Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
Forma:ambulantná
Kapacita:6 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Š. Moyzesa 641 Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen  

Poradovník čakateľov

1. Rajnoha Rastislav, Lieskovec (dátum zaradenia: 22.9.2017)
2. Janči Rastislav, Zvolen (dátum zaradenia: 21.11.2018)