Preskočiť navigáciu

Stiahnutie lieku Losartan/Hydrochlorothiazid STADA z trhu

Zverejnené:26.11.2021
Typ informácie:I. trieda urgentnosti

26. 11. 2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí liekov Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg a Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg  z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.

Zoznam stiahnutých šarží lieku Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg:

Liek kód

Liek

Doplnok

číslo šarže

Exspirácia

51948

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

tbl flm 30x100 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

00812

28.02.2023

51948

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

tbl flm 30x100 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

02954

31.07.2023

51948

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

tbl flm 30x100 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

10505

29.02.2024

51948

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

tbl flm 30x100 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

10506

29.02.2024

51948

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

tbl flm 30x100 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

11922

31.05.2024

51948

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

tbl flm 30x100 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

84533

30.11.2021

51951

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

tbl flm 98x100 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

00702

28.02.2023

51951

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

tbl flm 98x100 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

01628V

30.04.2023

51951

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

tbl flm 98x100 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

10505

29.02.2024

51951

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

tbl flm 98x100 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

10506

29.02.2024

51951

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg

tbl flm 98x100 mg/25 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

10507

29.02.2024

 

Zoznam stiahnutých šarží lieku Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg:

Liek kód

Liek

Doplnok

číslo šarže

Exspirácia

51955

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 30x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

11908

31.05.2024

51955

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 30x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

10502V

29.02.2024

51955

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 30x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

10401V

31.01.2024

51955

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 30x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

02811

31.07.2023

51955

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 30x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

02510

30.06.2023

51955

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 30x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

00802

28.02.2023

51955

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 30x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

00801

28.02.2023

51955

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 30x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

84609

30.11.2021

51958

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 90x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

00802

28.02.2023

51958

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 90x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

02510

30.06.2023

51958

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 90x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

03512

31.08.2023

51958

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 90x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

10401V

31.01.2024

51958

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 90x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

10502V

29.02.2024

51958

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 90x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

11908

31.05.2024

51958

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg

tbl flm 90x50 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

84609

30.11.2021

 

Dôvodom stiahnutia z trhu je prítomnosť azidovej nečistoty v účinnej látke losartan nad povolený limit.

Pacientom, ktorí liek užívajú, nehrozí akútne nebezpečenstvo, liečbu preto neprerušujte. Ďalšiu terapiu po doužívaní balenia skonzultujte s ošetrujúcim lekárom.

Na trhu sú dostupné iné lieky s účinnou látkou losartan/hydrochlorothiazid od iných držiteľov.

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg obsahuje ako liečivá 100 mg draselnej soli losartanu a 25 mg hydrochlorotiazidu.

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA je kombináciou antagonistu receptora angiotenzínu II (losartanu) a diuretika (hydrochlorotiazidu). Angiotenzín II je látka produkovaná v tele, ktorá sa viaže na receptory v cievach, čo spôsobuje ich zúženie. To vedie k zvýšeniu krvného tlaku. Losartan zabraňuje väzbe angiotenzínu II na tieto receptory, čo uvoľňuje cievy a má za následok zníženie krvného tlaku. Hydrochlorotiazid spôsobuje, že cez obličky prejde viac vody a soli. To tiež pomáha znižovať krvný tlak.

Losartan/Hydrochlorothiazid STADA je indikovaný na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku).

Metodický pokyn pre distribučné spoločnosti, lekárne a zdravotnícke zariadenia PDF 223.19 KB

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg (30x50 mg/12,5 mg) z trhu PDF 554.21 KB

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 50 mg/12,5 mg (90x50 mg/12,5 mg) z trhu PDF 552.29 KB

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg (30x100 mg/25 mg) z trhu PDF 551.19 KB

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan/Hydrochlorothiazid STADA 100 mg/25 mg (98x100 mg/25 mg) z trhu PDF 548.82 KB