Zariadenie pre seniorov - DD a DSS LUNA, Fraňa Kráľa 23, Brezno

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:90 osôb
Voľné miesta:1

Sociálne služby

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA, Fraňa Kráľa 1975
neurčitý čas | pobytová - ročná
DD a DSS LUNA, Fraňa Kráľa 1975/23, 97701 Brezno
 

Poradovník čakateľov

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov – čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 19887, Čierny Balog (dátum zaradenia: 4.6.2021)
2. 20002, Hrochoť (dátum zaradenia: 25.6.2021)
3. 19530, 977 01 (dátum zaradenia: 28.6.2021)
4. 20046, Polomka (dátum zaradenia: 1.7.2021)
5. 20094, Brezno (dátum zaradenia: 8.7.2021)
6. 20114, Brezno (dátum zaradenia: 13.7.2021)
7. 3055, Brezno (dátum zaradenia: 14.7.2021)
8. 20157, Valaská (dátum zaradenia: 22.7.2021)
9. 20158, Valaská (dátum zaradenia: 22.7.2021)
10. 20206, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.7.2021)
11. 3208, Brezno (dátum zaradenia: 2.8.2021)
12. 3205, Brezno (dátum zaradenia: 6.8.2021)
13. 20269, Svit (dátum zaradenia: 10.8.2021)
14. 20299, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.8.2021)
15. 20319, Brezno (dátum zaradenia: 18.8.2021)
16. 20346, Brezno (dátum zaradenia: 20.8.2021)
17. 20362, Čierny Balog (dátum zaradenia: 24.8.2021)
18. 20400, Brezno (dátum zaradenia: 2.9.2021)
19. 4182, Brezno (dátum zaradenia: 3.9.2021)
20. 20432, Brezno (dátum zaradenia: 8.9.2021)
21. 19685, Heľpa (dátum zaradenia: 22.9.2021)
22. 25553, Brezno (dátum zaradenia: 28.9.2021)
23. 25555, Brezno (dátum zaradenia: 28.9.2021)
24. 25817, Polomka (dátum zaradenia: 29.9.2021)
25. 26222, Hronec (dátum zaradenia: 1.10.2021)
26. 26757, Brezno (dátum zaradenia: 5.10.2021)
27. 26928, Brezno (dátum zaradenia: 6.10.2021)
28. 27097, Polomka (dátum zaradenia: 8.10.2021)
29. 27106, (dátum zaradenia: 11.10.2021)
30. 27109, Brezno (dátum zaradenia: 11.10.2021)
31. 27110, Brezno (dátum zaradenia: 12.10.2021)
32. 27172, Čierny Balog (dátum zaradenia: 13.10.2021)
33. 27178, Brezno (dátum zaradenia: 13.10.2021)
34. 27425, Brezno (dátum zaradenia: 15.10.2021)
35. 27426, Brezno (dátum zaradenia: 15.10.2021)
36. 27468, Brezno (dátum zaradenia: 19.10.2021)
37. 27474, Čierny Balog (dátum zaradenia: 20.10.2021)
38. 27475, Čierny Balog (dátum zaradenia: 20.10.2021)
39. 27802, Brezno (dátum zaradenia: 29.10.2021)
40. 29281, Valaská (dátum zaradenia: 4.11.2021)
41. 29347, Polomka (dátum zaradenia: 8.11.2021)
42. 29456, Brezno (dátum zaradenia: 16.11.2021)
43. 29504, Polomka (dátum zaradenia: 23.11.2021)
44. 29534, Brezno (dátum zaradenia: 26.11.2021)
45. 29729, Heľpa (dátum zaradenia: 14.12.2021)
46. 29736, Brezno (dátum zaradenia: 15.12.2021)
47. 29808, Brezno (dátum zaradenia: 23.12.2021)
48. 29939, Nemecká (dátum zaradenia: 12.1.2022)
49. 29942, Podbrezová (dátum zaradenia: 12.1.2022)
50. 3514, Brezno (dátum zaradenia: 12.1.2022)
51. 29978, Brezno (dátum zaradenia: 18.1.2022)
52. 4059, Brezno (dátum zaradenia: 24.1.2022)
53. 19407, Brezno (dátum zaradenia: 27.1.2022)
54. 4024, Polomka (dátum zaradenia: 31.1.2022)
55. 30112, Čierny Balog (dátum zaradenia: 31.1.2022)
56. 3702, Dolná Lehota (dátum zaradenia: 2.2.2022)
57. 3703, Dolná Lehota (dátum zaradenia: 2.2.2022)
58. 30140, Ďubákovo (dátum zaradenia: 3.2.2022)
59. 30257, Čierny Balog (dátum zaradenia: 17.2.2022)
