Preskočiť navigáciu

Stiahnutie lieku Egilok z trhu

Zverejnené:05.07.2019
Typ informácie:I. trieda urgentnosti

5.7.2019

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí lieku Egilok 25 mg tbl 100x25 mg (liek. skl. hnedá), č. šarže 2230N0518, exp. 05/2021, kód ŠÚKL 2552C z úrovne distribučných spoločností, zdravotníckych zariadení, lekární a pacientov. Dôvodom stiahnutia danej šarže z trhu je podozrenie na výskyt tabliet Egilok 50 mg v balení lieku Egilok 25 mg.

V balení predmetnej šarže lieku Egilok 25 mg sa môžu vyskytovať aj tablety Egilok 50 mg. Užitie tablety s vyššou silou (50 mg namiesto 25 mg) môže pre pacientov predstavovať zdravotné riziko, preto pacientov vyzývame tablety pred použitím skontrolovať. Tablety Egilok 50 mg a Egilok 25 mg sú od seba odlíšiteľné voľným okom.

Tablety Egilok 25 mg majú na jednej strane štvrtiacu čiaru a na strane druhej písmeno „E“ s číslom „435“.

Tablety Egilok 50 mg majú na jednej strane poliacu čiaru a na druhej strane písmeno „E“ s číslom „434“.

Rozdiely môžete vidieť po rozklinknutí priložených obrázkov:

Egilok 25 mg PDF 193.85 KB

Egilok 50 mg PDF 54.57 KB

Pokyny pre pacientov:

  1. Neprerušujte liečbu Egilokom.
  2. Ak užívate liek Egilok 25 mg, balenie 100x25 mg, skontrolujte číslo šarže. Z trhu sa sťahuje len šarža číslo 2230N0518, ostatné šarže sú v poriadku.
  3. Ak sa vo vašom balení vyskytujú tablety so štvrtiacou čiarou („krížik“ na jednej strane tablety a označenie E 435 na druhej strane), môžete ich bezpečne užívať.
  4. Ak sa vo vašom balení vyskytujú len tablety s poliacou čiarou (jedna čiara deliaca tabletu na dve polovice a označenie E 434 na druhej strane), rozdeľte (napr. nožíkom) tabletu na polovicu a užívajte len polovicu tablety namiesto celej. Kvalita tabliet je v poriadku. Rozdiel medzi tabletami je v množstve účinnej látky a je potrebné, aby ste neprekračovali množstvo lieku predpísaného Vašim lekárom.
  5. V prípade, že sa vo Vašom balení vyskytujú oba typy tabliet, do výmeny za správne balenie užívajte len tablety s 25 mg účinnej látky, teda so štvrtiacou čiarou.
  6. Balenie lieku so šaržou č. 2230N0518 je potrebné bezodkladne vrátiť do lekárne, kde Vám ho vymenia za balenie s inou šaržou tohto lieku. Vrátiť je možné aj otvorené balenie, z ktorého ste už lieky užívali.

Informácie o lieku

Egilok, liek obsahujúci liečivo metoprolol, patrí do skupiny liekov nazývaných betablokátory. Používa sa na liečbu vysokého krvného tlaku a na odstránenie alebo prevenciu bolesti v hrudníku spôsobenej anginou pectoris. Egilok sa používa aj pri liečbe porúch srdcového rytmu, udržiavacej liečbe v stavoch po infarkte myokardu a na predchádzanie záchvatom migrény.

Dostupnosť liečby pre pacientov týmto rozhodnutím nie je ohrozená. Na trhu sú iné šarže lieku Egilok 25 mg, ktorých sa zistený nedostatok netýka.

Metodický pokyn pre distribučné spoločnosti, zdravotnícke zariadenia, lekárne a pacientov PDF 758.84 KB

Oznámenie o stiahnutí lieku Egilok  PDF 270.09 KB