Preskočiť navigáciu

Stiahnutie lieku Losartan STADA z trhu

Zverejnené:26.11.2021
Typ informácie:I. trieda urgentnosti

26. 11. 2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí liekov Losartan STADA 50 mg z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení.

Z trhu sa sťahujú nasledovné šarže:

ŠÚKL kód

Liek

Doplnok

číslo šarže

Exspirácia

44180

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

84846

31.12.2021

44176

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

84846

31.12.2021

44176

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

00510

28.02.2023

44180

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

00510

28.02.2023

44180

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

01419

30.04.2023

44176

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

02136

31.05.2023

44180

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

02136

31.05.2023

44176

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

02948

31.07.2023

44180

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

02948

31.07.2023

44180

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

02949

31.07.2023

44176

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

10313

31.01.2024

44180

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

10313

31.01.2024

44180

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

12615

30.06.2024

44176

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

12615

30.06.2024

44180

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

13237

31.08.2024

44176

Losartan STADA 50 mg

tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

13237

31.08.2024

 

Dôvodom stiahnutia z trhu je prítomnosť azidovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit.

Pacientom, ktorí liek užívajú, nehrozí akútne nebezpečenstvo, liečbu preto neprerušujte. Ďalšiu terapiu po doužívaní balenia skonzultujte s ošetrujúcim lekárom.

Na trhu sú dostupné iné lieky s účinnou látkou losartan od iných držiteľov.

Losartan STADA obsahuje liečivo draselnú soľ losartanu. Losartan patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu II.

Angiotenzín II je látka produkovaná telom, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach, čo spôsobuje ich zúženie. To vedie k zvýšeniu krvného tlaku. Losartan zabraňuje väzbe angiotenzínu II na tieto receptory, čím spôsobuje uvoľnenie krvných ciev, čo následne znižuje krvný tlak. Losartan spomaľuje pokles funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a cukrovkou 2. typu.

Losartan STADA sa používa

  • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých a u detí a dospievajúcich vo veku 6 až 18 rokov.
  • na ochranu obličiek u hypertenzných pacientov s cukrovkou 2. typu s laboratórnym dôkazom poruchy funkcie obličiek a proteinúriou ≥ 0,5 g denne (ochorenie, pri ktorom moč obsahuje abnormálne množstvo proteínu).
  • na liečbu pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním, keď lekár nepovažuje liečbu osobitnými liekmi nazývanými inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory, lieky používané na zníženie vysokého krvného tlaku) za vhodnú. Ak sa vaše srdcové zlyhanie stabilizovalo ACE inhibítorom, nemali by ste prejsť na losartan.
  • u pacientov s vysokým krvným tlakom a zhrubnutím ľavej srdcovej komory sa preukázalo, že Losartan Zentiva znižuje riziko vzniku cievnej mozgovej príhody („indikácia LIFE“).

 

Metodický pokyn pre distribučné spoločnosti, lekárne a zdravotnícke zariadenia PDF 223.19 KB

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan STADA 50 mg (30x50 mg) z trhu PDF 755.96 KB

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan STADA 50 mg (90x50 mg) z trhu PDF 757.65 KB