Stredisko ŠZ KOTVA, Predné Halny 1878/39, 97701 Brezno

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:20 osôb
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA, Predné Hálny 1878
neurčitý čas | pobytová - ročná
Stredisko ŠZ KOTVA, Predné Hálny 1878/39, 97701 Brezno
 

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 5065, Brezno (dátum zaradenia: 5.9.2019)
2. 3041, Bzenica (dátum zaradenia: 11.11.2019)
3. 7730, Čeláre (dátum zaradenia: 5.2.2020)
4. 18286, Zvolen (dátum zaradenia: 25.2.2021)
5. 20013, Tisovec (dátum zaradenia: 28.6.2021)
6. 20200, Žiar nad Hronom (dátum zaradenia: 29.7.2021)
7. 30118, Závadka nad Hronom (dátum zaradenia: 2.2.2022)
8. 7050, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 15.2.2022)
9. 20267, Veľký Krtíš (dátum zaradenia: 21.4.2022)
10. 36713, Klenovec (dátum zaradenia: 28.6.2022)