Preskočiť navigáciu

Obnovenie distribúcie POLYOXIDONIUM 6mg lyo ijo 5x6mg

Zverejnené:11.02.2011
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: Oznamenie_polyoxidonium2.pdf PDF 435.94 KB

DÁTUM:

11.02.2011

NAŠE ČÍSLO:

11/905

VYBAVUJE:

RNDr. Laura Michalová

 

 

 

KOMU:

držiteľ rozhodnutia o registrácii:

MEDIGROUP, s.r.o., Hatalova 6, 831 03  Bratislava;

 

 

NA VEDOMIE:

samosprávne kraje, MZ SR, distribútor: Phoenix ZZ,  Med-Art,  Inforama, Unimed;

SLeK, KL 1-5, SUKL Praha;

 

 

VEC:

OZNÁMENIE  o  obnovení distribúcie

 

  

 

LIEK :

POLYOXIDONIUM 6mg,  lyo ijo 5x6mg        

 

DRŽITEĽ  ROZHODNUTIA

O REGISTRÁCII:

MEDIGROUP, s.r.o, Bratislava

 

ŠARŽA:

  

150510     exp. 05/2012

 

 

OZNÁMENIE:

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv oznamuje, že nakoľko  držiteľ rozhodnutia  o registrácii spoločnosť MEDIGROUP, s.r.o., Hatalova 6, Bratislava,  splnil všetky zákonné  požiadavky môže byť od 11.02.2011  obnovená distribúcia lieku Polyoxidonium 6mg, lyo ijo 5x6mg.