Preskočiť navigáciu

Kontakty

Prevádzku portálu e-VÚC zabezpečuje firma CRYSTAL CONSULTING, s.r.o..

So svojimi otázkami a požiadavkami sa môžete obracať na tieto kontakty:

 • všeobecné informácie o portáli, námety na zlepšenie - mailom na info@e-vuc.sk
 • pri technickom probléme, nefunkčnosti portálu alebo ak nájdete chybu v údajoch konkrétneho kraja:
  • e-mail: bbsk@e-vuc.sk pre Banskobystrický samosprávny kraj
  • e-mail: bsk@e-vuc.sk pre Bratislavský samosprávny kraj
  • e-mail: ksk@e-vuc.sk pre Košický samosprávny kraj
  • e-mail: nsk@e-vuc.sk pre Nitriansky samosprávny kraj
  • e-mail: psk@e-vuc.sk pre Prešovský samosprávny kraj
  • e-mail: tsk@e-vuc.sk pre Trenčiansky samosprávny kraj
  • e-mail: ttsk@e-vuc.sk pre Trnavský samosprávny kraj
  • e-mail: zsk@e-vuc.sk pre Žilinský samosprávny kraj
 • ak nájdete inú chybu - mailom na chyba@e-vuc.sk


Kontaktné informácie na jednotlivé samosprávne kraje nájdete na ich webových sídlach:

Kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva nájdete na stránke ÚVZ SR.