Preskočiť navigáciu

Pozastavenie distribúcie šarže lieku POLYOXIDONIUM 6mg lyo ijo 5x6mg

Zverejnené:24.01.2011
Typ informácie:Iné upozornenia
Príloha: Oznamenie_polyoxidonium.pdf PDF 259.63 KB

DÁTUM:

24.01.2011

NAŠE ČÍSLO:

11/315

VYBAVUJE:

RNDr. Laura Michalová

 

 

 

KOMU:

držiteľ rozhodnutia o registrácii:

MEDIGROUP, s.r.o., Hatalova 6, 831 03  Bratislava;

 

 

NA VEDOMIE:

samosprávne kraje, MZ SR, distribútor: Phoenix ZZ,  Med-Art,  Inforama, Unimed;

SLeK, KL 1-5, SUKL Praha;

 

VEC:

OZNÁMENIE

 

  

 

LIEK :

POLYOXIDONIUM 6mg,  lyo ijo 5x6mg      

 

DRŽITEĽ  ROZHODNUTIA

O REGISTRÁCII:

MEDIGROUP, s.r.o, Bratislava

 

ŠARŽA:

  

150510     exp. 05/2012

 

 

OZNÁMENIE:

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv oznamuje dočasné pozastavenie distribúcie lieku Polyoxidonium 6mg, lyo ijo 5x6mg, z dôvodu nesplnenia  legislatívnych  požiadaviek držiteľa rozhodnutia o registrácii MEDIGROUP, s.r.o., Hatalova 6, Bratislava.

Pozastavenie distribúcie nesúvisí s kvalitou uvedenej šarže lieku.

Po splnení  zákonných požiadaviek bude liek opäť uvoľnený na trh.

 

 

 

 

PharmDr. Ján Mazag
vedúci služobného úradu a riaditeľ