60. 1801, Čierny Balog (dátum zaradenia: 1.3.2022)
61. 1882, Podbrezová (dátum zaradenia: 2.3.2022)
62. 30431, Brezno (dátum zaradenia: 4.3.2022)
63. 2050, Brezno (dátum zaradenia: 7.3.2022)
64. 30482, Brezno (dátum zaradenia: 10.3.2022)
65. 7292, Brezno (dátum zaradenia: 11.3.2022)
66. 7079, Brezno (dátum zaradenia: 11.3.2022)
67. 7828, Brezno (dátum zaradenia: 14.3.2022)
68. 6255, Brezno (dátum zaradenia: 16.3.2022)
69. 30556, Bacúch (dátum zaradenia: 22.3.2022)
70. 30607, Mýto pod Ďumbierom (dátum zaradenia: 28.3.2022)
71. 8918, Bacúch (dátum zaradenia: 28.3.2022)
72. 30615, Brezno (dátum zaradenia: 29.3.2022)
73. 9615, Brezno (dátum zaradenia: 30.3.2022)
74. 9663, Polomka (dátum zaradenia: 30.3.2022)
75. 4625, Čierny Balog (dátum zaradenia: 30.3.2022)
76. 9106, Závadka nad Hronom (dátum zaradenia: 31.3.2022)
77. 30668, Brezno (dátum zaradenia: 31.3.2022)
78. 2257, Brezno (dátum zaradenia: 1.4.2022)
79. 30550, Brezno (dátum zaradenia: 4.4.2022)
80. 9698, Brezno (dátum zaradenia: 4.4.2022)
81. 30692, Polomka (dátum zaradenia: 4.4.2022)
82. 2412, Brezno (dátum zaradenia: 5.4.2022)
83. 9789, Brezno (dátum zaradenia: 6.4.2022)
84. 9643, Čierny Balog (dátum zaradenia: 6.4.2022)
85. 30754, Brezno (dátum zaradenia: 8.4.2022)
86. 29918, Mýto pod Ďumbierom (dátum zaradenia: 21.4.2022)
87. 30850, Brezno (dátum zaradenia: 22.4.2022)
88. 30867, Polomka (dátum zaradenia: 25.4.2022)
89. 16234, Valaská (dátum zaradenia: 26.4.2022)
90. 16123, Brezno (dátum zaradenia: 26.4.2022)
91. 17867, Čierny Balog (dátum zaradenia: 27.4.2022)
92. 1522, Brezno (dátum zaradenia: 28.4.2022)
93. 9548, Čierny Balog (dátum zaradenia: 28.4.2022)
94. 9550, Čierny Balog (dátum zaradenia: 28.4.2022)
95. 2693, Brezno (dátum zaradenia: 2.5.2022)
96. 1665, Valaská (dátum zaradenia: 2.5.2022)
97. 30956, Brezno (dátum zaradenia: 3.5.2022)
98. 18242, Telgárt (dátum zaradenia: 4.5.2022)
99. 19466, Závadka nad Hronom (dátum zaradenia: 6.5.2022)
100. 31010, Polomka (dátum zaradenia: 6.5.2022)
101. 30972, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 12.5.2022)
102. 31151, Polomka (dátum zaradenia: 12.5.2022)
103. 31179, Valaská (dátum zaradenia: 13.5.2022)
104. 18121, Čierny Balog (dátum zaradenia: 13.5.2022)
105. 31186, Heľpa (dátum zaradenia: 16.5.2022)
106. 18189, Čierny Balog (dátum zaradenia: 18.5.2022)
107. 31358, Mýto pod Ďumbierom (dátum zaradenia: 20.5.2022)
108. 31396, Valaská (dátum zaradenia: 23.5.2022)
109. 31428, Čierny Balog (dátum zaradenia: 25.5.2022)
110. 31438, Valaská (dátum zaradenia: 25.5.2022)
111. 31584, Nemecká (dátum zaradenia: 30.5.2022)
112. 31715, Čierny Balog (dátum zaradenia: 1.6.2022)
113. 30544, Valaská (dátum zaradenia: 1.6.2022)
114. 2549, Čierny Balog (dátum zaradenia: 1.6.2022)
115. 316, Brezno (dátum zaradenia: 1.6.2022)
116. 7816, Brusno (dátum zaradenia: 8.6.2022)
117. 7546, Polomka (dátum zaradenia: 9.6.2022)
118. 36654, Šumiac (dátum zaradenia: 9.6.2022)
119. 36777, Brezno (dátum zaradenia: 13.6.2022)
120. 36656, Brezno (dátum zaradenia: 14.6.2022)
121. 36807, Brezno (dátum zaradenia: 15.6.2022)
122. 36870, Polomka (dátum zaradenia: 16.6.2022)
123. 36969, Brezno (dátum zaradenia: 22.6.2022)
124. 37041, Brezno (dátum zaradenia: 28.6.2022)
125. 8176, Brezno (dátum zaradenia: 29.6.2022)
126. 19877, Brezno (dátum zaradenia: 1.7.2022)