Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Zariadenie pre seniorov - DD a DSS HRON, ŠKN 19, Nemecká

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:27 osôb

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769 Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769/19, 97697 Nemecká - Dubová  

Poradovník čakateľov

1. Cesnak Ivan, Bacúch (dátum zaradenia: 10.5.2017)
2. Mesík Stanislav, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.5.2017)
3. Puška Vojtech, Hronec (dátum zaradenia: 15.5.2017)
4. Štulrajter Jozef, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 24.5.2017)
5. Novek František, Sihla (dátum zaradenia: 31.5.2017)
6. Mašura Eduard, Horná Lehota (dátum zaradenia: 27.6.2017)
7. Kuchárová Klára, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.7.2017)
8. Filipová Mária, Podbrezová (dátum zaradenia: 2.8.2017)
9. Fabianová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 4.8.2017)
10. Gajdošová Blandína, Hiadeľ (dátum zaradenia: 8.8.2017)
11. Tlučák Ján, Jasenie (dátum zaradenia: 16.8.2017)
12. Pivarči Štefan, Nemecká (dátum zaradenia: 21.8.2017)
13. Kabát Zdeněk, Brezno (dátum zaradenia: 24.8.2017)
14. Hrušková Karolína, Závadka nad Hronom (dátum zaradenia: 24.8.2017)
15. Povrazníková Zuzana, Predajná (dátum zaradenia: 30.8.2017)
16. Tišliarová Mária, Brusno (dátum zaradenia: 30.8.2017)
17. Braššová Mária, Podbrezová (dátum zaradenia: 31.8.2017)
18. Fačková Mária, Brezno (dátum zaradenia: 11.9.2017)
19. Fačka Emil, Brezno (dátum zaradenia: 11.9.2017)
20. Sedláčeková Oľga, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.9.2017)
21. Tajboš Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 27.9.2017)
22. Brozman Ján, Polomka (dátum zaradenia: 27.9.2017)
23. Hostovičáková Mária, Valaská (dátum zaradenia: 28.9.2017)
24. Gallo Ján, Valaská (dátum zaradenia: 3.10.2017)
25. Ďurčenková Jolana, Brezno (dátum zaradenia: 4.10.2017)
26. Jendrál Lukáš, Valaská (dátum zaradenia: 9.10.2017)
27. Pisárová Katarína, Telgárt (dátum zaradenia: 11.10.2017)
28. Ferkovičová Adela, Brezno (dátum zaradenia: 16.10.2017)
29. Kán Jozef, Bacúch (dátum zaradenia: 31.10.2017)
30. Oláh Gejza, Brezno (dátum zaradenia: 13.11.2017)
31. Belková Mária, Brezno (dátum zaradenia: 13.11.2017)
32. Kováčiková Oľga, Podbrezová (dátum zaradenia: 15.11.2017)
33. Gregušová Anna, Ráztoka (dátum zaradenia: 22.11.2017)
34. Schmidtová Matilda, Valaská (dátum zaradenia: 23.11.2017)
35. Zaťková Elena, Brezno (dátum zaradenia: 23.11.2017)
36. Luptáková Jolana, Brezno (dátum zaradenia: 30.11.2017)
37. Fekiačová Eliška, Predajná (dátum zaradenia: 4.12.2017)
38. Šiket Milan, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 11.12.2017)
39. Kulifaj Jozef, Valaská (dátum zaradenia: 14.12.2017)
40. Daučíková Zuzana, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.12.2017)
41. Trnovec Marián, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.1.2018)
42. Klátiková Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.1.2018)
43. Klejch Václav, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.1.2018)
44. Dudáš Ivan, Brezno (dátum zaradenia: 22.1.2018)
45. Kurillová Matilda, Nemecká (dátum zaradenia: 23.1.2018)
46. Šestáková Marta, Podbrezová (dátum zaradenia: 26.1.2018)
47. Peťková Matilda, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.1.2018)
48. Dobríková Helena, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.2.2018)
49. Klimentová Margita, Brezno (dátum zaradenia: 5.2.2018)
50. Bullová Ľudmila, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.2.2018)
51. Hrmová Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.2.2018)
52. Štulrajterová Margita, Brezno (dátum zaradenia: 14.2.2018)
53. Sojková Mária, Lom nad Rimavicou (dátum zaradenia: 14.2.2018)
54. Bajsová Ľudmila, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.2.2018)
55. Klibáni Jozef, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.2.2018)
56. Švantnerová Eva, Brezno (dátum zaradenia: 23.2.2018)
57. Strukan Jaroslav , Brezno (dátum zaradenia: 23.2.2018)
58. Ridzoňová Anna, Brezno (dátum zaradenia: 23.2.2018)
59. Kureková Viera, Brezno (dátum zaradenia: 23.2.2018)
60. Pepichová Margita, Čierny Balog (dátum zaradenia: 26.2.2018)
61. Kováč Dušan, PhMr., Brezno (dátum zaradenia: 1.3.2018)
62. Klištincová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 5.3.2018)
63. Muchová Anna, Brezno (dátum zaradenia: 6.3.2018)
64. Golianová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.3.2018)
65. Ťažký Jozef, Brezno (dátum zaradenia: 12.3.2018)
66. Michalková Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.3.2018)
67. Weissová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.3.2018)
68. Husenicová Mária, Brezno (dátum zaradenia: 22.3.2018)
69. Balík Ján, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.3.2018)
