Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 934/48, 96001 Zvolen

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - týždenná
Kapacita:6 osôb
Voľné miesta:3

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Š.Moyzesa 934
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š.Moyzesa 934/48, 96001 Zvolen
 

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 8521, Zvolen (dátum zaradenia: 17.4.2020)