Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Zariadenie pre seniorov - DD a DSS HRON, ŠKN 19, Nemecká

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:8 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769/19, 97697 Nemecká - Dubová  

Poradovník čakateľov

1. Medveď Jozef, Podbrezová (dátum zaradenia: 25.1.2017)
2. Adamec Róbert, Valaská (dátum zaradenia: 6.2.2017)
3. Turňa Jozef, Brezno (dátum zaradenia: 27.2.2017)
4. Bečko Ľubomír, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.4.2017)
5. Spišiak Viktor, Osrblie (dátum zaradenia: 7.4.2017)
6. Cesnak Ivan, Bacúch (dátum zaradenia: 10.5.2017)
7. Mesík Stanislav, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.5.2017)
8. Puška Vojtech, Hronec (dátum zaradenia: 15.5.2017)
9. Štulrajter Jozef, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 24.5.2017)
10. Haviarová Zuzana, Medzibrod (dátum zaradenia: 30.5.2017)
11. Novek František, Sihla (dátum zaradenia: 31.5.2017)
12. Danečková Alžbeta, Horné Pršany (dátum zaradenia: 5.6.2017)
13. Mihaliková Viera, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.6.2017)
14. Bobáková Božena, Mýto pod Ďumbierom (dátum zaradenia: 15.6.2017)
15. Murín Ján, Nemecká (dátum zaradenia: 21.6.2017)
16. Murínová Edita, Nemecká (dátum zaradenia: 21.6.2017)
17. Borošová Mária, Malá Lehota (dátum zaradenia: 22.6.2017)
18. Bartošová Margita, Nemecká (dátum zaradenia: 26.6.2017)
19. Bučková Gizela, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.6.2017)
20. Mašura Eduard, Horná Lehota (dátum zaradenia: 27.6.2017)
21. Leitnerová Justína, Hronec (dátum zaradenia: 12.7.2017)
22. Paulíková Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.7.2017)
23. Javorčíková Paulína, Brezno (dátum zaradenia: 25.7.2017)
24. Blaženiaková Margita, Pohranská Polhora (dátum zaradenia: 27.7.2017)
25. Kuchárová Klára, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.7.2017)
26. Filipová Mária, Podbrezová (dátum zaradenia: 2.8.2017)
27. Fabianová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 4.8.2017)
28. Gajdošová Blandína, Hiadeľ (dátum zaradenia: 8.8.2017)
29. Tlučák Ján, Jasenie (dátum zaradenia: 16.8.2017)
30. Pivarči Štefan, Nemecká (dátum zaradenia: 21.8.2017)
31. Kabát Zdeněk, Brezno (dátum zaradenia: 24.8.2017)
32. Hrušková Karolína, Závadka nad Hronom (dátum zaradenia: 24.8.2017)
33. Povrazníková Zuzana, Predajná (dátum zaradenia: 30.8.2017)
34. Tišliarová Mária, Brusno (dátum zaradenia: 30.8.2017)
35. Braššová Mária, Podbrezová (dátum zaradenia: 31.8.2017)
36. Fačková Mária, Brezno (dátum zaradenia: 11.9.2017)
37. Fačka Emil, Brezno (dátum zaradenia: 11.9.2017)
38. Sedláčeková Oľga, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.9.2017)
39. Tajboš Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.9.2017)
40. Brozman Ján, Polomka (dátum zaradenia: 27.9.2017)
41. Hostovičáková Mária, Valaská (dátum zaradenia: 28.9.2017)
42. Gallo Ján, Valaská (dátum zaradenia: 3.10.2017)
43. Ďurčenková Jolana, Brezno (dátum zaradenia: 4.10.2017)
44. Jendrál Lukáš, Valaská (dátum zaradenia: 9.10.2017)
45. Pisárová Katarína, Telgárt (dátum zaradenia: 11.10.2017)
46. Ferkovičová Adela, Brezno (dátum zaradenia: 16.10.2017)
47. Mešťan Štefan, Heľpa (dátum zaradenia: 23.10.2017)
48. Kán Jozef, Bacúch (dátum zaradenia: 31.10.2017)
49. Oláh Gejza, Brezno (dátum zaradenia: 13.11.2017)
