Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Domov n.o., Veľké Pole

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby (v súlade s § 38 zákona č. 448/2008 Z.z.)
Kapacita:13 osôb
Deň začatia poskytovania:1.7.2005
Miesto poskytovania:DOMOV, Veľké Pole 8, 96674 Veľké Pole
Mobil:

+421 911240111

Email:

dss.velkepole@stonline.sk

Zodpovední zástupcoviaIng. Milena Demeterová
Poskytovateľ: Domov n.o.
Veľké Pole  5
96674  Veľké Pole
IČO: 31908675