Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:ambulantná
Kapacita:23 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Š. Moyzesa 641 Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 575, Zvolen (dátum zaradenia: 2.6.2014)
2. 576, Zvolen (dátum zaradenia: 9.7.2015)
3. 577, Zvolen (dátum zaradenia: 22.10.2015)
4. 578, Pliešovce (dátum zaradenia: 25.5.2016)
5. 828, Dobrá Niva (dátum zaradenia: 9.9.2016)
6. 1421, Zvolenská Slatina (dátum zaradenia: 1.3.2017)
7. 2035, Zvolen (dátum zaradenia: 22.9.2017)
8. 2625, Lovčica-Trubín (dátum zaradenia: 23.3.2018)
9. 2822, Tŕnie (dátum zaradenia: 17.5.2018)
10. 2888, Zvolen (dátum zaradenia: 30.5.2018)