7.2022)
2. 37396, Žiar nad Hronom (dátum zaradenia: 22.7.2022)