Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Soňa Strieborná (obchodné meno: Soňa Strieborná - ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV DETSKÉ CENTRUM KONÍK), J. Kalinčiaka 1882

Druh sociálnej služby: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:Rodičia s deťmi od 6 mesiacov do 3 rokov alebo fyzické osoby, ktoré majú deti od 6 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Kapacita:12 osôb
Deň začatia poskytovania:22.12.2017
Miesto poskytovania:ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV DETSKÉ CENTRUM KONÍK, J. Kalinčiaka 1882/38, 96001 Zvolen
Email:

strieborna@centrum.sk (Soňa Strieborná)

Mobil:

+421 910333802 (Soňa Strieborná)

Zodpovední zástupcoviaSoňa Strieborná
Poskytovateľ: Soňa Strieborná (obchodné meno: Soňa Strieborná - ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV DETSKÉ CENTRUM KONÍK)

96001  Zvolen
IČO: 37550683