Preskočiť navigáciu

Ambulantné zdravotnícke zariadenia

Bratislava I

reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Cliniq s. r. o.) (Reumatológia) 61-51179458-A0010 reumatologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Cliniq s. r. o.) (Reumatológia) 61-51179458-A0011 reumatologická ambulancia polyfunkčný objekt Bezručova, Bezručova 2531/5, 81109 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Reumatológia) 51-31813861-A0520 reumatologická ambulancia Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81301 Bratislava-Staré Mesto  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Daniela Halmová, Bratislava-Staré Mesto, (HEDAK, s.r.o.) (Reumatológia) 61-35769971-A0009 reumatologická ambulancia Poliklinika Mýtna, Mýtna 2886/5, 81107 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Čápová Ľubica, Bratislava-Staré Mesto, (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) (Reumatológia) 51-35681462-A0027 reumatologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Janka Smolenová, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.) (Reumatológia) 61-31386563-A0032 reumatologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 22.07.2024 do 09.08.2024
UNsP Milosrdní bratia, Námestie SNP 469/10, 81465 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Lenka Tarabčáková, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.) (Reumatológia) 51-44570783-A0021 reumatologická ambulancia Cintorínska 6778/3A, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Neobsadené, Bratislava-Staré Mesto, (ZAMA s.r.o.) (Reumatológia) 61-35870940-A0008 reumatologická ambulancia Americké námestie 3, 81107 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Reumatológia) 51-31813861-A0211 reumatologická ambulancia Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, 81301 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Algeziológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, Dermatovenerológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gerontopsychiatria, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Chirurgia, Kardiológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Medicína drogových závislostí, Nefrológia, Neurológia, Neuropsychiatria, Nukleárna medicína, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Psychiatria, Psychiatrická sexuológia, Reumatológia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo) 51-31813861-A0011 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 2247/13, 81107 Bratislava-Staré Mesto  

Bratislava II

reumatologická ambulancia REUMATOLÓGIA s.r.o., Bratislava-Ružinov, (REUMATOLÓGIA s. r. o.) (Reumatológia) 61-36854841-A0001 reumatologická ambulancia zdravotnícke stredisko, Bajkalská 455/18A, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (MUDr. Andrea Škublová) (Reumatológia) 61-31790453-A0001 reumatologická ambulancia Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, Záhradnícka 4880/42, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Báňasová Želmíra, Bratislava-Ružinov, (Lege Artis, s.r.o.) (Reumatológia) 61-35939532-A0001 reumatologická ambulancia zdravotné stredisko, Drieňová 80/38, 82102 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Katarína Sisol , Bratislava-Ružinov, (AGEL Clinic s. r. o.) (Reumatológia) 51-45725381-A0007 reumatologická ambulancia Jelačičova 500/8, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Pod.Biskup., (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Reumatológia) 51-31813861-A0038 reumatologická ambulancia ŠN v odboroch geriatria, Krajinská 91, 82106 Bratislava-Pod.Biskup. dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Reumatológia) 51-31813861-A0085 reumatologická ambulancia Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Veronika Farská, Bratislava-Ružinov, (PRO SANUS, a.s.) (Reumatológia) 61-35875704-A0090 reumatologická ambulancia Poliklinika ProCare Central I, Jelačičova 17983/7, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Ružinov, (PRO SANUS, a.s.) (Reumatológia) 61-35875704-A0106 reumatologická ambulancia Poliklinika Centrál II, Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Ružinov, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Algeziológia, Andrológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, čeľustná ortopédia, Dermatovenerológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gerontopsychiatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická sexuológia, Gynekologická urológia, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Hrudníková chirurgia, Chirurgia, Kardiológia, Klinická farmakológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Maxilofaciálna chirurgia, Nefrológia, Neonatológia, Oftalmológia, Onkológia v gynekológii, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Otorinolaryngológia, Pediatria, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická gynekológia, Pediatrická urológia, Pediatrická intenzívna medicína, Plastická chirurgia, Pneumológia a ftizeológia, Psychiatria, Psychiatrická sexuológia, Reprodukčná medicína, Reumatológia, úrazová chirurgia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo, Zubné lekárstvo, Neuropsychiatria, Neurológia) 51-31813861-A0008 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica Ružinov, Ružinovská 4810/6, 82101 Bratislava-Ružinov  

Bratislava III

reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN) (Reumatológia) 51-31936415-A0112 reumatologická ambulancia Kutuzovova 258/8, 83247 Bratislava-Nové Mesto  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Reumatológia) 51-31813861-A0129 reumatologická ambulancia Nemocnica Akademika L. Dérera, Limbová 2645/5, 83101 Bratislava-Nové Mesto dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Reumatológia) 51-31813861-A0449 reumatologická ambulancia Nemocnica Akademika L. Dérera, Limbová 2645/5, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
ambulancia pediatrickej reumatológie Ambulancia pediatrickej reumatológie, Bratislava-Nové Mesto, (Národný ústav detských chorôb) (Pediatrická reumatológia) 51-00607231-A0005 ambulancia pediatrickej reumatológie Národný ústav detských chorôb, Limbová 2643/1, 83101 Bratislava-Nové Mesto  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Nové Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia, Hematológia a transfuziológia, Chirurgia, Infektológia, Kardiológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Nefrológia, Neonatológia, Neurochirurgia, Neurológia, Neuropsychiatria, Onkológia v gynekológii, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Pediatrická gynekológia, Pneumológia a ftizeológia, Posudkové lekárstvo, Psychiatria, Reprodukčná medicína, Reumatológia, Tropická medicína, úrazová chirurgia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo, Algeziológia) 51-31813861-A0009 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica Akademika L. Dérera, Limbová 2645/5, 83101 Bratislava-Nové Mesto  

