Stredisko DSS M.R.Štefánika Zvolen, M.R. Štefánika 3385/51, 96001 Zvolen

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:75 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, M.R. Štefánika 3385 Stredisko DSS M.R.Štefánika Zvolen, M.R. Štefánika 3385/51, 96001 Zvolen  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 4816, Horné Mladonice (dátum zaradenia: 10.4.2019)
2. 159, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 17.4.2019)
3. 6661, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 7.5.2019)