Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Zariadenie pre seniorov - DD a DSS HRON, ŠKN 19, Nemecká

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:27 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769/19, 97697 Nemecká - Dubová  

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 893, Horná Lehota (dátum zaradenia: 27.6.2017)
2. 1908, Jasenie (dátum zaradenia: 16.8.2017)
3. 1953, Brezno (dátum zaradenia: 24.8.2017)
4. 2083, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.9.2017)
5. 2084, Polomka (dátum zaradenia: 27.9.2017)
6. 2104, Valaská (dátum zaradenia: 9.10.2017)
7. 2251, Ráztoka (dátum zaradenia: 22.11.2017)
8. 2253, Valaská (dátum zaradenia: 23.11.2017)
9. 2255, Brezno (dátum zaradenia: 23.11.2017)
10. 2280, Predajná (dátum zaradenia: 4.12.2017)
11. 2356, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.12.2017)
12. 2706, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.1.2018)
13. 2377, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.1.2018)
14. 2417, Brezno (dátum zaradenia: 22.1.2018)
15. 2426, Nemecká (dátum zaradenia: 23.1.2018)
16. 2447, Podbrezová (dátum zaradenia: 26.1.2018)
17. 344, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.2.2018)
18. 2508, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.2.2018)
19. 341, Brezno (dátum zaradenia: 14.2.2018)
20. 2515, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.2.2018)
21. 2531, Brezno (dátum zaradenia: 23.2.2018)
22. 2302, Brezno (dátum zaradenia: 23.2.2018)
23. 2532, Brezno (dátum zaradenia: 23.2.2018)
24. 2533, Brezno (dátum zaradenia: 23.2.2018)
25. 2554, Brezno (dátum zaradenia: 1.3.2018)
26. 2568, Brezno (dátum zaradenia: 6.3.2018)
27. 2609, Brezno (dátum zaradenia: 12.3.2018)
28. 2639, Brezno (dátum zaradenia: 22.3.2018)
29. 2696, Podbrezová (dátum zaradenia: 3.4.2018)
30. 2617, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 5.4.2018)
31. 92, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.4.2018)
32. 2694, Brezno (dátum zaradenia: 9.4.2018)
33. 2760, Predajná (dátum zaradenia: 18.4.2018)
34. 2693, Brezno (dátum zaradenia: 7.5.2018)
35. 2861, Medzibrod (dátum zaradenia: 23.5.2018)
36. 2883, Medzibrod (dátum zaradenia: 25.5.2018)
37. 2892, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.5.2018)
38. 333, Čierny Balog (dátum zaradenia: 31.5.2018)
39. 2954, Selce (dátum zaradenia: 18.6.2018)
40. 2965, Dolná Lehota (dátum zaradenia: 20.6.2018)
41. 2972, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 21.6.2018)
42. 2992, Janova Lehota (dátum zaradenia: 27.6.2018)
43. 3020, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.7.2018)
44. 3022, Čierny Balog (dátum zaradenia: 10.7.2018)
45. 3060, Lučatín (dátum zaradenia: 19.7.2018)
46. 3105, Podbrezová (dátum zaradenia: 1.8.2018)
47. 3094, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.8.2018)
48. 3134, Nemecká (dátum zaradenia: 10.8.2018)
49. 2815, Čierny Balog (dátum zaradenia: 10.8.2018)
50. 3152, Horná Lehota (dátum zaradenia: 15.8.2018)
51. 3163, Lučatín (dátum zaradenia: 20.8.2018)
52. 3164, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 21.8.2018)
53. 2909, Bacúch (dátum zaradenia: 22.8.2018)
54. 3175, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 24.8.2018)
55. 3180, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.8.2018)