Bratislava IV

reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Karlova Ves, (Fidelitas, s.r.o.) (Reumatológia, Osteológia) 61-35833254-A0015 reumatologická ambulancia Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 84104 Bratislava-Karlova Ves  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Karlova Ves, (Fidelitas, s.r.o.) (Reumatológia, Osteológia) 61-35833254-A0016 reumatologická ambulancia Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 84104 Bratislava-Karlova Ves  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Karlova Ves, (STAMED, s.r.o.) (Reumatológia) 61-35909757-A0003 reumatologická ambulancia Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 84104 Bratislava-Karlova Ves dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Karlova Ves, (Fidelitas, s.r.o.) (Reumatológia) 61-35833254-A0008 reumatologická ambulancia Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 84104 Bratislava-Karlova Ves dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Karlova Ves, (Fidelitas, s.r.o.) (Reumatológia) 61-35833254-A0001 reumatologická ambulancia Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 84104 Bratislava-Karlova Ves dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Karlova Ves, (Fidelitas, s.r.o.) (Reumatológia) 61-35833254-A0011 reumatologická ambulancia Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 84104 Bratislava-Karlova Ves dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Karlova Ves, (Fidelitas, s.r.o.) (Reumatológia) 61-35833254-A0012 reumatologická ambulancia Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 98/57, 84104 Bratislava-Karlova Ves dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Karlova Ves, (MEDICÍNSKE ZARIADENIE MLYNSKÁ DOLINA, s. r. o.) (Reumatológia) 61-47236311-A0051 reumatologická ambulancia Staré Grunty 56, 84104 Bratislava-Karlova Ves  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Lamač, (Nemocnica BORY, a. s.) (Reumatológia) 61-53773411-A0010 reumatologická ambulancia Nemocnica BORY, Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač dnes neordinuje

Bratislava V

reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Roman Jančovič, Bratislava-Petržalka, (ROMJAN, s.r.o.) (Reumatológia) 61-35932309-A0002 reumatologická ambulancia Údernícka 1, 85101 Bratislava-Petržalka dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Roman Jančovič, Bratislava-Petržalka, (ROMJAN, s.r.o.) (Reumatológia) 61-35932309-A0001 reumatologická ambulancia Údernícka 1, 85101 Bratislava-Petržalka dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Bratislava-Petržalka, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Reumatológia) 51-31813861-A0178 reumatologická ambulancia Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Antolská 11, 85107 Bratislava-Petržalka dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej reumatológie Ambulancia pediatrickej reumatológie, Bratislava-Petržalka, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Pediatrická reumatológia) 51-31813861-A0175 ambulancia pediatrickej reumatológie Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Antolská 3360/11, 85107 Bratislava-Petržalka  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Petržalka, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Chirurgia, Kardiológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Mamológia, Materno-fetálna medicína, Nefrológia, Neonatológia, Neurochirurgia, Neurológia, Neuropsychiatria, Onkológia v gynekológii, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Ortopédia, Pneumológia a ftizeológia, Psychiatria, Reprodukčná medicína, Reumatológia, úrazová chirurgia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo, Algeziológia, Klinická farmakológia, Otorinolaryngológia, Pediatria, Pediatrická anestéziológia, Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa, Pediatrická gynekológia, Pediatrická kardiológia, Pediatrická imunológia a alergiológia, Pediatrická nefrológia, Pediatrická otorinolaryngológia, Pediatrická reumatológia, Pediatrická urológia, Pediatrická intenzívna medicína, Gerontopsychiatria, Oftalmológia, Otorinolaryngológia) 51-31813861-A0010 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Antolská 3360/11, 85107 Bratislava-Petržalka  

Malacky

reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Stupava, (Fidelitas, s.r.o.) (Reumatológia) 61-35833254-A0006 reumatologická ambulancia Zdravotné stredisko, Zdravotnícka 952/1, 90031 Stupava dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Michala Frandoferová, Malacky, (Nemocničná a.s.) (Reumatológia) 61-35865679-A0063 reumatologická ambulancia Nemocnica Malacky, Duklianskych hrdinov 857/34, 90122 Malacky dnes neordinuje

Pezinok

reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Pezinok, (ORCINUS ORCA s.r.o.) (Reumatológia) 61-35964171-A0005 reumatologická ambulancia Mestská poliklinika Pezinok, Hollého 2, 90201 Pezinok dnes neordinuje
stacionár Stacionár, reumatológia, Pezinok, (ORCINUS ORCA s.r.o.) (Reumatológia) 61-35964171-A0008 stacionár Mestská poliklinika Pezinok, Hollého 2, 90201 Pezinok  

Senec

reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Janka Smolenová, Dunajská Lužná, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.) (Reumatológia) 61-31386563-A0016 reumatologická ambulancia ZDRAVOTNO - RELAXAČNÉ CENTRUM 2, Lipnická 3185/2B, 90042 Dunajská Lužná dnes neordinuje