Preskočiť navigáciu

Stiahnutie lieku Intuicor z trhu

Zverejnené:27.06.2023
Typ informácie:I. trieda urgentnosti

27. 6. 2023

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí doleuvedených liekov Intuicor z trhu. Na základe dostupných údajov, neexistuje bezprostredné riziko ohrozenia zdravia u pacientov,  ktorí liek užívajú, preto liečbu nie je nutné prerušiť. Z dôvodu nedostupnosti lieku Intuicor je potrebné, aby pacient kontaktoval svojho lekára a poradil sa ohľadom nasledujúcej liečby. Na trhu sú dostupné ďalšie vhodné terapeutické náhrady.

Liek sa sťahuje z úrovne distribučných spoločností, lekární, zdravotníckych zariadení.

Dôvodom stiahnutia uvedených šarží lieku Intuicor je, že pri testovaní vo výrobnom mieste bola zistená zvýšená hladina nitrozoamínovej nečistoty nad úroveň povoleného limitu.

ŠÚKL kód

Názov lieku

4446B

Intuicor 25 mg/5 mg, tbl flm 56x25 mg/5 mg (blis.PVC/PVDC/Al - kalendár.bal.)

4452B

Intuicor 50 mg/5 mg, tbl flm 56x50 mg/5 mg (blis.PVC/PVDC/Al - kaledár.bal.)

4464B

Intuicor 50 mg/7,5 mg, tbl flm 56x50 mg/7,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al - kalendár.bal.)

4458B

Intuicor 25 mg/7,5 mg, tbl flm 56x25 mg/7,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al - kalendár.bal.)

Čo je Intuicor a na čo sa používa:

Intuicor sa používa na liečbu symptomatickej stabilnej anginy pectoris u dospelých. Intuicor je kombinácia dvoch liečiv, metoprolólium-tartarátu a ivabradínu. Metoprolol je betablokátor. Betablokátory spomaľujú srdcový pulz, znižujú silu, ktorou sa srdcový sval sťahuje a znižujú stiahnutie krvných ciev v srdci, mozgu a celom tele. Ivabradín pôsobí hlavne znižovaním srdcovej frekvencie o niekoľko úderov za minútu. To znižuje nároky srdca na kyslík, hlavne v situáciách, keď je viac pravdepodobné, že nastane záchvat anginy. Týmto spôsobom metoprolol a ivabradín pomáhajú kontrolovať a znižovať počet záchvatov anginy.

Oznámenie o stiahnutí lieku Intuicor 25 mg/5 mg PDF 491.82 KB

Oznámenie o stiahnutí lieku Intuicor 25 mg/7,5 mg PDF 492.07 KB

Oznámenie o stiahnutí lieku Intuicor 50 mg/5 mg PDF 491.6 KB

Oznámenie o stiahnutí lieku Intuicor 50 mg/7,5 mg PDF 492 KB

Metodický pokyn pre distribučné spoločnosti, lekárne a zdravotnícke zariadenia PDF 86.42 KB