Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Elisa o.z.

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:- FO, ktorá: a) je odkázaná na pomoc inej FO a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č.3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa č. 4
Deň začatia poskytovania:15.9.2015
Miesto poskytovania: na území SR
Zodpovední zástupcoviaRNDr. Janka Barteková
Poskytovateľ: Elisa o.z.
Ľudovíta Fullu  1191/1
01301  Teplička nad Váhom
IČO: 48411248