Stredisko ŠZ KOTVA, Predné Halny 1878/39, 97701 Brezno

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
Forma:ambulantná
Kapacita:2 osoby
Voľné miesta:1

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA, Predné Halny 1878
neurčitý čas | ambulantná
Stredisko ŠZ KOTVA, Predné Halny 1878/39, 97701 Brezno
 

Poradovník čakateľov

Nie je evidovaný žiaden čakateľ.