Preskočiť navigáciu

LSPP pre deti a dorast, Kuzmányho nábrežie, Zvolen, (MUDr. MAHÚTOVÁ, s.r.o.)

Zariadenie bolo zrušené k 30.06.2018
Druh zariadenia: ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast
Identifikátor: 66-44347651-A0002
Odborné zameranie: pevná ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast
doplnková ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast
Spádové územie: Detva, Krupina, Banská Štiavnica, Detva, Krupina, Banská Štiavnica, Zvolen
Miesto prevádzkovania:
Kuzmányho nábrežie  28
96001  Zvolen
Poisťovne:
Poskytovateľ: MUDr. MAHÚTOVÁ, s.r.o.
SNP  370/19
96201  Zvolenská Slatina
IČO: 44347651
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.