Preskočiť navigáciu

Reductil - informácia o stiahnutí lieku z trhu

Zverejnené:29.01.2010
Typ informácie:Nezverejniť na HP

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, Bratislava uverejňuje informáciu spoločnosti  Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o., o postupe pri sťahovaní lieku Reductil z trhu.

 

                    V Bratislave 27.01.2010

Vážený obchodný partner,                                       

 

na základe odporúčania, ktoré vydala Európska lieková agentúra (EMA), si Vás dovoľujeme informovať, že spoločnosť Abbott s okamžitou platnosťou pozastavuje reklamu, distribúciu a predaj lieku Reductil v Slovenskej republike.

 

Ako sme Vás už informovali, v e-mailovej komunikácii zaslanej 18. januára 2010, žiadame Vás o okamžité pozastavenie predaja a distribúcie lieku Reductil a prevedenie jeho zostatkových zásob do karanténneho skladu.

 

Nahlásené skladové zásoby sa budú v najbližšej dobe vracať do distribučného skladu spoločnosti Abbott a následne obdržíte finančnú kompenzáciu formou dobropisu v plnej výške objemu skladových zásob, v hodnote Vašej nákupnej ceny produktu.

 

Zároveň Vás chceme požiadať o pomoc pri procese sťahovania lieku z lekární a od pacientov. Sťahovanie bude prebiehať v dvoch krokoch.

 

V prvom kroku, ktorý bude prebiehať v priebehu prvého februárového týždňa  Vás požiadame odviesť balenia uskladnené v lekárňach, umiestniť ich do Vášho karanténneho skladu a vystaviť lekárňam dobropis za vrátené balenia.
Na základe vráteného množstva Vám spoločnosť Abbott vystaví kompenzáciu podľa Vašej nákupnej ceny, platnej k dnešnému dňu.

 

V druhom kroku budeme sťahovať balenia od pacientov. Pacienti na Slovensku môžu vrátiť Reductil do tej lekárne, v ktorej si  tento liek vyzdvihli. Ak liek vrátia v originálnom balení, bude im lekárňou vrátená celá nákupná cena lieku a to
bez ohľadu na spotrebované množstvo kapsúl.  Vrátené balenia lieku budú lekárňou zaslané spať do Vášho distribučného skladu v dohodnutom termíne, ktorý je pre Vás vyhovujúci, najneskôr však do 12. marca 2010. Pri preberaní lieku od pacientov sa nebude požadovať pokladničný doklad. Lekárne budú požiadané, aby vrátili balenie tomu distribútorovi, od ktorého príslušné balenie a šaržu nakúpili.

 

Rovnako ako pri  prvom kroku, prosíme Vás, o uskladnenie vrátených liekov
do karanténneho skladu a následné vystavenie dobropisu pre lekáreň. Všetky Vami vystavené dobropisy Vám bude spoločnosť Abbott, po prevzatí zásob, finančne kompenzovať podľa Vašej nákupnej ceny, platnej k dnešnému dňu.

 

Všetky lekárne boli o tomto procese informované formou listu. Tento postup je  zverejnený aj na internetovej stránke http://www.abbott.sk/.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa pozastavenia Reductilu, môžete sa informovať na bezplatnej  linke  0800 144 790.

 

S pozdravom

 

MUDr. Branislav Trutz
General Manager
Abbott Laboratories Slovakia s.r.o.