50. Belková Mária, Brezno (dátum zaradenia: 13.11.2017)
51. Kováčiková Oľga, Podbrezová (dátum zaradenia: 15.11.2017)
52. Gregušová Anna, Ráztoka (dátum zaradenia: 22.11.2017)
53. Schmidtová Matilda, Valaská (dátum zaradenia: 23.11.2017)
54. Zaťková Elena, Brezno (dátum zaradenia: 23.11.2017)
55. Luptáková Jolana, Brezno (dátum zaradenia: 30.11.2017)
56. Fekiačová Eliška, Predajná (dátum zaradenia: 4.12.2017)
57. Medveďová Anna, Čierny Balog (dátum zaradenia: 7.12.2017)
58. Šiket Milan, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 11.12.2017)
59. Obrtancová Magdaléna , Polomka (dátum zaradenia: 12.12.2017)
60. Kulifaj Jozef, Valaská (dátum zaradenia: 14.12.2017)
61. Daučíková Zuzana, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.12.2017)
62. Trnovec Marián, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.1.2018)
63. Klátiková Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.1.2018)
64. Klejch Václav, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.1.2018)
65. Dudáš Ivan, Brezno (dátum zaradenia: 22.1.2018)
66. Čillíková Eva, Staré Hory (dátum zaradenia: 23.1.2018)
67. Kurillová Matilda, Nemecká (dátum zaradenia: 23.1.2018)
68. Šestáková Marta, Podbrezová (dátum zaradenia: 26.1.2018)
69. Peťková Matilda, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.1.2018)
70. Vašková Margaréta, Zvolen (dátum zaradenia: 2.2.2018)
71. Klimentová Margita, Brezno (dátum zaradenia: 5.2.2018)
72. Dobríková Helena, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.2.2018)
73. Bullová Ľudmila, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.2.2018)
74. Hrmová Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.2.2018)
75. Štulrajterová Margita, Brezno (dátum zaradenia: 14.2.2018)
76. Sojková Mária, Lom nad Rimavicou (dátum zaradenia: 14.2.2018)
77. Bajsová Ľudmila, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.2.2018)
78. Klibáni Jozef, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.2.2018)
79. Švantnerová Eva, Brezno (dátum zaradenia: 23.2.2018)
80. Strukan Jaroslav , Brezno (dátum zaradenia: 23.2.2018)
81. Ridzoňová Anna, Brezno (dátum zaradenia: 23.2.2018)
82. Kureková Viera, Brezno (dátum zaradenia: 23.2.2018)
83. Pepichová Margita, Čierny Balog (dátum zaradenia: 26.2.2018)
84. Kováč Dušan, PhMr., Brezno (dátum zaradenia: 1.3.2018)
85. Klištincová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.3.2018)
86. Klištinec Ladislav, Ing., Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.3.2018)
87. Muchová Anna, Brezno (dátum zaradenia: 6.3.2018)
88. Golianová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.3.2018)
89. Ťažký Jozef, Brezno (dátum zaradenia: 12.3.2018)
90. Pančík Jozef, Čierny Balog (dátum zaradenia: 14.3.2018)
91. Michalková Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.3.2018)
92. Weissová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.3.2018)
93. Husenicová Mária, Brezno (dátum zaradenia: 22.3.2018)
94. Balík Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.3.2018)
95. Páleník Ivan, Brezno (dátum zaradenia: 3.4.2018)
96. Bovová Jolana, Podbrezová (dátum zaradenia: 3.4.2018)
97. Veverková Antónia, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 5.4.2018)
98. Dlhošová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.4.2018)
99. Turňová Margita, Brezno (dátum zaradenia: 9.4.2018)
100. Šantová Veronika, Predajná (dátum zaradenia: 18.4.2018)
