Preskočiť navigáciu

Stiahnutie lieku Losartan Zentiva z trhu

Zverejnené:06.10.2021
Typ informácie:I. trieda urgentnosti

6.10.2021

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí z trhu všetkých šarží liekov

Losartan  Zentiva 12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al), kód ŠÚKL: 49511,

Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al), kód ŠÚKL: 49527,

Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al), kód ŠÚKL: 49530,

Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety, tbl flm 30x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al), kód ŠÚKL: 49505,

Losartan Zentiva 100 mg filmom obalené tablety, tbl flm 90x100 mg (blis.PVC/PVDC/Al) kód ŠÚKL: 49507.

Uvedené lieky sa sťahujú z úrovne distribučných spoločností, lekární a zdravotníckych zariadení. Dôvodom stiahnutia z trhu je prítomnosť azidovej nečistoty v účinnej látke nad povolený limit.

Pacientom, ktorí liek užívajú, nehrozí akútne nebezpečenstvo, liečbu preto neprerušujte. Ďalšiu terapiu po doužívaní balenia skonzultujte s ošetrujúcim lekárom.

Na trhu sú dostupné iné lieky s účinnou látkou losartan od iných držiteľov.

Losartan Zentiva obsahuje liečivo draselnú soľ losartanu. Losartan patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptora angiotenzínu II.

Angiotenzín II je látka produkovaná telom, ktorá sa viaže na receptory v krvných cievach, čo spôsobuje ich zúženie. To vedie k zvýšeniu krvného tlaku. Losartan zabraňuje väzbe angiotenzínu II na tieto receptory, čím spôsobuje uvoľnenie krvných ciev, čo následne znižuje krvný tlak. Losartan spomaľuje pokles funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a cukrovkou 2. typu.

Losartan Zentiva sa používa

  • na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) u dospelých a u detí a dospievajúcich vo veku 6 až 18 rokov.
  • na ochranu obličiek u hypertenzných pacientov s cukrovkou 2. typu s laboratórnym dôkazom poruchy funkcie obličiek a proteinúriou ≥ 0,5 g denne (ochorenie, pri ktorom moč obsahuje abnormálne množstvo proteínu).
  • na liečbu pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním, keď lekár nepovažuje liečbu osobitnými liekmi nazývanými inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACE inhibítory, lieky používané na zníženie vysokého krvného tlaku) za vhodnú. Ak sa vaše srdcové zlyhanie stabilizovalo ACE inhibítorom, nemali by ste prejsť na losartan.
  • u pacientov s vysokým krvným tlakom a zhrubnutím ľavej srdcovej komory sa preukázalo, že Losartan Zentiva znižuje riziko vzniku cievnej mozgovej príhody („indikácia LIFE“).

 

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan Zentiva 12,5 mg (30x12,5 mg) z trhu PDF 1.91 MB

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan Zentiva 50 mg (30x50 mg) z trhu PDF 1.91 MB

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan Zentiva 50 mg (90x50 mg) z trhu PDF 1.91 MB

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan Zentiva 100 mg (30x100 mg) z trhu PDF 1.9 MB

Oznámenie o stiahnutí lieku Losartan Zentiva 100 mg (90x100 mg) z trhu PDF 1.91 MB

Metodický pokyn pre distribučné spoločnosti, lekárne a zdravotnícke zariadenia PDF 223.19 KB