Preskočiť navigáciu

Oznámenie o stiahnutí niektorých liekov spoločnosti Baxter z trhu

Zverejnené:15.04.2010
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: Oznamenie_Baxter.pdf PDF 410.81 KB

DÁTUM:

14.04.2010

NAŠE ČÍSLO:

10/2021

VYBAVUJE:

RNDr. Laura Michalová


KOMU:

Úrady samosprávnych krajov - odbory zdravotníctva,  zástupca držiteľa rozhodnutia   o registrácii - Baxter AG, Bratislava;

distribútori: MED-ART, UNIPHARMA, 7R PANMED;

NA VEDOMIE:

MZ SR - odbor liekovej politiky,  Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok, ŠÚKL - Kontrolné laboratórium 1-5, SÚKL - Praha, Slovenská lekárnická komora;

VEC:

OZNÁMENIE

 

  

LIEKY :

ANTITHROMBIN III  IMMUNO, plv iol 1x 500 IU + 10ml solv.

IMMUNATE Baxter 500, plv iol 1x 500 IU + 5ml solv.

IMMUNATE Baxter 1000, plv iol 1x 1000 IU + 10ml solv.

IMMUNINE 600 IU, plv iol 1x 600 IU + 5ml solv.

DRŽITEĽ REG. ROZHODNUTIA:

Baxter AG ,Viedeň, Rakúsko  

ŠARŽA:

VNB1J007

VNC3J033

VNC3J044

VNC1J007

OZNÁMENIE:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv informuje, že spoločnosť Baxter Healthcare Corporation sťahuje zo slovenského trhu uvedené šarže liekov, ANTITHROMBIN III IMMUNO, IMMUNATE Baxter 500 (1000) a IMUNINE 600 IU.

Stiahnutie liekov z trhu je preventívne opatrenie z dôvodu nesplnenia špecifikácie stability sterilnej vody pre injekcie.