101. Chovancová Mária, Brezno (dátum zaradenia: 7.5.2018)
102. Sršeň Ján, Nemce (dátum zaradenia: 18.5.2018)
103. Račáková Mária, Drábsko (dátum zaradenia: 18.5.2018)
104. Páleník Emil, Predajná (dátum zaradenia: 23.5.2018)
105. Belluš Marian, Medzibrod (dátum zaradenia: 23.5.2018)
106. Haviarová Valéria, Medzibrod (dátum zaradenia: 25.5.2018)
107. Gazdíková Ľudmila, Hiadeľ (dátum zaradenia: 28.5.2018)
108. Javorská Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.5.2018)
109. Strelcová Antónia, Čierny Balog (dátum zaradenia: 31.5.2018)
110. Debnárová Anna, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 31.5.2018)
111. Spišiaková Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.6.2018)
112. Mesíková Pavlína, Selce (dátum zaradenia: 18.6.2018)
113. Ferienčíková Margita, Dolná Lehota (dátum zaradenia: 20.6.2018)
114. Kubizniaková Jolana, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 21.6.2018)
115. Multánová Zuzana, Brezno (dátum zaradenia: 25.6.2018)
116. Hajasová Mária, Janova Lehota (dátum zaradenia: 27.6.2018)
117. Sýkora Teodor, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.7.2018)
118. Paučová Terézia, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.7.2018)
119. Kováčiková Emília, Čierny Balog (dátum zaradenia: 10.7.2018)
120. Kováčik Rudolf, Čierny Balog (dátum zaradenia: 10.7.2018)
121. Ťažká Anna, Lučatín (dátum zaradenia: 19.7.2018)
122. Vámoš František, Podbrezová (dátum zaradenia: 1.8.2018)
123. Straková Mária, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 3.8.2018)
124. Medveď Jozef, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.8.2018)
125. Simanová Emília, Nemecká (dátum zaradenia: 10.8.2018)
126. Kupec Štefan, Čierny Balog (dátum zaradenia: 10.8.2018)
127. Soliarová Anna, Horná Lehota (dátum zaradenia: 15.8.2018)
128. Haviar Ladislav, Lučatín (dátum zaradenia: 20.8.2018)
129. Svetlíková Zuzana, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 21.8.2018)
130. Gramľová Mária - Marta, Bacúch (dátum zaradenia: 22.8.2018)
131. Hlásnik Eduard, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 24.8.2018)
132. Hlásniková Františka, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 24.8.2018)
133. Fudrová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.8.2018)
134. Pitlovič Július, Valaská (dátum zaradenia: 4.9.2018)
135. Petráňová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.9.2018)
136. Kránerová Katarína, Modrý Kameň (dátum zaradenia: 10.9.2018)
137. Cabanová Helena, Beňuš (dátum zaradenia: 11.9.2018)
138. Kečkéš Ladislav, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.9.2018)
139. Libičová Marta, Bystrá (dátum zaradenia: 24.9.2018)
140. Surový Karol, Mgr., Brezno (dátum zaradenia: 27.9.2018)
141. Švantnerová Alžbeta, Valaská (dátum zaradenia: 9.10.2018)
142. Debnárová Gabriela, Staré Hory (dátum zaradenia: 12.10.2018)
143. Bučková Anna, Polomka (dátum zaradenia: 17.10.2018)
144. Demelová Ginetta, Brezno (dátum zaradenia: 19.10.2018)
145. Krajči Ondrej, Podkonice (dátum zaradenia: 19.10.2018)
146. Leitnerová Helena, Nemecká (dátum zaradenia: 24.10.2018)
147. Léderová Jolana, Valaská (dátum zaradenia: 24.10.2018)
148. Štulrajterová Viera, Brezno (dátum zaradenia: 15.11.2018)
149. Pospíšek Jozef, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 21.11.2018)
150. Brachnová Mária, Lučenec (dátum zaradenia: 4.12.2018)