70. Páleník Ivan, Brezno (dátum zaradenia: 3.4.2018)
71. Bovová Jolana, Podbrezová (dátum zaradenia: 3.4.2018)
72. Veverková Antónia, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 5.4.2018)
73. Dlhošová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.4.2018)
74. Turňová Margita, Brezno (dátum zaradenia: 9.4.2018)
75. Šantová Veronika, Predajná (dátum zaradenia: 18.4.2018)
76. Chovancová Mária, Brezno (dátum zaradenia: 7.5.2018)
77. Sršeň Ján, Nemce (dátum zaradenia: 18.5.2018)
78. Račáková Mária, Drábsko (dátum zaradenia: 18.5.2018)
79. Belluš Marian, Medzibrod (dátum zaradenia: 23.5.2018)
80. Páleník Emil, Predajná (dátum zaradenia: 23.5.2018)
81. Haviarová Valéria, Medzibrod (dátum zaradenia: 25.5.2018)
82. Gazdíková Ľudmila, Hiadeľ (dátum zaradenia: 28.5.2018)
83. Javorská Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 29.5.2018)
84. Strelcová Antónia, Čierny Balog (dátum zaradenia: 31.5.2018)
85. Debnárová Anna, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 31.5.2018)
86. Spišiaková Eva, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.6.2018)
87. Mesíková Pavlína, Selce (dátum zaradenia: 18.6.2018)
88. Ferienčíková Margita, Dolná Lehota (dátum zaradenia: 20.6.2018)
89. Kubizniaková Jolana, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 21.6.2018)
90. Multánová Zuzana, Brezno (dátum zaradenia: 25.6.2018)
91. Hajasová Mária, Janova Lehota (dátum zaradenia: 27.6.2018)
92. Sýkora Teodor, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.7.2018)
93. Paučová Terézia, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 9.7.2018)
94. Kováčiková Emília, Čierny Balog (dátum zaradenia: 10.7.2018)
95. Kováčik Rudolf, Čierny Balog (dátum zaradenia: 10.7.2018)
96. Ťažká Anna, Lučatín (dátum zaradenia: 19.7.2018)
97. Vámoš František, Podbrezová (dátum zaradenia: 1.8.2018)
98. Straková Mária, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 3.8.2018)
99. Medveď Jozef, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.8.2018)
100. Simanová Emília, Nemecká (dátum zaradenia: 10.8.2018)
101. Kupec Štefan, Čierny Balog (dátum zaradenia: 10.8.2018)
102. Soliarová Anna, Horná Lehota (dátum zaradenia: 15.8.2018)
103. Haviar Ladislav, Lučatín (dátum zaradenia: 20.8.2018)
104. Svetlíková Zuzana, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 21.8.2018)
105. Gramľová Mária - Marta, Bacúch (dátum zaradenia: 22.8.2018)
106. Hlásnik Eduard, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 24.8.2018)
107. Hlásniková Františka, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 24.8.2018)
108. Fudrová Anna, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 28.8.2018)
109. Pitlovič Július, Valaská (dátum zaradenia: 4.9.2018)
110. Petráňová Mária, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.9.2018)
111. Kránerová Katarína, Modrý Kameň (dátum zaradenia: 10.9.2018)
112. Cabanová Helena, Beňuš (dátum zaradenia: 11.9.2018)
113. Kečkéš Ladislav, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 14.9.2018)
114. Libičová Marta, Bystrá (dátum zaradenia: 24.9.2018)
115. Surový Karol, Mgr., Brezno (dátum zaradenia: 27.9.2018)
116. Švantnerová Alžbeta, Valaská (dátum zaradenia: 9.10.2018)
117. Debnárová Gabriela, Staré Hory (dátum zaradenia: 12.10.2018)
118. Bučková Anna, Polomka (dátum zaradenia: 17.10.2018)
119. Demelová Ginetta, Brezno (dátum zaradenia: 19.10.2018)
120. Krajči Ondrej, Podkonice (dátum zaradenia: 19.10.2018)
121. Léderová Jolana, Valaská (dátum zaradenia: 24.10.2018)
122. Štulrajterová Viera, Brezno (dátum zaradenia: 15.11.2018)
123. Pospíšek Jozef, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 21.11.2018)
124. Brachnová Mária, Lučenec (dátum zaradenia: 4.12.2018)
125. Ťureková Anna, Môlča (dátum zaradenia: 6.12.2018)
126. Tomanová Emília, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 7.12.2018)
127. Paučíková Nadežda, Valaská (dátum zaradenia: 12.12.2018)
128. Bradová Helena, Kotmanová (dátum zaradenia: 27.12.2018)
129. Hrašková Blažena, Brusno (dátum zaradenia: 27.12.2018)
130. Boháľ Ervín, Podbrezová (dátum zaradenia: 27.12.2018)
131. Andel Igor, Nemecká (dátum zaradenia: 30.1.2019)
132. Belová Alžbeta, Hiadeľ (dátum zaradenia: 30.1.2019)
133. Máliková Anna, Nemecká (dátum zaradenia: 31.1.2019)
134. Vladimír Lálik, Pohronská Polhora (dátum zaradenia: 4.2.2019)
135. Medveďová Emília, Polomka (dátum zaradenia: 7.2.2019)
136. Medveď Ján, Polomka (dátum zaradenia: 7.2.2019)
137. Vernarský Jozef, Revúca (dátum zaradenia: 7.2.2019)
138. Matajová Emília, Valaská (dátum zaradenia: 11.2.2019)
139. Chovan Ján, Mýto pod Ďumbierom (dátum zaradenia: 14.2.2019)
140. Šulek Marián, Ing., Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.2.2019)
141. Medveď Jozef, Podbrezová (dátum zaradenia: 19.2.2019)