Zdravotníctvo

Podnety/sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti  
Kto je môj lekár? (zdravotné obvody)  
Ambulantná pohotovostná služba v BSK (56) Senec (6) | Pezinok (7) | Bratislava III (8) | Bratislava II (8) | Bratislava I (7) | Malacky (6) | Bratislava V (7) | Bratislava IV (7)  
Lekárenská pohotovostná služba v BSK spádové územie Okres Malacky | spádové územie Okres Pezinok | spádové územie Okresy Bratislava I, II, III pre dospelých | spádové územie Okresy Bratislava I, II, III, IV, V, Senec pre deti a dorast | spádové územie Okresy Bratislava IV, V pre dospelých  
Lekárne a výdajne ZP (350) Senec (34) | Bratislava II (74) | Bratislava I (49) | Bratislava III (51) | Malacky (31) | Bratislava IV (37) | Pezinok (27) | Bratislava V (47)  
Ambulantné zdravotnícke zariadenia (4746) Bratislava I (966) | Bratislava II (1070) | Senec (195) | Malacky (254) | Bratislava III (911) | Bratislava IV (400) | Bratislava V (747) | Pezinok (203)  
Ústavné zdravotnícke zariadenia (46) Senec (1) | Bratislava III (11) | Bratislava IV (1) | Bratislava II (15) | Pezinok (1) | Bratislava V (6) | Malacky (1) | Bratislava I (10)  
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti  
Kúpeľná liečba  
Mobilné odberové miesta (82) Senec (13) | Malacky (5) | Pezinok (2) | Bratislava IV (7) | Bratislava V (10) | Bratislava III (18) | Bratislava II (17) | Bratislava I (10)