Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 934/48, 96001 Zvolen

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - týždenná
Kapacita:6 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Š. Moyzesa 934 Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 934/48, 96001 Zvolen  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 579, Zvolen (dátum zaradenia: 2.8.2013)
2. 461, Hriňová (dátum zaradenia: 7.1.2016)
3. 3098, Slatinské Lazy (dátum zaradenia: 1.8.2018)