56. 3190, Valaská (dátum zaradenia: 4.9.2018)
57. 3198, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.9.2018)
58. 3238, Beňuš (dátum zaradenia: 11.9.2018)
59. 3268, Bystrá (dátum zaradenia: 24.9.2018)
60. 3300, Brezno (dátum zaradenia: 27.9.2018)
61. 3323, Valaská (dátum zaradenia: 9.10.2018)
62. 3338, Staré Hory (dátum zaradenia: 12.10.2018)
63. 3324, Polomka (dátum zaradenia: 17.10.2018)
64. 3362, Brezno (dátum zaradenia: 19.10.2018)
65. 3337, Podkonice (dátum zaradenia: 19.10.2018)
66. 1393, Valaská (dátum zaradenia: 24.10.2018)
67. 2746, Brezno (dátum zaradenia: 15.11.2018)
68. 1334, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 7.12.2018)
69. 3522, Valaská (dátum zaradenia: 12.12.2018)
70. 3698, Kotmanová (dátum zaradenia: 27.12.2018)
71. 3699, Brusno (dátum zaradenia: 27.12.2018)
72. 3641, Podbrezová (dátum zaradenia: 27.12.2018)
73. 3983, Hiadeľ (dátum zaradenia: 30.1.2019)
74. 4019, Nemecká (dátum zaradenia: 31.1.2019)
75. 3998, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 4.2.2019)
76. 4023, Polomka (dátum zaradenia: 7.2.2019)
77. 4024, Polomka (dátum zaradenia: 7.2.2019)
78. 4039, Revúca (dátum zaradenia: 7.2.2019)
79. 4041, Valaská (dátum zaradenia: 11.2.2019)
80. 4053, Mýto pod Ďumbierom (dátum zaradenia: 14.2.2019)
81. 4061, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.2.2019)
82. 1285, Podbrezová (dátum zaradenia: 19.2.2019)
83. 3984, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.2.2019)
84. 4095, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 27.2.2019)
85. 4141, Valaská (dátum zaradenia: 14.3.2019)
86. 4186, Čierny Balog (dátum zaradenia: 18.3.2019)
87. 4329, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.3.2019)
88. 2549, Čierny Balog (dátum zaradenia: 25.3.2019)
89. 4380, Dolná Lehota (dátum zaradenia: 2.4.2019)
90. 4408, Pobrezová (dátum zaradenia: 3.4.2019)
91. 4420, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 3.4.2019)
92. 4625, Čierny Balog (dátum zaradenia: 5.4.2019)
93. 4373, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 8.4.2019)
94. 4960, Podbrezová (dátum zaradenia: 11.4.2019)
95. 6255, Brezno (dátum zaradenia: 15.4.2019)
96. 1444, Bacúch (dátum zaradenia: 17.4.2019)
97. 6582, Podbrezová (dátum zaradenia: 30.4.2019)
98. 6673, Hronský Beňadik (dátum zaradenia: 2.5.2019)
99. 6762, Valaská (dátum zaradenia: 16.5.2019)
100. 6735, Brezno (dátum zaradenia: 16.5.2019)
101. 6844, Valaská (dátum zaradenia: 27.5.2019)
102. 6846, Podbrezová (dátum zaradenia: 27.5.2019)
103. 6638, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.5.2019)
104. 6916, Vlkanová (dátum zaradenia: 31.5.2019)
105. 6864, Brezno (dátum zaradenia: 2.6.2019)
106. 6946, Bacúch (dátum zaradenia: 9.6.2019)
107. 6974, Pohorelá (dátum zaradenia: 13.6.2019)
108. 6981, Heľpa (dátum zaradenia: 17.6.2019)
109. 6980, Heľpa (dátum zaradenia: 17.6.2019)
110. 7019, Podbrezová (dátum zaradenia: 24.6.2019)
111. 6928, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.6.2019)
112. 6692, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 25.7.2019)
113. 7365, Čierny Balog (dátum zaradenia: 26.7.2019)
114. 7439, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.8.2019)
115. 7474, Čierny Balog (dátum zaradenia: 5.8.2019)
116. 7726, Poruba (dátum zaradenia: 15.8.2019)